logo School Reviews

Cao Bằng - Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Cao Bằng cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Cao Bằng quản lý. Danh sách các trường tại Cao Bằng có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế.

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.    Thành phố Cao Bằng  -  THPT DTNT tỉnh Cao Bằng  -  Km4, P. Đề Thám, Thành phố Cao Bằng    
2.    Thành phố Cao Bằng  -  THPT Cao Bình  -  Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng    
3.    Thành phố Cao Bằng  -  THPT Bế Văn Đàn  -  Nà Cáp, Ph. sông Hiến, TP Cao Bằng    
4.    Thành phố Cao Bằng  -  THPT Chuyên Cao Bằng  -  Phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng    
5.    Thành phố Cao Bằng  -  THPT Thành phố Cao Bằng  -  Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng    
6.    Huyện Bảo Lạc  -  THPT Bản Ngà  -  Huy Giáp, Bảo Lạc, Cao Bằng    
7.    Huyện Bảo Lạc  -  THPT Bảo Lạc -   TT Bảo Lạc, Cao Bằng    
8.    Huyện Thông Nông -   THPT Thông Nông -   TTr Thông Nông, Cao Bằng    
9.    Huyện Hà Quảng   - THPT Lục Khu -   Xã Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng    
10.    Huyện Hà Quảng  -  THPT Nà Giàng  -  Nà Giàng, Hà Quảng, Cao Bằng    
11.    Huyện Hà Quảng  -  THPT Hà Quảng -   TTr Xuân Hoà, Hà Quảng, Cao Bằng    
12.    Huyện Trà Lĩnh  -  THPT Quang Trung -   Xã Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng    
13.    Huyện Trà Lĩnh  -  THPT Trà Lĩnh -   TTr Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Cao Bằng    
14.    Huyện Trùng Khánh  -  THPT Trùng Khánh  -  TTr Trùng Khánh,Cao Bằng    
15.    Huyện Trùng Khánh  -  THPT Thông Huề -   Xã Thông Huề, Trùng Khánh, Cao Bằng    
16.    Huyện Trùng Khánh  -  THPT Pò Tấu   - Xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng    
17.    Huyện Nguyên Bình -   THPT Tinh Túc  -  Tinh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng    
18.    Huyện Nguyên Bình -   THPT Nguyên Bình -   TT Nguyên Bình, Cao Bằng    
19.    Huyện Nguyên Bình   - THPT Nà Bao -   Xã Lang Môn, Nguyên Bình, Cao Bằng    
20.    Huyện Hòa An -   THPT Hoà An  -  TTr Nước Hai, Hoà An, Cao Bằng    
21.    Huyện Quảng Uyên  -  THPT Quảng Uyên  -  TTr Quảng Uyên, Cao Bằng    
22.    Huyện Quảng Uyên   - THPT Đống Đa  -  Xã Ngọc Động, Quảng Uyên    
23.    Huyện Thạch An  -  THPT Canh Tân -   Xã Canh Tân, Thạch An , Cao Bằng    
24.    Huyện Thạch An -   THPT Thạch An -   TTr Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng    
25    Huyện Hạ Lang  -  THPT Bằng Ca  -  Xã Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng    
26.    Huyện Hạ Lang -   THPT Hạ Lang -   TTr Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng    
27.    Huyện Bảo Lâm -   THPT Lý Bôn  -  Xã Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng    
28.    Huyện Bảo Lâm -   THPT Bảo Lâm -   TTr Pác Miầu, Bảo Lâm , Cao Bằng    
29.    Huyện Phục Hòa -   THPT Phục Hoà  -  TTr Hòa Thuận, Phục Hoà, Cao Bằng    
30.    Huyện Phục Hòa   - THPT Cách Linh -   Xã Cánh Linh, Phục Hoà, Cao Bằng

 

Website sở giáo dục và đào tạo Cao Bằng: http://socaobang.edu.vn

Danh sách sẽ được cập nhật thêm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục