logo School Reviews

Quảng Bình - Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Quảng Bình cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Quảng Bình quản lý. Danh sách các trường tại Quảng Bình có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế.

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.    Thành phố Đồng Hới  -  THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  -  Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình    
2.    Thành phố Đồng Hới  -  THPT DTNT tỉnh Quảng Bình -   Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình    
3.    Thành phố Đồng Hới  -  THPT Phan Đình Phùng  -  Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình    
4.    Thành phố Đồng Hới  - THPT Chuyên Quảng Bình -   Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình    
5.    Thành phố Đồng Hới  -  THCS và THPT Chu Văn An -   Phường Phú Hải, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình    
6.    Thành phố Đồng Hới  -  THPT Đào Duy Từ  -  Phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình    
7.    Thành phố Đồng Hới  -  THPT Đồng Hới  -  Phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình    
8.    Huyện Tuyên Hóa  -  THPT Phan Bội Châu  -  Xã Phong Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình    
9.    Huyện Tuyên Hóa -   THCS và THPT Bắc Sơn  -  Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình    
10.    Huyện Tuyên Hóa  -  THPT Lê Trực  -  Xã Tiến Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình    
11.    Huyện Tuyên Hóa  -  THPT Tuyên Hoá  -  TT. Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Tỉnh Quảng Bình    
12.    Huyện Minh Hóa   - THCS và THPT Trung Hoá  -  Xã Trung Hóa, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình    
13.    Huyện Minh Hóa -   THCS và THPT Hoá Tiến  -  Xã Hóa Tiến, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình    
14.    Huyện Minh Hóa -   THPT Minh Hoá  -  TT. Quy Đạt, Huyện Minh Hoá, Tỉnh Quảng Bình    
15.    Huyện Quảng Trạch -   THPT Quang Trung  -  Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
16.    Huyện Quảng Trạch  -  THPT Số 3 Quảng Trạch -   Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
17.    Huyện Quảng Trạch  -  THPT Số 5 Quảng Trạch -   Xã Quảng Lộc, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình    
18.    Huyện Quảng Trạch  -  THPT số 4 Quảng Trạch  -  TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình    
19.    Huyện Quảng Trạch  -  THPT số 2 Quảng Trạch   - Xã Quảng Hòa, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình    
20.    Huyện Quảng Trạch  -  THPT số 1 Quảng Trạch  -  TT. Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch (cũ), Tỉnh Quảng Bình    
21.    Huyện Bố Trạch  -  THPT Hùng Vương  -  Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
22.    Huyện Bố Trạch -   THPT Trần Phú  -  Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
23.    Huyện Bố Trạch  -  THPT Lê Quý Đôn   - TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
24.    Huyện Bố Trạch   - THPT số 1 Bố Trạch  -  TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
25.    Huyện Bố Trạch  -  THPT Nguyễn Trãi   - Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
26.    Huyện Bố Trạch  -  THPT Ngô Quyền  -  TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
27.    Huyện Bố Trạch  -  THPT số 4 Bố trạch -   Xã Phúc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
28.    Huyện Bố Trạch  -  THCS và THPT Việt Trung -   TT. NT Việt Trung, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
29.    Huyện Bố Trạch  -  THPT số 5 Bố Trạch   - TT. Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
30.    Huyện Bố Trạch  -  THPT số 3 Bố Trạch  -  Xã Bắc Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
31.    Huyện Bố Trạch  -  THPT số 2 Bố Trạch -   Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình    
32.    Huyện Quảng Ninh  -  THPT Ninh Châu  -  Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình    
33.    Huyện Quảng Ninh -   THPT Quảng Ninh -   Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình    
34.    Huyện Quảng Ninh  -  THPT Nguyễn Hữu Cảnh -   Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình    
35.    Huyện Lệ Thủy  -  THPT Lệ Thuỷ  -  TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình    
36.    Huyện Lệ Thủy  -  THPT Hoàng Hoa Thám -   TT. NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình    
37.    Huyện Lệ Thủy   - THPT Trần Hưng Đạo  -  Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình    
38.    Huyện Lệ Thủy  -  THPT Nguyễn Chí Thanh -   TT. Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình    
39.    Huyện Lệ Thủy   - THPT KT Lệ Thuỷ -   Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình    
40.    Huyện Lệ Thủy -   THCS và THPT Dương Văn An -   Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình    
41.    Thị xã Ba Đồn   - THPT Lương Thế Vinh   - Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình    
42.    Thị xã Ba Đồn -   THPT Lê Hồng Phong  -  Xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình    
43.    Thị xã Ba Đồn  -  THPT Lê Lợi   - Xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình    
44.    Thị xã Ba Đồn   - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm -   Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

DANH SÁCH TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG MẦM NON AN NINH, hoành vinh - an ninh huyện quảng ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON AN THỦY, lộc an - an thủy huyện lệ thủy, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BA ĐỒN, khu phố 5 ba đồn huyện quảng trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BẢO NINH, sa động - bảo ninh thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON BẮC LÝ, tiểu khu 9 - bắc lý thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON CẢNH DƯƠNG, cảnh dương huyện quảng trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG MỸ, đường nguyễn du thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG PHÚ, tiểu khu 6 - đồng phể thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG SƠN, tiểu khu 1 - đồng sơn thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC NINH, đức điền - đức ninh thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON GIA NINH, phú lộc - gia ninh huyện quảng ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON HẢI THÀNH, tiểu khu 4 - hải thành thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG, 15 quang trung thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI, xuân giang - thị trấn kiến giang huyện lệ thủy, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN, tiểu khu 5 - thị trấn quán hàu huyện quảng ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON HOÀN LÃO, tiểu khu 11 -hoàn lão huyện bố trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN GIANG, phong giang - thị trấn kiến giang huyện lệ thủy, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN CƠ, thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN THỦY, quy hậu - liên thủy huyện lệ thủy, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON LỘC NINH, lộc đại - lộc ninh thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỦY, an xá - lộc thủy huyện lệ thủy, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG NINH, văn la - lương ninh huyện quảng ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NAM LÝ, tiểu khu 9 - nam lý thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA NINH, phương xuân - nghĩa ninh thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NHÂN TRẠCH, thôn tây - nhân trạch thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON NÔNG TRƯỜNG, liên cơ - thị trấn lệ ninh huyện lệ thủy, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON PHONG THỦY, thượng phong - phong thủy huyện lệ thủy, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ HẢI, bắc hồng - phú hải thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ THỦY, phú hòa - phú thủy huyện lệ thủy, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUANG PHÚ, tây phú - quang phú thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG LIÊN, quảng liên huyện quảng trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG PHONG, quảng phong huyện quảng trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THANH, quảng thanh huyện quảng trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THẠCH, quảng thạch huyện quảng trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THỌ, minh lợi quảng thọ huyện quảng trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG THUẬN, xóm đồng quảng thuận huyện quảng trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TIÊN, trường thọ quảng tiên huyện quảng trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TÙNG, lộc quảng tùng huyện quảng trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 HL, tiểu khu 4 - hoàn lão huyện bố trạch, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON TÂN NINH, quảng xá - tân ninh huyện quảng ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON THUẬN ĐỨC, thuận vinh - thuận đức thị xã đồng hới, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON VẠN NINH, thôn giữa - vạn ninh huyện quảng ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON VẠN NINH 2, thôn tây - vạn ninh huyện quảng ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH NINH, vĩnh tuy - vĩnh ninh huyện quảng ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN NINH, xuân dục - xuân ninh huyện quảng ninh, Quảng Bình

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THỦY, phan tiến - xuân thủy huyện lệ thủy, Quảng Bình

TRƯỜNG MẪU GIÁO LIÊN CƠ, thị trấn qui đạt huyện minh hóa, Quảng Bình

 

Website sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình: https://sgddt.quangbinh.gov.vn

Danh sách sẽ được cập nhật thêm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục