logo School Reviews

Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng - Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ

Địa chỉ: Số 313 Đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028 3856 9147 - Hotline: 028 3856 9147
Fax: 028 3856 9147
Email: bv.dieuduong@tphcm.gov.vn
Website: http://bvphuchoichucnanghcm.vn

Bệnh viện PHCN - ĐT BNN TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 417/QĐ-UB ngày 22/07/1977 với tên gọi Viện Điều Dưỡng Thành phố trực thuộc Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10/03/1998 được đổi tên Bệnh viện Điều Dưỡng – Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp theo Quyết định số 1231/QĐ-UB-NC. Ngày 25/12/2014 được đổi tên thành Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp theo Quyết định số 6373/QĐ-UBND.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH: 

Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 417/QĐ-UB ngày 22/07/1977 với tên gọi Viện Điều Dưỡng Thành phố trực thuộc Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10/03/1998 được đổi tên Bệnh viện Điều Dưỡng – Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp theo Quyết định số 1231/QĐ-UB-NC. Ngày 25/12/2014 được đổi tên thành Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp theo Quyết định số 6373/QĐ-UBND.

Ngày đầu tiên thành lập được giao 90 biệt thự lầu song lập thuộc lô 2 và lô 4 khu cư xá Rạch Ông làm khu điều dưỡng cán bộ Thành phố. Đến nay, với cơ chế hoạt động mới, bệnh viện đã cải tạo lại các khu nhà cũ thành các khu điều trị liên hoàn. Với quá trình phát triển không ngừng về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị … bệnh viện đã luôn đáp ứng tốt cho nhu cầu phục vụ bệnh nhân ngày càng cao của người dân thành phố và người dân các vùng lân cận.

Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, Phục hồi chức năng, Điều trị bệnh nghề nghiệp và tổ chức an dưỡng cho người bệnh và các đối tượng khác có nhu cầu.

Bệnh viện chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành y tế thành phố.

Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp là bệnh viện chuyên khoa, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở làm việc của Bệnh viện đặt tại: 313 đường Âu Dương Lân, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên lạc: 08. 38516953 -  Đường dây nóng: 0967.761.010

Chức năng – nhiệm vụ:

Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp theo các hình thức nội trú, ngoại trú, Phục hồi chức năng ban ngày và tổ chức an dưỡng.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi chức năng.

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y dược cổ truyền.

Khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.

Hồi sức, cấp cứu.

An dưỡng.

Khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định.

Tham gia khám giám định xác định khuyết tật khi được trưng cầu.

Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh nhân có nhu cầu điều dưỡng, phục hồi chức năng cho những bệnh cấp tính, mãn tính, bệnh nhân giai đoạn cuối, bệnh nghề nghiệp, người suy giảm sức khỏe, sau điều trị các bệnh cấp tính cần có thời gian phục hồi chấn thương, tai nạn, người tàn tật từ các nơi chuyển đến cũng như tại địa phương nơi bệnh viện trú đóng.

Lựa chọn các phương pháp điều trị, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng thích hợp, kết hợp dinh dưỡng, sử dụng thuốc chữa bệnh hợp lý và có đủ các chỉ số đánh giá về chức năng cho người bệnh khi vào viện, ra viện.

Sản xuất, cung cấp dụng cụ chỉnh hình và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ trợ giúp, đào tạo và hướng nghiệp, tạo cơ hội cho người khuyết tật tự lập trong cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng.

2.  Đào tạo nhân lực:

Là cơ sở đào tạo thực hành cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành y và các cơ sở giáo dục đào tạo hợp pháp khác;

Thực hiện việc đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành Phục hồi chức năng và cấp giấy chứng nhận theo đúng chương trình đào tạo.

3. Nghiên cứu khoa học về y tế:

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu về y học và ứng dụng những tiến bộ y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở về khám bệnh, chữa bệnh và Phục hồi chức năng, chú trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc – kết hợp với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học trong khám bệnh, chữa bệnh và Phục hồi chức năng.

4. Chỉ đạo tuyến về Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng:

Chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng Phục hồi chức năng;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về xây dựng, phát triển mạng lưới và hoạt động Phục hồi chức năng;

5. Phòng bệnh:

Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật, bệnh tật;

Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định;

6. Truyền thông giáo dục sức khỏe:

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân;

Truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác Phục hồi chức năng, Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

7. Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về Phục hồi chức năng, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, tạo cơ hội cho người bệnh tự lập trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

8. Thực hiện quy chế dược bệnh viện: theo quy định hiện hành.

9. Quản lý kinh tế:

Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

Thực hiện xã hội hóa trong hoạt động của bệnh viện theo quy định của pháp luật;

Tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ.

10. Hợp tác quốc tế:

Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng;

Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Phục hồi chức năng và Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

11. Tổ chức sản xuất, cung cấp và hướng dẫn sử dụng hiệu quả dụng cụ trợ giúp cho người bệnh. Hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng dụng cụ trợ giúp đơn giản cho người bệnh tại cộng đồng.

12. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định và nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

* Cơ cấu tổ chức

Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp do một Giám đốc quản lý điều hành toàn bộ hoạt động Bệnh viện theo chế độ thủ trưởng và các Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Trong đó có một Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Bệnh viện khi Giám đốc đi vắng.

Nhiệm vụ của các Phó Giám đốc Bệnh viện do Giám đốc phân công, ủy quyền quyết trực tiếp một số công việc của Bệnh viện và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về công tác được phân công.

Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm hay ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh..

Các Phó Giám đốc Bệnh viện do Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Thành phố.

Các Trưởng/Phó khoa, phòng chức năng, Điều dưỡng trưởng bệnh viện, Điều dưỡng trưởng khoa, Kỹ thuật viên trưởng khoa do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm hoặc ủy quyền của Sở Y tế.

* Các phòng chức năng, nghiệp vụ và các khoa lâm sàng, cận lâm sàng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở Phục hồi chức năng, gồm các khoa/phòng như sau:

Các phòng chức năng:

-  Phòng Kế hoạch tổng hợp

-  Phòng Tổ chức Cán bộ

-  Phòng Tài chính Kế toán

-  Phòng Hành chính – Quản trị

-  Phòng Vật tư – Thiết bị Y tế

-  Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến ( bao gồm nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế)

-  Phòng Điều dưỡng

Các Khoa lâm sàng:

- Khoa Khám bệnh

- Khoa Cấp cứu

- Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

- Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng, gồm có:

- Khoa Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống

- Khoa Bệnh nghề nghiệp

- Khoa Tim mạch

- Khoa Nội tiết – Tiêu hóa

- Khoa Lão khoa

- Khoa Thần kinh – Sọ não

- Khoa Ngoại – Chỉnh hình

- Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức

- Khoa Y Dược cổ truyền

- Khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt

- Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế

Các Khoa cận lâm sàng:

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng

- Khoa Xét nghiệm

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Khoa Dược

- Xưởng sản xuất dụng cụ trợ giúp

Bệnh viện từng bước cải tạo, đầu tư về cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hoàn chỉnh, trang thiết bị ngày càng hiện đại.

Hiện nay Bệnh viện PHCN – ĐTBNN được xếp là bệnh viện đa khoa hạng II, với quy mô 400 giường bệnh, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, Phục hồi chức năng, Điều trị bệnh nghề nghiệp và tổ chức an dưỡng cho người bệnh và các đối tượng khác có nhu cầu.

 

Thông tin sẽ được cập nhật thêm.

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục