logo School Reviews

Các trường Cao đẳng khu vực miền Trung & Tây Nguyên

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

1. VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

THANH HÓA

- Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

- Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

- Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương

- Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

- Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

- Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực 

- Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn

- Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Công nghệ VICET

- Trường Cao đẳng Thể dục thể thao Thanh Hóa

NGHỆ AN

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt - Đức Nghệ An

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

- Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An

- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV
- Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

- Trường Cao đẳng Hoan Châu

- Trường Cao đẳng Việt - Anh

HÀ TĨNH

- Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Hà Tĩnh

- Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

- Trường Cao đẳng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Du

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

QUẢNG BÌNH

- Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình

QUẢNG TRỊ

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị

THỪA THIÊN HUẾ

- Trường Cao đẳng nghề số 23 - BQP
- Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên - Huế

- Trường Cao đẳng Giao thông Huế

- Trường Cao đẳng Y tế Huế

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

- Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

ĐÀ NẴNG

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen

- Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi

- Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Công nghệ

- Trường Cao đẳng Lạc Việt

- Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

- Trường Cao đẳng Thương mại

- Trường Cao đẳng Đức Trí

- Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V
- Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng

- Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
- Trường Cao đẳng nghề Việt - Úc

QUẢNG NAM

- Trường Cao đẳng THACO

- Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

- Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

- Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

- Trường Cao đẳng Phương Đông

- Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

- Trường Cao đẳng Tâm Trí

QUẢNG NGÃI

- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

- Trường Cao đẳng nghề Cơ giới

- Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi

- Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

- Trường Cao đẳng Quảng Ngãi

BÌNH ĐỊNH

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

- Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

- Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

- Trường Cao đẳng Bình Định

PHÚ YÊN

- Trường Cao đẳng nghề Phú Yên

- Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

- Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

KHÁNH HÒA

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

- Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

- Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang

NINH THUẬN

- Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

- Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận

BÌNH THUẬN

- Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận

- Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

2. VÙNG TÂY NGUYÊN

ĐẮK LẮK

- Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

- Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk

GIA LAI

- Trường Cao đẳng nghề Gia Lai

- Trường Cao đẳng nghề số 21/BQP

KON TUM

- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum

LÂM ĐỒNG

- Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

- Trường Cao đẳng Y tế lâm Đồng

- Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục