logo School Reviews

Bắc Giang - Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Bắc Giang cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Bắc Giang quản lý. Danh sách các trường tại Bắc Giang có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế.

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.    Thành phố Bắc Giang  -  THPT Ngô Sĩ Liên  -  P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang    
2.    Thành phố Bắc Giang  -  THPT Chuyên Bắc Giang  -  P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang    
3.    Thành phố Bắc Giang  -  THPT Thái Thuận  -  P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang    
4.    Thành phố Bắc Giang  -  PTTH Dân lập Nguyên Hồng  -  P. Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang    
5.    Thành phố Bắc Giang  -  PTTH Dân lập Hồ Tùng Mậu   - Xã Đa Mai, Tp. Bắc Giang    
6.    Thành phố Bắc Giang -   PT DTNT tỉnh Bắc Giang  -  P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang    
7.    Thành phố Bắc Giang   - THPT Giáp Hải  -  Xã Tân Mỹ-Tp.Bắc Giang    
8.    Thành phố Bắc Giang  -  Tiểu học, THCS, THPT Thu Hương  -  P. Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang    
9.    Huyện Yên Thế  -  THPT Yên Thế  -  TTr. Cầu Gồ, H.Yên Thế    
10.    Huyện Yên Thế   - THPT Bố Hạ -   Xã Bố Hạ, H.Yên Thế    
11.    Huyện Yên Thế  -  THPT Mỏ Trạng  -  Xã Tam Tiến, H.Yên Thế    
12.    Huyện Lục Ngạn  -  THPT Lục Ngạn số 4  -  Xã Tân Sơn, H.Lục Ngạn    
13.    Huyện Lục Ngạn   - THPT Lục Ngạn số 3  -  Xã Phượng Sơn, H.Lục Ngạn    
14.    Huyện Lục Ngạn   - THPT Lục Ngạn số 2  -  Xã Tân Hoa, H.Lục Ngạn    
15.    Huyện Lục Ngạn -   PT DTNT H.Lục Ngạn  -  Xã Kiên Thành, H.Lục Ngạn    
16.    Huyện Lục Ngạn  -  THPT Bán công H.Lục Ngạn -   TTr. Chũ, H.Lục Ngạn    
17.    Huyện Lục Ngạn  -  THPT Lục Ngạn số 1 -   TTr. Chũ, H.Lục Ngạn    
18.    Huyện Sơn Động  -  THPT Sơn Động số 1  -  Xã An Lập, H.Sơn Động    
19.    Huyện Sơn Động -   PT DTNT H.Sơn Động -   TTr. An Châu, H.Sơn Động    
20.    Huyện Sơn Động  -  THPT Sơn Động số 2 -   Xã Cẩm Đàn, H.Sơn Động    
21.    Huyện Sơn Động  -  THPT Sơn Động số 3 -   TTr. Thanh Sơn, H.Sơn Động    
22.    Huyện Lục Nam -   THPT Lục Nam -   TTr. Đồi Ngô, H.Lục Nam    
23.    Huyện Lục Nam  -  THPT Thanh Lâm   - Xã Thanh Lâm, H.Lục Nam    
24.    Huyện Lục Nam  -  THPT tư thục Thanh Hồ  -  Xã Thanh Lâm, H.Lục Nam    
25.    Huyện Lục Nam -   PTTH dân lập Đồi Ngô -   Xã Tiên Hưng H.Lục Nam    
26.    Huyện Lục Nam  -  THPT Phương Sơn  -  Xã Phương Sơn, H.Lục Nam    
27.    Huyện Lục Nam  - THPT Tứ Sơn  -  Xã Trường Sơn, H.Lục Nam    
28.    Huyện Lục Nam  -  THPT Tân Yên số 1  -  TTr Cao Thượng, H.Tân Yên    
29.    Huyện Lục Nam  -  THPT Đồi Ngô -   Xã Tiên Hưng H.Lục Nam    
30.    Huyện Lục Nam  -  THPT Cẩm Lý -   Xã Cẩm Lý, H.Lục Nam
31.    Huyện Tân Yên -   PTTH dân lập Tân Yên  -  TTr. Cao Thượng, H.Tân Yên    
32.    Huyện Tân Yên   - THPT Hoàng Hoa Thám  -  TTr. Cao Thượng, H.Tân Yên    
33.    Huyện Tân Yên -   THPT Nhã Nam   - TTr. Nhã Nam, H.Tân Yên    
34.    Huyện Tân Yên -   THPT Tân Yên số 2 -   Xã Lam Cốt, H.Tân Yên    
35.    Huyện Hiệp Hòa   - THCS và THPT Hiệp Hòa  -  Xã Đức Thắng, H.Hiệp Hòa    
36.    Huyện Hiệp Hòa  - THPT Hiệp Hòa số 4   - Xã Hoàng An, H.Hiệp Hòa    
37.    Huyện Hiệp Hòa -   THPT Hiệp Hòa số 5  -  TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa    
38.    Huyện Hiệp Hòa  -  THPT dân lập Hiệp Hòa 1  -  TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa    
39.    Huyện Hiệp Hòa   - THPT Dân lập số 2 Hiệp Hòa  -  Xã Hương Lâm, H. Hiệp Hòa    
40.    Huyện Hiệp Hòa  -  THPT Hiệp Hòa số 1 -   TTr. Thắng, H.Hiệp Hòa    
41.    Huyện Hiệp Hòa  -  THPT Hiệp Hòa số 2 -   Xã Bắc Lý, H.Hiệp Hòa    
42.    Huyện Hiệp Hòa  -  THPT Hiệp Hòa số 3 -   Xã Hùng Sơn, H.Hiệp Hòa    
43.    Huyện Lạng Giang   - THPT Dân Lập Phi Mô  -  Xã Phi Mô, H.Lạng Giang    
44.    Huyện Lạng Giang  -  THPT Dân lập Thái Đào -   Xã Thái Đào, H.Lạng Giang    
45.    Huyện Lạng Giang  -  THPT Lạng Giang số 3 -    Xã Mỹ Hà, H.Lạng Giang    
46.    Huyện Lạng Giang -   THPT Lạng Giang số 2 -   Xã Tân Thịnh, H.Lạng Giang    
47.    Huyện Lạng Giang   - THPT Lạng Giang số 1 -   Xã Yên Mỹ, H Lạng Giang    
48.    Huyện Việt Yên  -  THPT Việt Yên số 1 -   TTr. Bích Động, H.Việt Yên    
49.    Huyện Việt Yên -   THPT Việt Yên số 2 -   Xã Tự Lạn, H.Việt Yên    
50.    Huyện Việt Yên  -  THPT Lý Thường Kiệt  -  Xã Tiên Sơn, H. Việt Yên    
51.    Huyện Việt Yên   - TH, THCS, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  -  Xã Quảng Minh, H.Việt Yên    
52.    Huyện Yên Dũng  -  THPT Dân lập Yên Dũng  -  Xã Tiền Phong, H.Yên Dũng    
53.    Huyện Yên Dũng   - THPT Yên Dũng số 3 -   Xã Cảnh Thuỵ, H.Yên Dũng    
54.    Huyện Yên Dũng    - THPT Quang Trung  -  Xã Cảnh Thụy, H.Yên Dũng    
55.    Huyện Yên Dũng   - THPT tư thục Thái Sơn -   Xã Quỳnh Sơn, H.Yên Dũng    
56.    Huyện Yên Dũng  -  THPT Yên Dũng số 1  - Xã Nham Sơn, H.Yên Dũng    
57.    Huyện Yên Dũng   - THPT dân lập Quang Trung -    Xã Cảnh Thuỵ, H.Yên Dũng    
58.    Huyện Yên Dũng   - THPT Yên Dũng số 2  -  Xã Tân An, H.Yên Dũng

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Trường THCS Chũ, Địa chỉ: Khu Quang Trung, thị trấn Chũ, ĐT: 02043 882 335
Trường THCS Sa Lý, Địa chỉ: Thôn Xé, xã Xa Lý, ĐT: 02043 792 071
Trường THCS Biển Động, Địa chỉ: Xã Biển Động, ĐT: 02043 891 813
Trường THCS Biên Sơn, Địa chỉ: xã Biên Sơn, ĐT: 02043 695 186
Trường THCS Đèo Gia, Địa chỉ: xã Đèo Gia, ĐT: 0985 268 986
Trường THCS Phong Minh, Địa chỉ: Xã Phong Minh, ĐT: 02043 792 103
Trường THCS Tân Sơn, Địa chỉ: Xã Tân Sơn, ĐT: 01696 418 160

Trường THCS Cấm Sơn, Địa chỉ: Xã Cấm Sơn, ĐT:  01293 646 188
Trường THCS Thanh Hải, Địa chỉ: xã Thanh Hải, ĐT: 02043 882 877

Trường THCS Hộ Đáp, Địa chỉ: xã Hộ Đáp, ĐT:0915 625 914
Trường THCS Tân Lập, Địa chỉ: xã Tân Lập, ĐT: 0986 637 055
Trường THCS Phong Vân, Địa chỉ: Xã Phong Vân, ĐT: 0946 508 607
Trường THCS Giáp Sơn, Địa chỉ: xã Giáp Sơn, ĐT: 0949 211 170
Trường THCS Hồng Giang, Địa chỉ: Xã Hồng Giang, ĐT: 02043 883 416

Trường THCS Trù Hựu, Địa chỉ: Thôn Hải Yến, xã Trù Hựu, ĐT: 02043 882 092
Trường THCS Kiên Lao, Địa chỉ: Thôn Cống, xã Kiên Lao, ĐT: 02048 518 555
Trường THCS Kiên Thành, Địa chỉ: Xã Kiên Thành, ĐT: 0974 313 415

Trường THCS Nghĩa Hồ, Địa chỉ: Xã Nghĩa Hồ, ĐT: 0977 184 709
Trường THCS Nam Dương, Địa chỉ: Xã Nam Dương, ĐT: 0945 642 603
Trường THCS Mỹ An, Địa chỉ: Xã Mỹ An, ĐT: 0983 196 706
Trường THCS Quý Sơn 1, Địa chỉ: xã Quý Sơn, ĐT: 0945 684 292
Trường THCS Quý Sơn 2, Địa chỉ: Thôn Nhất Thành, xã Quý Sơn, ĐT: 02043 696 200
Trường PTDTBT Sơn Hải, Địa chỉ: Thôn Tam Chẽ, xã Sơn Hải, ĐT: 01232 861 110
Trường THCS Phượng Sơn, Địa chỉ: Thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, ĐT: 02043 891 065

Trường THCS Tân Mộc, Địa chỉ: xã Tân Mộc, ĐT: 02043 508 633
Trường THCS Phì Điền, Địa chỉ: Thôn Cầu Chét, xã Phì Điền, ĐT: 02043 891 513
Trường THCS Tân Hoa, Địa chỉ: Thôn Thanh Văn, xã Tân Hoa, ĐT: 02043 851 899

Trường THCS Phú Nhuận, Địa chỉ: Xã Phú Nhuận, ĐT: 0984 187 756
Trường THCS Tân Quang, Địa chỉ: Xã Tân Quang, ĐT: 01669 647 950

Trường THCS Đồng Cốc, Địa chỉ: Xã Đồng Cốc, ĐT: 0974 249 838

DANH SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC

Trường Tiểu học Chũ, Địa chỉ: Thị trấn Chũ, ĐT: 02043 882 129
Trường Tiểu học Sa Lý, Địa chỉ: Thôn Xé, xã Sa Lý, ĐT: 02043 608 795
Trường Tiểu học Biển Động, Địa chỉ: Xã Biển Động, 
Trường Tiểu học Biên Sơn, Địa chỉ: Thôn Biên Sơn, xã Biên Sơn, ĐT: 0974 184 369
Trường Tiểu học Đèo Gia, Địa chỉ: xã Đèo Gia, ĐT: 0983 4361 45
Trường Tiểu học Phong Minh, Địa chỉ: Xã Phong Minh, ĐT: 02043 792 076
Trường Tiểu học Tân Sơn 1, Địa chỉ: Xã Tân Sơn, ĐT: 02043 792 079
Trường Tiểu học Tân Sơn 2, Địa chỉ: Xã Tân Sơn, ĐT: 0912 418 299
Trường Tiểu học Cấm Sơn, Địa chỉ: Xã Cấm Sơn, ĐT:  0915 101 268
Trường Tiểu học Thanh Hải 1, Địa chỉ: Thôn Hà Thành, xã Thanh Hải, ĐT: 02043 882 642
Trường Tiểu học Thanh Hải 2, Địa chỉ: xã Thanh Hải, ĐT: 02043 882 889
Trường Tiểu học Hộ Đáp, Địa chỉ: xã Hộ Đáp, ĐT: 0972 809 135
Trường Tiểu học Tân Lập, Địa chỉ: Thôn Đồng Con, xã Tân Lập, ĐT: 02043 891 653
Trường Tiểu học Phong Vân, Địa chỉ: Xã Phong Vân, ĐT: 0913 353 313
Trường Tiểu học Giáp Sơn, Địa chỉ: Thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn, ĐT: 02043 891 512/0984 750 748
Trường Tiểu học Hồng Giang 1, Địa chỉ: Xã Hồng Giang, ĐT: 0974 969 658
Trường Tiểu học Hồng Giang 2, Địa chỉ: Xã Hồng Giang, ĐT: 02043 882 597
Trường Tiểu học Trù Hựu, Địa chỉ: Xã Trù Hựu, ĐT: 0982 077 638
Trường Tiểu học Kiên Lao, Địa chỉ: Xã Kiên Lao, ĐT: 0986 030 983
Trường Tiểu học Kiên Thành 1, Địa chỉ: Xã Kiên Thành, ĐT: 0983 125 718
Trường Tiểu học Kiên Thành 2, Địa chỉ: Xã Kiên Thành, ĐT: 01673 592 817
Trường Tiểu học Nghĩa Hồ, Địa chỉ: Xã Nghĩa Hồ, ĐT: 02043 882 374
Trường Tiểu học Nam Dương, Địa chỉ: Xã Nam Dương, ĐT: 02043 882 681
Trường Tiểu học Mỹ An, Địa chỉ: Xã Mỹ An, ĐT: 02043 891 056
Trường Tiểu học Quý Sơn 1, Địa chỉ: Thôn Phúc Thành, xã Quý Sơn, ĐT: 0916 119 757
Trường Tiểu học Quý Sơn 2, Địa chỉ: Thôn Cũ, xã Quý Sơn, ĐT: 02043 882 688
Trường Tiểu học Sơn Hải, Địa chỉ: Xã Sơn Hải, ĐT: 0915 139 299
Trường Tiểu học Phượng Sơn 1, Địa chỉ: xã Phượng Sơn, ĐT: 02043 891 065
Trường Tiểu học Phượng Sơn 2, Địa chỉ: xã Phượng Sơn, ĐT: 0945 229 639
Trường Tiểu học Tân Mộc, Địa chỉ: xã Tân Mộc, ĐT: 02043 582 764
Trường Tiểu học Phì Điền, Địa chỉ: Xã Phì Điền, ĐT: 0987 482 700
Trường Tiểu học Tân Hoa, Địa chỉ: Thôn Khuôn Cầu, xã Tân Hoa, ĐT: 02043 891 628
Trường TH &THCS Kim Sơn, Địa chỉ: Xã Kim Sơn, ĐT: 0987 486 964
Trường Tiểu học Phú Nhuận, Địa chỉ: Xã Phú Nhuận, ĐT: 0978 537 557
Trường Tiểu học Tân Quang 1, Địa chỉ: Xã Tân Quang, ĐT: 01683 679 672
Trường Tiểu học Tân Quang 2, Địa chỉ: Xã Tân Quang , ĐT: 0982 891 136
Trường Tiểu học Đồng Cốc, Địa chỉ: Xã Đồng Cốc, ĐT: 0974 670 919

DANH SÁCH TRƯỜNG MẦM NON

Trường Mầm non Chũ, Địa chỉ: Thị trấn Chũ, ĐT: 02043 882 553
Trường Mầm non Sa Lý, Địa chỉ: Thôn Xé, xã Sa Lý, ĐT: 02043 882 851
Trường Mầm non Biển Động, Địa chỉ: Xã Biển Động, ĐT: 02043 692 749
Trường Mầm non Biên Sơn, Địa chỉ: Thôn Quê Mới, xã Biên Sơn, ĐT: 02043 891 588
Trường Mầm non Đèo Gia, Địa chỉ: xã Đèo Gia, ĐT: 02043 792 494-0912859119
Trường Mầm non Phong Minh, Địa chỉ: Thôn Cả, xã Phong Minh, ĐT: 02043 793 321
Trường Mầm non Tân Sơn, Địa chỉ: Thôn Thác Lười, xã Tân Sơn, ĐT: 02043 792 326

Trường Mầm non Cấm Sơn, Địa chỉ: Xã Cấm Sơn, ĐT: 02043 891 221
Trường Mầm non Thanh Hải 1, Địa chỉ: Xã Thanh Hải, ĐT: 0912 969 983
Trường Mầm non Thanh Hải 2, Địa chỉ: Thôn Đức Chính, xã Thanh Hải, ĐT:01686 455 558
Trường Mầm non Hộ Đáp, Địa chỉ: Thôn Đèo Trang, xã Hộ Đáp, ĐT: 02043 792 494
Trường Mầm non Tân Lập, Địa chỉ: Thôn Lại Tân, xã Tân Lập, ĐT: 0973 202 198
Trường Mầm non Phong Vân, Địa chỉ: Xã Phong Vân, ĐT: 01683 178 025
Trường Mầm non Giáp Sơn, Địa chỉ: Xã Giáp Sơn, ĐT: 0989 727 405
Trường Mầm non Hồng Giang, Địa chỉ: Xã Hồng Giang, ĐT: 02043 882 598

Trường Mầm non Trù Hựu, Địa chỉ: Xã Trù Hựu, ĐT: 0962 982 198
Trường Mầm non Kiên Lao, Địa chỉ: Xã Kiên Lao, ĐT: 0973 544 016
Trường Mầm non Kiên Thành, Địa chỉ: Xã Kiên Thành, ĐT: 02043 583 352

Trường Mầm non Nghĩa Hồ, Địa chỉ: Xã Nghĩa Hồ, ĐT: 01697 585 529
Trường Mầm non Nam Dương, Địa chỉ: Xã Nam Dương, ĐT: 0915 648 881
Trường Mầm non Mỹ An, Địa chỉ: Xã Mỹ An, ĐT: 0942 508 992
Trường Mầm non Quý Sơn 1, Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Quý Sơn, ĐT: 02043 883 380
Trường Mầm non Quý Sơn 2, Địa chỉ: Thôn Cũ, xã Quý Sơn, ĐT: 02043 790 260
Trường Mầm non Sơn Hải, Địa chỉ: Xã Sơn Hải, ĐT: 0978 679 183
Trường Mầm non Phượng Sơn, Địa chỉ: Phố Kim, xã Phượng Sơn, ĐT: 0978 566 211

Trường Mầm non Tân Mộc, Địa chỉ: xã Tân Mộc, ĐT: 02043 582 953
Trường Mầm non Phì Điền, Địa chỉ: Xã Phì Điền, ĐT: 02043 590 868
Trường Mầm non Tân Hoa, Địa chỉ: Thôn Thanh Văn, xã Tân Hoa, ĐT: 02043 692 741
Trường Mầm non Kim Sơn, Địa chỉ: Xã Kim Sơn, ĐT: 0989 803 127
Trường Mầm non Phú Nhuận, Địa chỉ: Xã Phú Nhuận, ĐT: 02043 891 894
Trường Mầm non Tân Quang, Địa chỉ: Xã Tân Quang, ĐT: 02043 891 547

Trường Mầm non Đồng Cốc, Địa chỉ: Xã Đồng Cốc, ĐT: 0978 625 975

 

Website sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang: http://bacgiang.edu.vn

Danh sách sẽ được cập nhật thêm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục