logo School Reviews

Hà Nội - Danh sách trường tiểu học hệ Công lập

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Thống kê trường tiểu học hệ Công lập tại địa bàn thành phố Hà Nội

1.    Ba Đình    -    Ba Đình    -    Số 145 Hoàng Hoa Thám -   Công lập
2.    Đại Yên    -    Ba Đình    -    Số 167 Phố Đội Cấn -   Công lập
3.    Hoàng Diệu    -    Ba Đình    -    Số 526 Phố Đội Cấn   - Công lập
4.    Hoàng Hoa Thám    -    Ba Đình    -    Số 2 Phố Vĩnh Phúc  -  Công lập
5.    Kim Đồng    -    Ba Đình    -    Phố Trần Huy Liệu -   Công lập
6.    Nghĩa Dũng    -    Ba Đình    -    Số 55 Phố Nghĩa Dũng  -  Công lập
7.    Ngọc Hà    -    Ba Đình    -    Hồ B52 Làng Ngọc Hà  -  Công lập
8.    Ngọc Khánh    -    Ba Đình    -    Số 5 Phố Nguyễn Công Hoan   - Công lập
9.    Nguyễn Bá Ngọc    -    Ba Đình    -    Số 18 Ngõ 294 Phố Đội Cấn   - Công lập
10.    Nguyễn Tri Phương    -    Ba Đình    -    Số 190 Phố Quán Thánh -   Công lập
11.    Nguyễn Trung Trực    -    Ba Đình    -    Số 23 Phố Nguyễn Trung Trực  -  Công lập
12.    Phan Chu Trinh    -    Ba Đình    -    Số 40 Phố Nguyễn Thái Học  -  Công lập
13.    Thành Công A    -    Ba Đình    -    Khu D – Tt Thành Công  -  Công lập
14.    Thành Công B    -    Ba Đình    -    Khu D – Tt Thành Công  -  Công lập
15.    Thủ Lệ    -    Ba Đình    -    Tt Thủ Lệ 2   - Công lập
16.    Vạn Phúc    -    Ba Đình    -    Ngõ 294 Phố Đội Cấn  -  Công lập
17.    Việt Nam – Cu Ba    -    Ba Đình    -    Số 105 Phố Nguyễn Trường Tộ -   Công lập
18.    Ba Trại    -    Ba Vì    -    Xã Ba Trại  -  Công lập
19.    Cam Thượng    -    Ba Vì    -    Xã Cam Thượng  -  Công lập
20.    Cẩm Lĩnh    -    Ba Vì    -    Xã Cẩm Lĩnh -   Công lập
21.    Châu Sơn    -    Ba Vì    -    Xã Châu Sơn  -  Công lập
22.    Chu Minh    -    Ba Vì    -    Xã Chu Minh -   Công lập
23.    Cổ Đô    -    Ba Vì    -    Xã Cổ Đô -   Công lập
24.    Đông Quang    -    Ba Vì    -    Xã Đông Quang -   Công lập
25.    Đồng Thái    -    Ba Vì    -    Xã Đồng Thái -   Công lập
26.    Khánh Thượng A    -    Ba Vì    -    Xã Khánh Thượng   - Công lập
27.    Khánh Thượng B    -    Ba Vì    -    Xã Khánh Thượng  -  Công lập
28.    Minh Châu    -    Ba Vì    -    Xã Minh Châu -   Công lập
29.    Minh Quang A    -    Ba Vì    -    Xã Minh Quang -   Công lập
30.    Minh Quang B    -    Ba Vì    -    Xã Minh Quang  -  Công lập
31.    Phong Vân    -    Ba Vì    -    Xã Phong Vân-    Công lập
32.    Phú Châu    -    Ba Vì    -    Xã Phú Châu -  Công lập
33.    Phú Cường    -    Ba Vì    -    Xã Phú Cường  - Công lập
34.    Phú Đông    -    Ba Vì    -    Xã Phú Đông  -  Công lập
35.    Phú Phương    -    Ba Vì    -    Xã Phú Phương   - Công lập
36.    Phú Sơn    -    Ba Vì    -    Xã Phú Sơn -   Công lập
37.    Sơn Đà    -    Ba Vì    -    Xã Sơn Đà -   Công lập
38.    Tây Đằng    -    Ba Vì    -    Xã Tây Đằng   - Công lập
39.    Tản Hồng    -    Ba Vì    -    Xã Tản Hồng -   Công lập
40.    Tản Lĩnh    -    Ba Vì    -    Xã Tản Lĩnh -   Công lập
41.    Thái Hoà    -    Ba Vì    -    Xã Thái Hòa -  Công lập
42.    Thuần Mỹ    -    Ba Vì    -    Xã Thuần Mỹ -  Công lập
43.    Thuỵ An    -    Ba Vì    -    Xã Thụy An -   Công lập
44.    Tiên Phong    -    Ba Vì    -    Xã Tiên Phong  -  Công lập
45.    Tòng Bạt    -    Ba Vì    -    Xã Tòng Bạt -   Công lập
46.    Ttnc Bò    -    Ba Vì    -    Xã Tản Lĩnh  -  Công lập
47.    Van Thắng    -    Ba Vì    -    Xã Van Thắng  -  Công lập
48.    Vân Hoà    -    Ba Vì    -    Xã Vân Hòa -   Công lập
49.    Vật Lại    -    Ba Vì    -    Xã Vật Lại  -  Công lập
50.    Việt Mông    -    Ba Vì    -    Xã Yên Bài   - Công lập
51.    Yên Bài    -    Ba Vì    -    Xã Yên Bài  -  Công lập
52.    Dịch Vọng A    -    Cầu Giấy    -        Công lập
53.    Dịch Vọng B    -    Cầu Giấy    -        Công lập
54.    Mai Dịch    -    Cầu Giấy    -        Công lập
55.    Nghĩa Đô    -    Cầu Giấy    -        Công lập
56.    Nghĩa Tân    -    Cầu Giấy    -        Công lập
57.    Nguyễn Khả Trạc    -    Cầu Giấy    -        Công lập
58.    Nguyễn Viết Xuân    -    Cầu Giấy    -        Công lập
59.    Quan Hoa    -    Cầu Giấy    -        Công lập
60.    Trung Hoà    -    Cầu Giấy    -        Công lập
61.    Yên Hoà    -    Cầu Giấy    -        Công lập
62.    Bê Tông    -    Chương Mỹ    -        Công lập
63.    Chúc Sơn A    -    Chương Mỹ    -        Công lập
64.    Chúc Sơn B    -    Chương Mỹ    -        Công lập
65.    Đại Yên    -    Chương Mỹ    -        Công lập
66.    Đông Phương Yên    -    Chương Mỹ    -        Công lập
67.    Đông Sơn    -    Chương Mỹ    -        Công lập
68.    Đồng Lạc    -    Chương Mỹ    -        Công lập
69.    Đồng Phú    -    Chương Mỹ    -        Công lập
70.    Hoà Chính    -    Chương Mỹ    -        Công lập
71.    Hoàng Diệu    -    Chương Mỹ    -        Công lập
72.    Hoàng Văn Thụ    -    Chương Mỹ    -        Công lập
73.    Hồng Phong    -    Chương Mỹ    -        Công lập
74.    Hợp Đồng    -    Chương Mỹ    -        Công lập
75.    Hữu Văn    -    Chương Mỹ    -        Công lập
76.    Lam Điền    -    Chương Mỹ    -        Công lập
77.    Lương Mỹ A    -    Chương Mỹ    -        Công lập
78.    Lương Mỹ B    -    Chương Mỹ    -        Công lập
79.    Mỹ Lương    -    Chương Mỹ    -        Công lập
80.    Nam Phương Tiến A    -    Chương Mỹ    -        Công lập
81.    Nam Phương Tiến B    -    Chương Mỹ    -        Công lập
82.    Ngọc Hoà    -    Chương Mỹ    -        Công lập
83.    Phú Nam An    -    Chương Mỹ    -        Công lập
84.    Phú Nghĩa    -    Chương Mỹ    -        Công lập
85.    Phụng Châu    -    Chương Mỹ    -        Công lập
86.    Quảng Bị    -    Chương Mỹ    -        Công lập
87.    Tân Tiến    -    Chương Mỹ    -        Công lập
88.    Thanh Bình    -    Chương Mỹ    -        Công lập
89.    Thượng Vực    -    Chương Mỹ    -        Công lập
90.    Thuỵ Hương    -    Chương Mỹ    -        Công lập
91.    Thuỷ Xuân Tiên    -    Chương Mỹ    -        Công lập
92.    Tiên Phương    -    Chương Mỹ    -        Công lập
93.    Tốt Động    -    Chương Mỹ    -        Công lập
94.    Trần Phú A    -    Chương Mỹ    -        Công lập
95.    Trần Phú B    -    Chương Mỹ    -        Công lập
96.    Trung Hoà    -    Chương Mỹ    -        Công lập
97.    Trường Yên    -    Chương Mỹ    -        Công lập
98.    Văn Võ    -    Chương Mỹ    -        Công lập
99.    Xuân Mai A    -    Chương Mỹ    -        Công lập
100.    Xuân Mai B    -    Chương Mỹ    -        Công lập
101.    Bắc Hồng    -    Đông Anh    -        Công lập
102.    Cổ Loa    -    Đông Anh    -        Công lập
103.    Đại Mạch    -    Đông Anh    -        Công lập
104.    Đông Hội    -    Đông Anh    -        Công lập
105.    Dục Tú    -    Đông Anh    -        Công lập
106.    Hải Bối    -    Đông Anh    -        Công lập
107.    Kim Chung    -    Đông Anh    -        Công lập
108.    Kim Nỗ    -    Đông Anh    -        Công lập
109.    Lê Hữu Tựu    -    Đông Anh    -        Công lập
110.    Liên Hà    -    Đông Anh    -        Công lập
111.    Liên Hà A    -    Đông Anh    -        Công lập
112.    Nam Hồng    -    Đông Anh    -        Công lập
113.    Ngô Tất Tố    -    Đông Anh    -        Công lập
114.    Tàm Xá    -    Đông Anh    -        Công lập
115.    Thị Trấn    -    Đông Anh    -        Công lập
116.    Thị Trấn A    -    Đông Anh    -        Công lập
117.    Thuỵ Lâm    -    Đông Anh    -        Công lập
118.    Thuỵ Lâm A    -    Đông Anh    -        Công lập
119.    Tiên Dương    -    Đông Anh    -        Công lập
120.    Tô Thị Hiển    -    Đông Anh    -        Công lập
121.    Bát Tràng    -    Gia Lâm    -    Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm   - Công lập
122.    Cổ Bi    -    Gia Lâm    -    Xã Cổ Bi, Gia Lâm -   Công lập
123.    Đa Tốn    -    Gia Lâm    -    Xã Đa Tốn, Gia Lâm  -  Công lập
124.    Đặng Xá    -    Gia Lâm    -    Xã Đặng Xá, Gia Lâm -   Công lập
125.    Đình Xuyên    -    Gia Lâm    -    Xã Đình Xuyên, Gia Lâm   - Công lập
126.    Đông Dư    -    Gia Lâm    -    Xã Đông Dư, Gia Lâm    Công lập
127.    Dương Hà    -    Gia Lâm    -    Xã Dương Hà, Gia Lâm  -  Công lập
128.    Dương Quang    -    Gia Lâm    -    Xã Dương Quang, Gia Lâm -   Công lập
129.    Dương Xá    -    Gia Lâm    -    Xã Dương Xá, Gia Lâm -   Công lập
130.    Kiêu Kỵ    -    Gia Lâm    -    Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm -   Công lập
131.    Kim Lan    -    Gia Lâm    -    Xã Kim Lan, Gia Lâm -   Công lập
132.    Kim Sơn    -    Gia Lâm    -    Xã Kim Sơn, Gia Lâm -   Công lập
133.    Lệ Chi    -    Gia Lâm    -    Xã Lệ Chi, Gia Lâm  -  Công lập
134.    Ninh Hiệp    -    Gia Lâm    -    Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm  -  Công lập
135.    Nông Nghiệp I    -    Gia Lâm    -    Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm -   Công lập
136.    Phù Đổng    -    Gia Lâm    -    Xã Phù Đổng, Gia Lâm  -  Công lập
137.    Phú Thị    -    Gia Lâm    -    Xã Phú Thị, Gia Lâm -   Công lập
138.    Thị Trấn Yên Viên    -    Gia Lâm    -    Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm  -  Công lập
139.    Tiền Phong    -    Gia Lâm    -    Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm -   Công lập
140.    Trâu Quỳ    -    Gia Lâm    -    Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm  -  Công lập
141.    Trung Mầuc    -    Gia Lâm    -    Xã Trung Mầu, Gia Lâm -   Công lập
142.    Văn Đức    -    Gia Lâm    -    Xã Văn Đức, Gia Lâm  -  Công lập
143.    Yên Thường    -    Gia Lâm    -    Xã Yên Thường, Gia Lâm -  Công lập
144.    Yên Viên Xã    -    Gia Lâm    -    Xã Yên Viên, Gia Lâm -  Công lập
145.    Bà Triệu    -    Hai Bà Trưng    -    Số 31 Tô Hiến Thành -   Công lập
146.    Bạch Mai    -    Hai Bà Trưng    -    Số 44 Đường Hồng Mai  -  Công lập
147.    Đoàn Kết    -    Hai Bà Trưng    -    Số 27 Phố Chùa Vua -   Công lập
148.    Đồng Nhân    -    Hai Bà Trưng    -    Số 153 Lò Đúc  -  Công lập
149.    Đồng Tâm    -    Hai Bà Trưng    -    Số 26 Ngõ 128C Đại La  -  Công lập
150.    Lê Ngọc Hân    -    Hai Bà Trưng    -    Số 41 Phố Lò Đúc -   Công lập
151.    Lê Văn Tám    -    Hai Bà Trưng    -    Số 74/40 Tạ Quang Bửu -  Công lập
152.    Lương Yên    -    Hai Bà Trưng    -    Phố Lãng Yên  -  Công lập
153.    Minh Khai    -    Hai Bà Trưng    -    Số 17 Ngõ Trại Găng -   Công lập
154.    Ngô Quyền    -    Hai Bà Trưng    -    Số 271 Ngõ Quỳnh -   Công lập
155.    Ngô Thì Nhậm    -    Hai Bà Trưng    -    Số 41 Phố Trần Xuân Soạn  -  Công lập
156.    Quỳnh Lôi    -    Hai Bà Trưng    -    Ngõ Hoà Bình -   Công lập
157.    Quỳnh Mai    -    Hai Bà Trưng    -    Phố Quỳnh Lôi  -  Công lập
158.    Tây Sơn    -    Hai Bà Trưng    -    Số 60 Lê Đại Hành   - Công lập
159.    Thanh Lương    -    Hai Bà Trưng    -    Tổ 11 Phường Thanh Lương   - Công lập
160.    Tô Hoàng    -    Hai Bà Trưng    -    Số 29 Đại Cồ Việt  -  Công lập
161.    Trung Hiền    -    Hai Bà Trưng    -    Ngõ Trại Cá  -  Công lập
162.    Trưng Trắc    -    Hai Bà Trưng    -    Số 1/30 Phố Hương Viên   - Công lập
163.    Vĩnh Tuy    -    Hai Bà Trưng    -    Cụm 2B Phường Vĩnh Tuy  -  Công lập
164.    Chương Dương    -    Hoàn Kiếm    -    140 Vọng Hà  -  Công lập
165.    Điện Biên    -    Hoàn Kiếm    -    44 Quán Sứ  -  Công lập
166.    Hồng Hà    -    Hoàn Kiếm    -    40 Lãn Ông  -  Công lập
167.    Nguyễn Bá Ngọc    -    Hoàn Kiếm    -    2 Hàng Chỉ  -  Công lập
168.    Nguyễn Du    -    Hoàn Kiếm    -    25 Lý Thái Tổ -   Công lập
169.    Phúc Tân    -    Hoàn Kiếm    -    12 Phúc Tân -   Công lập
170.    Quang Trung    -    Hoàn Kiếm    -    39 Quang Trung -   Công lập
171.    Thăng Long    -    Hoàn Kiếm    -    20 Ngõ Trạm -   Công lập
172.    Trần Nhật Duật    -    Hoàn Kiếm    -    2 Chợ Gạo  -  Công lập
173.    Trần Quốc Toản    -    Hoàn Kiếm    -    31 Nhà Chung   - Công lập
174.    Trưng Vương    -    Hoàn Kiếm    -    25 Lý Thái Tổ   - Công lập
175.    Võ Thị Sáu    -    Hoàn Kiếm    -    35 Trần Hưng Đạo -   Công lập
176.    Đại Kim    -    Hoàng Mai    -        Công lập
177.    Đại Từ    -    Hoàng Mai    -        Công lập
178.    Đền Lừ    -    Hoàng Mai    -        Công lập
179.    Định Công    -    Hoàng Mai    -        Công lập
180.    Giáp Bát    -    Hoàng Mai    -        Công lập
181.    Hoàng Liệt    -    Hoàng Mai    -        Công lập
182.    Hoàng Văn Thụ    -    Hoàng Mai    -        Công lập
183.    Lĩnh Nam    -    Hoàng Mai    -        Công lập
184.    Mai Động    -    Hoàng Mai    -        Công lập
185.    Tân Định    -    Hoàng Mai    -        Công lập
186.    Tân Mai    -    Hoàng Mai    -        Công lập
187.    Thanh Trì    -    Hoàng Mai    -        Công lập
188.    Thịnh Liệt    -    Hoàng Mai    -        Công lập
189.    Trần Phú    -    Hoàng Mai    -        Công lập
190.    Vĩnh Hưng    -    Hoàng Mai    -        Công lập
191.    Yên Sở    -    Hoàng Mai    -        Công lập
192.    Ái Mộ    -    Long Biên    -    Số 8 Ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên  -  Công lập
193.    Bồ Đề    -    Long Biên    -    Số 103 Ngõ 115 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên  -  Công lập
194.    Cự Khối    -    Long Biên    -    Tổ 10 Phường Cự Khối, Long Biên -   Công lập
195.    Đức Giang    -    Long Biên    -    34 Phố Đức Giang, Long Biên -   Công lập
196.    Giang Biên    -    Long Biên    -    Tổ 5 Phường Giang Biên, Long Biên -   Công lập
197.    Long Biên    -    Long Biên    -    Cụm Trạm, P.Long Biên, Q.Long Biên  -  Công lập
198.    Ngô Gia Tự    -    Long Biên    -    Số 80/528 Ngô Gia Tự, Long Biên -   Công lập
199.    Ngọc Lâm    -    Long Biên    -    Số 17 Ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên -   Công lập
200.    Ngọc Thụy    -    Long Biên    -    Tổ 17 Phường Ngọc Thụy, Long Biên -   Công lập
201.    Phúc Đồng    -    Long Biên    -    Tổ 8 Phường Phúc Đồng, Long Biên -   Công lập
202.    Phúc Lợi    -    Long Biên    -    Tồ 8 Phường Phúc Lợi, Long Biên  -  Công lập
203.    Sài Đồng    -    Long Biên    -    Khu Đô Thị Mới Sài Đồng, Long Biên -   Công lập
204.    Thạch Bàn    -    Long Biên    -    Tồ 10 Phường Thạch Bàn, Long Biên  -  Công lập
205.    Thượng Thanh    -    Long Biên    -    Tổ 12 P.Thượng Thanh, Long Biên  -  Công lập
206.    Việt Hưng    -    Long Biên    -    Phường Việt Hưng, Q.Long Biên -   Công lập
207.    An Mỹ    -    Mỹ Đức    -        Công lập
208.    An Phú    -    Mỹ Đức    -        Công lập
209.    An Tiến    -    Mỹ Đức    -        Công lập
210.    Bột Xuyên    -    Mỹ Đức    -        Công lập
211.    Đại Hưng    -    Mỹ Đức    -        Công lập
212.    Đại Nghĩa    -    Mỹ Đức    -        Công lập
213.    Đốc Tín    -    Mỹ Đức    -        Công lập
214.    Đồng Tâm    -    Mỹ Đức    -        Công lập
215.    Hồng Sơn    -    Mỹ Đức    -        Công lập
216.    Hợp Thanh A    -    Mỹ Đức    -        Công lập
217.    Hợp Thanh B    -    Mỹ Đức    -        Công lập
218.    Hợp Tiến A    -    Mỹ Đức    -        Công lập
219.    Hợp Tiến B    -    Mỹ Đức    -        Công lập
220.    Hùng Tiến    -    Mỹ Đức    -        Công lập
221.    Hương Sơn A    -    Mỹ Đức    -        Công lập
222.    Hương Sơn B    -    Mỹ Đức    -        Công lập
223.    Hương Sơn C    -    Mỹ Đức    -        Công lập
224.    Lê Thanh A    -    Mỹ Đức    -        Công lập
225.    Lê Thanh B    -    Mỹ Đức    -        Công lập
226.    Mỹ Thành    -    Mỹ Đức    -        Công lập
227.    Phù Lưu Tế    -    Mỹ Đức    -        Công lập
228.    Phúc Lâm    -    Mỹ Đức    -        Công lập
229.    Phùng Xá    -    Mỹ Đức    -        Công lập
230.    Tế Tiêu    -    Mỹ Đức    -        Công lập
231.    Thượng Lâm    -    Mỹ Đức    -        Công lập
232.    Tuy Lai A    -    Mỹ Đức    -        Công lập
233.    Tuy Lại B    -    Mỹ Đức    -        Công lập
234.    Vạn Kim    -    Mỹ Đức    -        Công lập
235.    Xuy Xá    -    Mỹ Đức    -        Công lập
236.    Bạch Hạ    -    Phú Xuyên    -        Công lập
237.    Châu Can    -    Phú Xuyên    -        Công lập
238.    Chuyên Mỹ    -    Phú Xuyên    -        Công lập
239.    Đại Thắng    -    Phú Xuyên    -        Công lập
240.    Đại Xuyên    -    Phú Xuyên    -        Công lập
241.    Hoàng Long    -    Phú Xuyên    -        Công lập
242.    Hồng Minh    -    Phú Xuyên    -        Công lập
243.    Hồng Thái    -    Phú Xuyên    -        Công lập
244.    Khai Thái    -    Phú Xuyên    -        Công lập
245.    Minh Tân A    -    Phú Xuyên    -        Công lập
246.    Minh Tân B    -    Phú Xuyên    -        Công lập
247.    Nam Phong    -    Phú Xuyên    -        Công lập
248.    Nam Triều    -    Phú Xuyên    -        Công lập
249.    Phú Túc    -    Phú Xuyên    -        Công lập
250.    Phú Yên    -    Phú Xuyên    -        Công lập
251.    Phúc Tiến    -    Phú Xuyên    -        Công lập
252.    Phượng Dực    -    Phú Xuyên    -        Công lập
253.    Quang Lãng    -    Phú Xuyên    -        Công lập
254.    Quang Trung    -    Phú Xuyên    -        Công lập
255.    Sơn Hà    -    Phú Xuyên    -        Công lập
256.    Tân Dân    -    Phú Xuyên    -        Công lập
257.    Thuỵ Phú    -    Phú Xuyên    -        Công lập
258.    Tri Thuỷ    -    Phú Xuyên    -        Công lập
259.    Tri Trung    -    Phú Xuyên    -        Công lập
260.    Tt Phú Minh    -    Phú Xuyên    -        Công lập
261.    Tt Phú Xuyên    -    Phú Xuyên    -        Công lập
262.    Vân Từ    -    Phú Xuyên    -        Công lập
263.    Văn Hoàng    -    Phú Xuyên    -        Công lập
264.    Văn Nhân    -    Phú Xuyên    -        Công lập
265.    Bắc Phú    -    Sóc Sơn    -    Bắc Phú, Sóc Sơn  - Công lập
266.    Bắc Sơn A    -    Sóc Sơn    -    Bắc Sơn, Sóc Sơn  -  Công lập
267.    Bắc Sơn B    -    Sóc Sơn    -    Bắc Sơn, Sóc Sơn  -  Công lập
268.    Đông Xuân    -    Sóc Sơn    -    Đông Xuân, Sóc Sơn   - Công lập
269.    Đức Hoà    -    Sóc Sơn    -    Đức Hoà, Sóc Sơn  -  Công lập
270.    Hiền Ninh    -    Sóc Sơn    -    Hiền Ninh, Sóc Sơn   - Công lập
271.    Hồng Kỳ    -    Sóc Sơn    -    Hồng Kỳ, Sóc Sơn  -  Công lập
272.    Hương Đình    -    Sóc Sơn    -    Mai Đình, Sóc Sơn  -  Công lập
273.    Kim Lũ    -    Sóc Sơn    -    Kim Lũ, Sóc Sơn  -  Công lập
274.    Mai Đình A    -    Sóc Sơn    -    Mai Đình, Sóc Sơn  -  Công lập
275.    Mai Đình B    -    Sóc Sơn    -    Mai Đình, Sóc Sơn   - Công lập
276.    Minh Phú    -    Sóc Sơn    -    Minh Phú, Sóc Sơn -   Công lập
277.    Minh Trí    -    Sóc Sơn    -    Minh Trí, Sóc Sơn -   Công lập
278.    Nam Sơn    -    Sóc Sơn    -    Nam Sơn, Sóc Sơn  -  Công lập
279.    Phú Cường    -    Sóc Sơn    -    Phú Cường, Sóc Sơn -   Công lập
280.    Phù Linh    -    Sóc Sơn    -    Phù Linh, Sóc Sơn -   Công lập
281.    Phù Lỗ A    -    Sóc Sơn    -    Phù Lỗ, Sóc Sơn -   Công lập
282.    Phù Lỗ B    -    Sóc Sơn    -    Phù Lỗ, Sóc Sơn -   Công lập
283.    Phú Minh    -    Sóc Sơn    -    Phú Minh, Sóc Sơn   - Công lập
284.    Quang Tiến    -    Sóc Sơn    -    Quang Tiến, Sóc Sơn -   Công lập
285.    Tân Dân A    -    Sóc Sơn    -    Tân Dân, Sóc Sơn  -  Công lập
286.    Tân Dân B    -    Sóc Sơn    -    Tân Dân, Sóc Sơn  -  Công lập
287.    Tân Hưng    -    Sóc Sơn    -    Tân Hưng, Sóc Sơn -   Công lập
288.    Tân Minh A    -    Sóc Sơn    -    Tân Minh, Sóc Sơn -   Công lập
289.    Tân Minh B    -    Sóc Sơn    -    Tân Minh, Sóc Sơn  -  Công lập
290.    Thanh Xuân A    -    Sóc Sơn    -    Thanh Xuân, Sóc Sơn -   Công lập
291.    Thanh Xuân B    -    Sóc Sơn    -    Thanh Xuân, Sóc Sơn  -  Công lập
292.    Thị Trấn    -    Sóc Sơn    -    Thị Trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn -  Công lập
293.    Tiên Dược    -    Sóc Sơn    -    Tiên Dược, Sóc Sơn -  Công lập
294.    Trung Giã    -    Sóc Sơn    -    Trung Giã, Sóc Sơn -   Công lập
295.    Việt Long    -    Sóc Sơn    -    Việt Long, Sóc Sơn  -  Công lập
296.    Xuân Giang    -    Sóc Sơn    -    Xuân Giang, Sóc Sơn  -  Công lập
297.    Xuân Thu    -    Sóc Sơn    -    Xuân Thu, Sóc Sơn -   Công lập
298.    An Dương    -    Tây Hồ    -    Cụm 6 Yên Phụ, Tây Hồ  -  Công lập
299.    Chu Văn An    -    Tây Hồ    -    130 Thuỵ Khuê, Tây Hồ   - Công lập
300.    Đông Thái    -    Tây Hồ    -    31A Võng Thị, Bưởi -   Công lập
301.    Nhật Tân    -    Tây Hồ    -    364 Đường Âu Cơ, Tây Hồ  -  Công lập
302.    Phú Thượng    -    Tây Hồ    -    Ngõ 143 Phú Gia – An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ -  Công lập
303.    Quảng An    -    Tây Hồ    -    Số 6 Đặng Thai Mai, Tây Hồ  -  Công lập
304.    Tứ Liên    -    Tây Hồ    -    Số 6A Ngõ 200 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ   - Công lập
305.    Xuân La    -    Tây Hồ    -    Phường Xuân La, Tây Hồ  -  Công lập
306.    Cầu Diễn    -    Từ Liêm    -    Thị Trấn Cầu Diễn -   Công lập
307.    Cổ Nhuế A    -    Từ Liêm    -    Xã Cổ Nhuế -   Công lập
308.    Cổ Nhuế B    -    Từ Liêm    -    Xã Cổ Nhuế  -  Công lập
309.    Đại Mỗ    -    Từ Liêm    -    Xã Đại Mỗ -   Công lập
310.    Đông Ngạc A    -    Từ Liêm    -    Xã Đông Ngạc  -  Công lập
311.    Đông Ngạc B    -    Từ Liêm    -    Xã Đông Ngạc    Công lập
312.    Liên Mạc    -    Từ Liêm    -    Xã Liên Mạc -   Công lập
313.    Mễ Trì A    -    Từ Liêm    -    Xã Mễ Trì   - Công lập
314.    Mễ Trì B    -    Từ Liêm    -    Xã Mễ Trì -   Công lập
315.    Minh Khai    -    Từ Liêm    -    Xã Minh Khai   - Công lập
316.    Mỹ Đình    -    Từ Liêm    -    Xã Mỹ Đình  -  Công lập
317.    Phú Diễn    -    Từ Liêm    -    Xã Phú Diễn -   Công lập
318.    Tây Mỗ    -    Từ Liêm    -    Xã Tây Mỗ  -  Công lập
319.    Tây Tựu A    -    Từ Liêm    -    Xã Tây Tựu  -  Công lập
320.    Tây Tựu B    -    Từ Liêm    -    Xã Tây Tựu  -  Công lập
321.    Thượng Cát    -    Từ Liêm    -    Xã Thượng Cát  -  Công lập
322.    Thuỵ Phương    -    Từ Liêm    -    Xã Thuỵ Phương   - Công lập
323.    Trung Văn    -    Từ Liêm    -    Xã Trung Văn  -  Công lập
324.    Xuân Đỉnh    -    Từ Liêm    -    Xã Xuân Đỉnh -   Công lập
325.    Xuân Phương    -    Từ Liêm    -    Xã Xuân Phương -   Công lập
326.    Tân Triều    -    Thanh Trì    -        Công lập
327.    A Thị Trấn Văn Điển    -    Thanh Trì    -        Công lập
328.    B Thị Trấn Văn Điển    -    Thanh Trì    -        Công lập
329.    Duyên Hà    -    Thanh Trì    -        Công lập
330.    Đại Áng    -    Thanh Trì    -        Công lập
331.    Đông Mỹ    -    Thanh Trì    -    Thôn 1 Xã Đông Mỹ -Thanh Trì – Hà Nội  -  Công lập
332.    Dt Khuyết Tật    -    Thanh Trì    -        Công lập
333.    Hữu Hoà    -    Thanh Trì    -        Công lập
334.    Liên Ninh    -    Thanh Trì    -        Công lập
335.    Ngọc Hồi    -    Thanh Trì    -        Công lập
336.    Ngũ Hiệp    -    Thanh Trì    -        Công lập
337.    Tam Hiệp    -    Thanh Trì    -        Công lập
338.    Tả Thanh Oai    -    Thanh Trì    -        Công lập
339.    Thanh Liệt    -    Thanh Trì    -        Công lập
340.    Tứ Hiệp    -    Thanh Trì    -        Công lập
341.    Vạn Phúc    -    Thanh Trì    -        Công lập
342.    Vĩnh Quỳnh    -    Thanh Trì    -        Công lập
343.    Yên Mỹ    -    Thanh Trì    -        Công lập
344.    Đặng Trần Côn A    -    Thanh Xuân    -        Công lập
345.    Đặng Trần Côn B    -    Thanh Xuân    -        Công lập
346.    Hạ Đình    -    Thanh Xuân    -        Công lập
347.    Khương Đình    -    Thanh Xuân    -        Công lập
348.    Khương Mai    -    Thanh Xuân    -        Công lập
349.    Kim Giang    -    Thanh Xuân    -        Công lập
350.    Nguyễn Trãi    -    Thanh Xuân    -        Công lập
351.    Nhân Chính    -    Thanh Xuân    -        Công lập
352.    Phan Đình Giót    -    Thanh Xuân    -        Công lập
353.    Phương Liệt    -    Thanh Xuân    -        Công lập
354.    Cao Thành    -    Ứng Hoà    -        Công lập
355.    Đại Cường    -    Ứng Hoà    -        Công lập
356.    Đại Hùng    -    Ứng Hoà    -        Công lập
357.    Đông Lỗ    -    Ứng Hoà    -        Công lập
358.    Đồng Tân    -    Ứng Hoà    -        Công lập
359.    Đồng Tiến    -    Ứng Hoà    -        Công lập
360.    Đội Bình    -    Ứng Hoà    -        Công lập
361.    Hoà Lâm    -    Ứng Hoà    -        Công lập
362.    Hoà Nam    -    Ứng Hoà    -        Công lập
363.    Hoà Phú    -    Ứng Hoà    -        Công lập
364.    Hoa Sơn    -    Ứng Hoà    -        Công lập
365.    Hoà Xá    -    Ứng Hoà    -        Công lập
366.    Hồng Quang    -    Ứng Hoà    -        Công lập
367.    Kim Đường    -    Ứng Hoà    -        Công lập
368.    Liên Bạt    -    Ứng Hoà    -        Công lập
369.    Lưu Hoàng    -    Ứng Hoà    -        Công lập
370.    Minh Đức    -    Ứng Hoà    -        Công lập
371.    Phù Lưu    -    Ứng Hoà    -        Công lập
372.    Phương Tú    -    Ứng Hoà    -        Công lập
373.    Qpcầu    -    Ứng Hoà    -        Công lập
374.    Sơn Công    -    Ứng Hoà    -        Công lập
375.    Tảo Dương Văn    -    Ứng Hoà    -        Công lập
376.    Thị Trấn    -    Ứng Hoà    -        Công lập
377.    Tphương    -    Ứng Hoà    -        Công lập
378.    Trầm Lộng    -    Ứng Hoà    -        Công lập
379.    Trung Tú    -    Ứng Hoà    -        Công lập
380.    Trường Thịnh    -    Ứng Hoà    -        Công lập
381.    Vạn Thái    -    Ứng Hoà    -        Công lập
382.    Viên An    -    Ứng Hoà    -        Công lập
383.    Viên Nội    -    Ứng Hoà    -        Công lập
 

Danh sách sẽ được cập nhật thêm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục