logo School Reviews

Hướng dẫn Danh mục khu vực ưu tiên, danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, Danh mục trường THPT năm 2019

Đăng bởi Big School vào lúc 13/04/2019

Hướng dẫn Danh mục khu vực ưu tiên, danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, Danh mục trường THPT năm 2019

Ngày ban hành:        01/04/2019
Ngày có hiệu lực:        31/12/2019
Nội dung:        

Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khu vực ưu tiên; Danh mục tỉnh, huyện, xã khó khăn và đặc biệt khó khăn và Danh mục trường THPT năm 2019.

Chi tiết tại file kèm theo./.

Tệp tin đính kèm:
DMTruongTHPT2019V2.pdf
DMXaKKXaDBKK2019V2.pdf

Nguồn Bộ giáo dục và đào tạo

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục