logo School Reviews

Phú Thọ - Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Phú Thọ cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Phú Thọ quản lý. Danh sách các trường tại Phú Thọ có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế.

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.    Thành phố Việt Trì -   PT Hermann Gmeiner  -  Phường Dữu Lâu, TP. Viêt Trì
2.    Thành phố Việt Trì   - THPT Trần Phú -  Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì
3.    Thành phố Việt Trì  -  THPT Bán công Công nghiệp Việt Trì -   Phường Thanh miếu, thành phố Việt Trì
4.    Thành phố Việt Trì  -  THPT Dân lập Vân Phú -   Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì
5.    Thành phố Việt Trì  -  THPT Dân lập Âu cơ -   Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì
6.    Thành phố Việt Trì  -  THPT Lê Quý Đôn -   Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì
7.    Thành phố Việt Trì  -  THPT Vũ Thê Lang  -  Phường Tân Dân, TP. Việt Trì
8.    Thành phố Việt Trì   - THPT Nguyễn Tất Thành -   Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì
9.    Thành phố Việt Trì  -  THPT Kỹ thuật Việt Trì  -  Phường Vân Phú, TP. Việt Trì
10.    Thành phố Việt Trì  -  THPT Công nghiệp Việt Trì  -  Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì
11.    Thành phố Việt Trì  -  THPT Việt Trì  -  Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì
12.    Thành phố Việt Trì  -  THPT Chuyên Hùng Vương -   Phường Tân Dân, TP. Viêt Trì
13.    Thị xã Phú Thọ  -  THPT Thịnh  -  Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ
14.    Thị xã Phú Thọ  -  PT DTNT tỉnh Phú Thọ -   Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ
15.    Thị xã Phú Thọ  -  THPT Hùng Vương -  Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
16.    Thị xã Phú Thọ   - THPT Thị xã Phú Thọ -   Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
17.    Thị xã Phú Thọ -   THPT Bán Công Hùng Vương  -  Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ
18.    Huyện Đoan Hùng   - THPT Chân Mộng  -  Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng
19.    Huyện Đoan Hùng  -  THPT Quế Lâm  -  Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng
20.    Huyện Đoan Hùng  -  THPT Đoan Hùng -   Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng
21.    Huyện Đoan Hùng  -  THPT Bán Công Đoan Hùng   - Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng
22.    Huyện Thanh Ba -   THPT Bán Công Thanh Ba -   Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
23.    Huyện Thanh Ba  -  THPT Thanh Ba -   Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba
24.    Huyện Thanh Ba  -  THPT Yển Khê  -  Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba
25.    Huyện Hạ Hòa  -  THPT Hạ Hoà -   Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà
26.    Huyện Hạ Hòa  -  THPT Vĩnh Chân  -  Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà
27.    Huyện Hạ Hòa   - THPT Xuân Áng  -  Xã Xuân Áng, huyện Hạ Hoà
28.    Huyện Hạ Hòa   - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm -   Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà
29.    Huyện Cẩm Khê   - THPT Phương Xá  -  Xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê
30.    Huyện Cẩm Khê  -  THPT Hiền Đa  -  Xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê
31.    Huyện Cẩm Khê  -  THPT Cẩm Khê  -  Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê
32.    Huyện Cẩm Khê  -  THPT Bán Công Cẩm Khê  -  Thị trấn Sông thao, huyện Cẩm Khê
33.    Huyện Yên Lập -   THPT Minh Hoà -   Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập
34.    Huyện Yên Lập  -  THPT Lương Sơn -  Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập
35.    Huyện Yên Lập -   THPT Yên Lập -   Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập
36.    Huyện Thanh Sơn  -  THPT Hương Cần  -  Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn
37.    Huyện Thanh Sơn  -  THPT Bán Công Thanh Sơn  -  Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn
38.    Huyện Thanh Sơn  -  THPT Thanh Sơn  -  Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn
39.    Huyện Thanh Sơn -   THPT Văn Miếu -   Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn
40.    Huyện Phù Ninh  -  THPT Phù Ninh -   Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh
41.    Huyện Phù Ninh  -  THPT Tử Đà -   Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh
42.    Huyện Phù Ninh  -  THPT Trung Giáp  -  Xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh
43.    Huyện Phù Ninh   - THPT Bán Công Phù Ninh  -  Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh
44.    Huyện Phù Ninh  -  THPT Phan Đăng Lưu  -  Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh
45.    Huyện Phù Ninh  -  THPT Nguyễn Huệ -   Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
46.    Huyện Lâm Thao -   THPT Bán Công Phong Châu -   Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao
47.    Huyện Lâm Thao -   THPT Long Châu Sa  -  Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
48.    Huyện Lâm Thao   - THPT Lâm Thao  -  Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
49.    Huyện Lâm Thao   - THPT Phong Châu -  Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao
50.    Huyện Tam Nông  -  THPT Hưng Hoá -   Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông
51.    Huyện Tam Nông -   THPT Bán Công Tam Nông  -  Xã Hương Nộn, H. Tam Nông
52.    Huyện Tam Nông   - THPT Tam Nông -   Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông
53.    Huyện Tam Nông  -  THPT Mỹ Văn  -  Xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông
54.    Huyện Thanh Thủy  -  THPT Thanh Thuỷ  -  Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ
55.    Huyện Thanh Thủy  -  THPT Trung Nghĩa -   Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ
56.    Huyện Thanh Thủy  -  THPT Tản Đà -   Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ
57.    Huyện Tân Sơn -   THPT Minh Đài -   Xã Minh Đài, huyện Tân Sơn
58.    Huyện Tân Sơn -   THPT Thạch Kiệt -   Xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn

Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ: http://phutho.edu.vn

Danh sách sẽ được cập nhật thêm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục