logo School Reviews

Đồng Tháp - Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Đồng Tháp cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Đồng Tháp quản lý. Danh sách các trường tại Đồng Tháp có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI ĐỒNG THÁP

1.    Huyện Châu Thành -   THPT Tân Phú Trung -   Xã Tân Phú Trung, H. Châu Thành, Đồng Tháp    
2.    Huyện Châu Thành -   THPT Nha Mân -   Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp    
3.    Huyện Châu Thành  -  THPT bán công Châu Thành  -  Xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp    
4.    Huyện Châu Thành  -  THPT Châu Thành 1 -   Xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành, Đồng Tháp    
5.    Huyện Châu Thành -   THPT Châu Thành 2  -  TTr. Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, Đồng Tháp    
6.    Huyện Lai Vung  -  THPT Lai Vung 3  -  Xã Tân Thành, H. Lai Vung, Đồng Tháp    
7.    Huyện Lai Vung  -  THPT Lai Vung 2  -  Xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp    
8.    Huyện Lai Vung  -  THPT Lai Vung 1  -  Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp    
9.    Huyện Lai Vung  -  THPT Phan Văn Bảy -   Xã Long Hậu, H.Lai Vung, Đồng Tháp    
10.    Huyện Lai Vung  -  THPT bán công Lai Vung  -  TTr. Lai Vung, H.Lai Vung, Đồng Tháp    
11.    Huyện Lấp Vò   - THCS & THPT Bình Thạnh Trung  -  Xã Bình Thạnh Trung, H. Lấp Vò, Đồng Tháp    
12.    Huyện Lấp Vò   - THPT Nguyễn Trãi  -  TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp    
13.    Huyện Lấp Vò  -  THPT Lấp Vò 3 -   Xã Long Hưng B, H.Lấp Vò, Đồng Tháp    
14.    Huyện Lấp Vò   - THPT Lấp Vò 2 -   Xã Tân Mỹ, H.Lấp Vò, Đồng Tháp    
15.    Huyện Lấp Vò -   THPT bán công Lấp Vò -   TTr.Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp    
16.    Huyện Lấp Vò -   THPT Lấp Vò 1  -  TTr. Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp    
17.    Thành phố Sa Đéc -   THPT Đồ Chiểu  -  Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp    
18.    Thành phố Sa Đéc  -  THPT Thành phố Sa Đéc -   Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp    
19.    Thành phố Sa Đéc  -  THPT Nguyễn Du -   Phường An Hoà, TP Sa Đéc, Đồng Tháp    
20.    Thành phố Sa Đéc  -  THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu -   Xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp    
21.    Thành phố Sa Đéc -   THPT bán công Đồ Chiểu -   Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp    
22.    Thành phố Sa Đéc  -  THPT thị xã Sa Đéc -   Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp    
23.    Thành phố Sa Đéc -   THPT Tư thục Đồ Chiểu -   Phường 1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp    
24.    Thành phố Cao Lãnh   - THPT thành phố Cao Lãnh -   Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp    
25.    Thành phố Cao Lãnh  -  THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu -   Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp    
26.    Thành phố Cao Lãnh  -  THPT Trần Quốc Toản -   Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp    
27.    Thành phố Cao Lãnh  -  THPT Thiên Hộ Dương -   Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp    
28.    Thành phố Cao Lãnh -   THPT Kỹ Thuật  -  Phường 1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp    
29.    Thành phố Cao Lãnh  - THPT Đỗ Công Tường -   Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp    
30.    Thành phố Cao Lãnh  -  THPT bán công TX Cao Lãnh -   Phường 1, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp
31.    Huyện Cao Lãnh  -  THPT Cao Lãnh 1  -  TTr. Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp    
32.    Huyện Cao Lãnh  -  THPT Thống Linh  -  Xã Phương Trà, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp    
33.    Huyện Cao Lãnh   - THPT Kiến Văn  -  Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp    
34.    Huyện Cao Lãnh  -  THPT Cao Lãnh 2 -   Xã Mỹ Long, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp    
35.    Huyện Cao Lãnh  -  THPT bán công H. Cao Lãnh -   Xã Mỹ Hội, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp    
36.    Huyện Cao Lãnh  -  THCS và THPT Nguyễn Văn Khải  -  Xã Bình Hàng Trung, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp    
37.    Huyện Tháp Mười  -  THPT bán công Tháp Mười -   TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp    
38.    Huyện Tháp Mười   - THPT Tháp Mười   - TTr. Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp    
39.    Huyện Tháp Mười  -  THPT Trường Xuân -   Xã Trường Xuân, H.Tháp Mười, Đồng Tháp    
40.    Huyện Tháp Mười  -  THPT Mỹ Quý  -  Xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười, Đồng Tháp    
41.    Huyện Tháp Mười -   THPT Đốc Binh Kiều  -  TTr. Mỹ An, H. Tháp Mười, Đồng Tháp    
42.    Huyện Tháp Mười  -  THPT Phú Điền   - Xã Phú Điền, H. Tháp Mười, Đồng Tháp    
43.    Huyện Tam Nông   - THCS và THPT Hòa Bình -   Xã Hòa Bình , H. Tam Nông, Đồng Tháp    
44.    Huyện Tam Nông  -  THPT Tràm Chim -   TTr. Tràm Chim, H.Tam Nông, Đồng Tháp    
45.    Huyện Tam Nông -   THPT Tam Nông -   Xã Phú Ninh, H.Tam Nông, Đồng Tháp    
46.    Huyện Tam Nông   - THPT Lê Quí Đôn  -  xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp    
47.    Huyện Tam Nông  -  THPT bán công Tam Nông -   Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp    
48.    Huyện Thanh Bình  -  THPT Trần Văn Năng  -  TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp    
49.    Huyện Thanh Bình -   THPT Thanh Bình 2 -   Xã Tân Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp    
50.    Huyện Thanh Bình  -  THPT Thanh Bình 1  -  TTr. Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp    
51.    Huyện Thanh Bình -   THPT bán công Thanh Bình  -  TTr.Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp    
52.    Thị xã Hồng Ngự   - THPT Chu Văn An  -  Phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp    
53.    Thị xã Hồng Ngự  -  THPT Hồng Ngự 1  -  Phường An Lộc,TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp    
54.    Huyện Hồng Ngự -   THPT Hồng Ngự 3   - Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp    
55.    Huyện Hồng Ngự   - THPT Hồng Ngự 2   - Xã Phú Thuận A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp    
56.    Huyện Hồng Ngự   - THPT Long Khánh A -   Xã Long Khánh A, H. Hồng Ngự, Đồng Tháp    
57.    Huyện Hồng Ngự -   THPT bán công Hồng Ngự -   TTr.Hồng Ngự, Hồng Ngự, Đồng Tháp    
58.    Huyện Tân Hồng -   THPT Tân Thành  -  Xã Tân Thành A H. Tân Hồng, Đồng Tháp    
59.    Huyện Tân Hồng  -  THPT Tân Hồng  -  TTr. Sa Rài, H.Tân Hồng, Đồng Tháp    
60.    Huyện Tân Hồng  -  THPT Giồng Thị Đam  -  Xã An Phước, H.Tân Hồng, Đồng Tháp

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Thành phố Sa Đéc có 05 trường THCS

1.    THCS Hùng Vương 
2.    THCS Lưu Văn Lang
3.    THCS Tân Khánh Đông 
4.    THCS Trần Thị Nhượng 
5.    THCS Võ Thị Sáu

DANH SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thành phố Sa Đéc có 14 trường Tiểu học

1.    Tiểu học Kim Đồng
2.    Tiểu học Trưng Vương
3.    Tiểu học Phú Mỹ
4.    Tiểu học Hòa Khánh
5.    Tiểu học Phạm Hữu Lầu
6.    Tiểu học Phú Long
7.    Tiểu học Tân Khánh Đông
8.    Tiểu học Tân Khánh Đông
9.    Tiểu học Tân Long
10.    Tiểu học Tân Phú Đông
11.   Tiểu học Tân Quy Đông
12.    Tiểu học Tân Hưng
13.    Tiểu học Tân Quy Tây
14.    Tiểu học Vĩnh Phước

DANH SÁCH TRƯỜNG MẦM NON

Thành phố Sa Đéc có 13 trường Mầm non

1.    Mầm non Ánh Dương
2.    Mầm non Sen Hồng
3.    Mầm non Hoa Sen
4.    Mầm non Hoa Mai
5.    Mầm non Tân Phú Đông
6.    Mầm non Bình Minh
7.    Hướng Dương
8.    Mầm non Nắng Hồng
9.    Mầm non Tân Hưng
10.    Mầm non Tân Khánh Đông
11.    MG Tân Qui Đông
12.    Mầm non Tương Lai
13.    Mầm non Tổ Ong Vàng

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

1.    Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học thuộc Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Sa Đéc  -  Trần Phú, khóm 5, Phường 1
2.    Trung tâm Ngoại ngữ KHAI TRÍ  -  Trần Phú, khóm 2, Phường 1 (đối diện tiệm trà sữa Phúc)
3.    Trung tâm Ngoại ngữ ASTAR  -  Trần Hưng Đạo, khóm 1, Phường 1 (gần dốc cầu Hang  cầu Sắt quay)
4.    Cty TNHH MTV GWIS- Chi nhánh Sa Đéc (GWIS= George Washington International School) -   Bà Huyện Thanh Quan, khóm 2, Phường 1
5.    Trung tâm Ngoại ngữ HOÀN MỸ  -  Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, Phường 2
6.    Trung tâm Ngoại ngữ Á CHÂU  -  Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, Phường 2 (gần siêu thị Điện máy Chợ Lớn)
7.    Trung tâm Ngoại ngữ thuộc trường Mầm non Tổ Ong Vàng  -  Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, Phường 2 (gần siêu thị Coop-Mart, đang xây dựng)
8.    Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học trường Cao đẳng nghể Đồng Tháp  -  Trần Phú, khóm 1, Phường 3
9.    Trung tâm Ngoại ngữ ÚC CHÂU -   Trần Phú, khóm Tân Bình, Phường An Hòa (cạnh cơ sở Út Điện cơ)
10.    Trung tâm Ngoại ngữ MILKY WAY   - Trần Phú, khóm Tân Bình, Phường An Hòa (ngay dốc cầu Đốt)

 

Website chính thức của sở giáo dục và đào tạo Đồng Tháp: http://www.pgdsadec.edu.vn

Danh sách sẽ được cập nhật tiếp

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục