logo School Reviews

Các trường Cao đẳng khu vực miền Bắc

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

HÀ GIANG

- Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang

BẮC CẠN

- Trường cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

LÀO CAI

- Trường Cao đẳng Lào Cai

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai

- Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

YÊN BÁI

- Trường Cao đẳng nghề Yên Bái

- Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái

- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

TUYÊN QUANG

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang

THÁI NGUYÊN

- Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

- Trường Cao đẳng nghề số I Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

- Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim

- Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

- Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

- Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam

LẠNG SƠN

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

- Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

PHÚ THỌ

- Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ

- Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

- Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ

- Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

- Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

ĐIỆN BIÊN

- Trường Cao đẳng nghề Điện Biên

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

- Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

- Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

LAI CHÂU

- Trường Cao đẳng Cộng động Lai Châu

SƠN LA

- Trường Cao đẳng Y tế Sơn La

- Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La

- Trường Cao đẳng Sơn La

HÒA BÌNH

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

- Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc

- Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc

BẮC GIANG

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

VĨNH PHÚC

- Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

- Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

- Trường Cao đẳng nghề số 2 – Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1

- Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

BẮC NINH

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

- Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội

- Trường Cao đẳng Thống kê

- Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật

- Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

- Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

- Trường Cao đẳng nghề Viglacera

HẢI DƯƠNG

- Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

- Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng

- Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương

- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I

- Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại

- Trường Cao đẳng Hải Dương

- Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương

- Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương

HẢI PHÒNG

- Trường Cao đẳng Hàng hải I

- Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

- Trường Cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Bộ

- Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy sản

- Trường Cao đẳng VMU

- Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

- Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

- Trường Cao đẳng Duyên Hải

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch Bắc Nam

- Trường Cao đẳng Công nghệp Hải Phòng

- Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội Hải Phòng

- Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

- Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

HƯNG YÊN

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

- Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN

- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

- Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi

- Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

THÁI BÌNH

- Trường Cao đẳng nghề số 19/BQP

- Trường Cao đẳng nghề Thái Bình

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình

- Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

HÀ NAM

- Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản

- Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

- Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

- Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình I

NAM ĐỊNH

- Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật & Du lịch Nam Định

- Trường Cao đẳng nghề số 20 – Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nam Định

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

NINH BÌNH

- Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình

- Trường Cao đẳng nghề LILIMA 1

- Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

- Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

QUẢNG NINH

- Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam

- Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

- Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

- Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh

- Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

- Trường Cao đẳng Giao thông Cơ điện Quảng Ninh

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục