logo School Reviews

Điểm chuẩn khối trường Công an: Nữ giới phải đạt 25-27 điểm mới đỗ

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 06/10/2020

Điểm chuẩn khối trường Công an: Nữ giới phải đạt 25-27 điểm mới đỗ

Khối trường Công an năm nay lấy điểm chuẩn rất cao đối với thí sinh nữ. Một số trường lấy điểm chuẩn 25 điểm, một số trường khác lấy điểm chuẩn trên 27.

Điểm chuẩn khối trường Công an: Nữ giới phải đạt 25-27 điểm mới đỗ - Ảnh 1.

Học viện An ninh nhân dân

1. Nghiệp vụ An ninh

a. Đối với nam

Tổ hợp A01: 21,54 điểm, tổ hợp C03: 20,66 điểm, tổ hợp D01: 21,78 điểm.

b. Đối với nữ

- Tổ hợp A01: 27,7 điểm, tổ hợp C03: 28,1 điểm, tổ hợp D01: 28,18 điểm

2. Ngành An toàn thông tin

a. Phía Bắc

- Tổ hợp A00: 28,03 điểm, tổ hợp A01: 23,46 điểm

b. Phía Nam

- Tổ hợp A00: 27,45 điểm, tổ hợp A01: 23,65 điểm 

Gửi đào tạo ngành Y

Tổ hợp B00: 25,75 điểm

Học viện Cảnh sát nhân dân

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

a. Đối với nam

- Tổ hợp A01: 23,09 điểm; tổ hợp C03: 18,88 điểm; tổ hợp D01: 19,61 điểm

b. Đối với nữ

- Tổ hợp A01: 27,16 điểm; tổ hợp C03: 27,73 điểm; tổ hợp D01: 27,36, tiêu chí phụ 26,36 điểm 

2. Gửi đào tạo ngành Y

- Tổ hợp B00: 23,09 điểm

Học viện Chính trị Công an nhân dân

1. Phía Bắc

a. Đối với nam

- Tổ hợp A01: 21,4 điểm; tổ hợp C03: 20,81 điểm; tổ hợp D01: 23,06 điểm

b. Đối với nữ

- Tổ hợp A01: 25,93 điểm; tổ hợp C03: 27,34 điểm, tổ hợp D01: 26,68 điểm

2. Phía Nam

a. Đối với nam

- Tổ hợp A01: 27,3 điểm; tổ hợp C03: 22,59 điểm

b. Đối với nữ

- Tổ hợp A01: 25,71 điểm; tổ hợp C03: 26,35 điểm; tổ hợp D01: 26,06 điểm

Trường Đại học An ninh nhân dân

1. Nghiệp vụ An ninh

a. Đối với nam

- Tổ hợp A01: 19,54 điểm; tổ hợp C03: 20,06 điểm; tổ hợp D01: 21,54 điểm 

b. Đối với nữ

- Tổ hợp A01: 25,29 điểm; tổ hợp C03: 26,06 điểm; tổ hợp D01: 25,21 điểm

2. Gửi đào tạo ngành Y

- Tổ hợp B00: 23,84 điểm

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

a. Đối với nam

- Tổ hợp A01: 22,66 điểm; tổ hợp C03: 21,55 điểm; tổ hợp D01: 21,68 điểm

b. Đối với nữ

- Tổ hợp A01: 25,83 điểm; tổ hợp C03: 26,36 điểm; tổ hợp D01: 26,45 điểm

2. Gửi đào tạo ngành Y

- Tổ hợp B00: 24,8 điểm

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

1. Phía Bắc

- Đối với nam: 27,11 điểm

- Đối với nữ: 28,39 điểm

2. Phía Nam

- Đối với nam: 26,95 điểm

- Đối với nữ: 27,65 điểm

Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

1. Phía Bắc

a. Đối với nam

- Tổ hợp A00: 26,1 điểm; tổ hợp A01: 22,35 điểm 

b. Đối với nữ

- Tổ hợp A00: 25,65 điểm 

2. Phía Nam

a. Đối với nam

- Tổ hợp A00: 25,48 điểm; tổ hợp A01: 23,25 điểm 

b. Đối với nữ

- Tổ hợp A00: 25,5 điểm

Thông tin sẽ được cập nhật thêm.

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục