logo School Reviews

Các trường Trung cấp khu vực miền Bắc

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Thông tin tuyển sinh của các trường Trung cấp khu vực miền Bắc

1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC

HÀ GIANG

- Trường Trung cấp Y tế Hà Giang

- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Bắc Quang

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Giang

TUYÊN QUANG

- Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang

- Trường Trung cấp Y tế Tuyên Quang

CAO BẰNG

- Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

- Trường Trung cấp Y tế Cao Bằng

- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cao Bằng

BẮC KẠN

- Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn

LÀO CAI

- Trường Trung cấp Y tế Lào Cai

- Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Việt Nam

YÊN BÁI

- Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

- Trường Trung cấp Lục Yên

- Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái

THÁI NGUYÊN

- Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

- Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

- Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên

- Trường Trung cấp Thái Nguyên

- Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

- Trường Trung cấp Y khoa Pasteur

- Trường Trung cấp nghề Thái Hà

- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên

- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên

LẠNG SƠN

- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

PHÚ THỌ

- Trường Trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì

- Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Phú Thọ

- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

- Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Sông Hồng

- Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Phú Thọ

LAI CHÂU

- Trường Trung cấp Y tế tỉnh Lai Châu

- Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu

SƠN LA

- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La

- Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

HÒA BÌNH

- Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình

BẮC GIANG

- Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

- Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

- Trường Trung cấp Y – Dược Bắc Giang

- Trường Trung cấp ASEAN

- Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế

- Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19-5

- Trường Trung cấp nghề số 12/BQP

2. VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

VĨNH PHÚC

- Trường Trung cấp nghề số 11/BQP

- Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng & Nghiệp vụ

- Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc

- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc

- Trường Trung cấp Công nghệ Vĩnh Phúc

BẮC NINH

- Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh

- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương – CCI

- Trường Trung cấp Y tế Trung ương

- Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh

- Trường Trung cấp nghề KTKT và TCMN truyền thống Thuận Thành

- Trường Trung cấp nghề Bách khoa Bắc Ninh

HẢI DƯƠNG

- Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ

- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương

HẢI PHÒNG

- Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng

- Trường Trung cấp An Dương

- Trường Trung cấp Khu kinh tế Hải Phòng

- Trường Trung cấp Xây dựng

- Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản

- Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hải Phòng

- Trường Trung cấp Du lịch Thăng Long

- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng

- Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng

- Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Hải Phòng

- Trường Trung cấp Bách khoa Hải Phòng

- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng

HƯNG YÊN

- Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên

- Trường Trung cấp nghề Á Châu

- Trường Trung cấp nghề Châu Hưng

- Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên

- Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Đô

- Trường Trung cấp nghề Việt Thanh

THÁI BÌNH

- Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình

- Trường Trung cấp Xây dựng Thái Bình

- Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình

- Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương

HÀ NAM

- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hà Nam

- Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam

- Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc

NAM ĐỊNH

- Trường Trung cấp Giao thông vận tải Nam Định

- Trường Trung cấp nghề số 8

- Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định

- Trường Trung cấp nghề Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Nam Định

- Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

- Trường Trung cấp Cơ Điện Nam Định

- Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông Nam Định

- Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định

NINH BÌNH

- Trường Trung cấp nghề Quốc tế

- Trường Trung cấp Y - Dược Tôn Thất Tùng

- Trường Trung cấp nghề Nho Quan

- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch Công đoàn Ninh Bình

- Trường Trung cấp Công nghệ và Y tế Pasteur

- Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Tại chức Ninh Bình

QUẢNG NINH

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục