logo School Reviews

Quảng Ngãi - Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Quảng Ngãi cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Quảng Ngãi quản lý. Danh sách các trường tại Quảng Ngãi có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế.

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.    Huyện Bình Sơn  -  THPT Bình Sơn  -  TTr. Châu ổ, H. Bình Sơn    
2.    Huyện Bình Sơn  -  THPT Vạn Tường  -  Xã Bình Phú, H. Bình Sơn    
3.    Huyện Bình Sơn  -  THPT Trần Kỳ Phong -   Xã Bình Nguyên, H. Bình Sơn    
4.    Huyện Bình Sơn  -  THPT Lê Quý Đôn -   Xã Bình Trung, H. Bình Sơn    
5.    Huyện Sơn Tịnh  -  THPT Ba Gia  -  Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh    
6.    Huyện Sơn Tịnh  -  THPT Tư thục Trương Định -   Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh    
7.    Thành phố Quảng Ngãi  -  THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi  -  Ph. Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi    
8.    Thành phố Quảng Ngãi  -  THPT chuyên Lê Khiết  -  Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi    
9.    Thành phố Quảng Ngãi   - THPT Lê Trung Đình  -  Ph. Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi    
10.    Thành phố Quảng Ngãi -   THPT Trần Quốc Tuấn -   Ph. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi    
11.    Thành phố Quảng Ngãi   - THPT Sơn Mỹ -   Xã Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi    
12.    Thành phố Quảng Ngãi  -  THPT Huỳnh Thúc Kháng  -  Ph. Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi    
13.    Thành phố Quảng Ngãi -   THPT Võ Nguyên Giáp -   Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi    
14.    Thành phố Quảng Ngãi   - THPT Tư thục Hoàng Văn Thụ -   Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi    
15.    Thành phố Quảng Ngãi   - THPT Tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm -   Ph. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi    
16.    Huyện Tư Nghĩa  -  THPT Thu Xà -   Xã Nghĩa Hoà, H. Tư Nghĩa    
17.    Huyện Tư Nghĩa -   THPT Số 1 Tư Nghĩa  -  TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa    
18.    Huyện Tư Nghĩa  -  THPT Số 2 Tư Nghĩa  -  Xã Nghĩa Thuận, H. Tư Nghĩa    
19.    Huyện Tư Nghĩa  -  THPT Chu Văn An  -  TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa    
20.    Huyện Nghĩa Hành  -  THPT Số 1 Nghĩa Hành   - TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành    
21.    Huyện Nghĩa Hành  -  THPT Nguyễn Công Phương  -  TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành    
22.    Huyện Nghĩa Hành  -  THPT Số 2 Nghĩa Hành  -  Xã Hành Thiện, H. Nghĩa Hành    
23.    Huyện Mộ Đức   - THPT Trần Quang Diệu  -  Xã Đức Lân, H. Mộ Đức    
24.    Huyện Mộ Đức -   THPT Phạm Văn Đồng   - TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức    
25.    Huyện Mộ Đức  -  THPT Số 2 Mộ Đức   - Xã Đức Nhuận, H. Mộ Đức    
26.    Huyện Mộ Đức  -  THPT Nguyễn Công Trứ  -  Xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức    
27.    Huyện Đức phổ  -  THPT Lương Thế Vinh  -  Xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ    
28.    Huyện Đức phổ -   THPT Số 1 Đức Phổ  -  Xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ    
29.    Huyện Đức phổ  -  THPT Số 2 Đức Phổ   - Xã Phổ Khánh, H. Đức Phổ    
30.    Huyện Ba Tơ  -  THPT Phạm Kiệt  -  Xã Ba Vì, H. Ba Tơ
31.    Huyện Ba Tơ   - THPT Ba Tơ -   TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ    
32.    Huyện Minh Long  -  THPT Minh Long  -  Xã Long Hiệp, H. Minh Long    
33.    Huyện Sơn Hà  -  THPT Quang Trung  -  Xã Sơn Thành, H. Sơn Hà    
34.    Huyện Sơn Hà  -  THCS và THPT Phạm Kiệt  -  Xã Sơn Kỳ, H.Sơn Hà    
35.    Huyện Sơn Hà  -  THPT Sơn Hà  -  TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà    
36.    Huyện Sơn Tây -   THPT Đinh Tiên Hoàng -   Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây    
37.    Huyện Trà Bồng -   THPT Trà Bồng  -  Xã Trà Sơn, H. Trà Bồng    
38.    Huyện Tây Trà -   THPT Tây Trà  -  Xã Trà Phong, H. Tây Trà    
39.    Huyện Lý Sơn   - THPT Lý Sơn -   Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.    THCS Chánh Lộ  -  233 Võ Thị Sáu
2.    THCS Lê Hồng Phong  -  54 Nguyễn Cư Trinh
3.    THCS Lê Trung Đình  -  Tịnh Ấn Đông
4.    THCS Nghĩa An  -  Xã Nghĩa An
5.    THCS Nghĩa Chánh  -  88 Phạm Văn Đồng
6.    THCS Nghĩa Dõng  -  Thôn 3 Nghĩa Dõng
7.    THCS Nghĩa Dũng -   Thôn 2 Nghĩa Dũng
8.    THCS Nghĩa Hà -   Xã Nghĩa Hà
9.    THCS Nghĩa Lộ  -  286 Nguyễn Công Phương
10.    THCS Nghĩa Phú  -  Xã Nghĩa Phú
11.    THCS Nguyễn Cát -  Xã Tịnh Hòa
12.    THCS Nguyễn Nghiêm -   72 Phan Chu Trinh
13.    THCS Quảng Phú -  179 Nguyễn Thụy
14.    THCS Trương Quang Trọng  -  P. Trương Quang Trọng
15.    THCS Trần Hưng Đạo  -  02 Nguyễn Thị Minh Khai
16.    THCS Trần Phú -   34 Tố Hữu
17.    THCS Trần Quý Hai  -  Xã Tịnh Châu
18.    THCS Trần Văn Trà -   Xã Tịnh Long
19.    THCS Tịnh An -   Xã Tịnh An
20.    THCS Tịnh Kỳ  -  Xã Tịnh Kỳ
21.    THCS Tịnh Thiện -   Xã Tịnh Thiện
22.    THCS Tịnh Ấn Tây  -  Xã tịnh Ấn Tây
23.    THCS Võ Bẩm  -  Xã Tịnh Khê

DANH SÁCH TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG MẦM NON, thị trấn huyện nghĩa hành, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON, sơn dung - sơn tây huyện sơn tây, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON 19/5, 355 đại lộ hùng vương thị xã quảng ngãi, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN CƠ SƠN TỊNH, thị trấn sơn tịnh huyện sơn tịnh, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẦM NON MỘ ĐỨC, xóm 1 đức nhuận huyện mộ đức, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÁN CÔNG HÀNH THỊNH, mỹ hưng - hành thịnh huyện nghỹa hành, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO HUYỆN BÌNH SƠN, khu vực 3 châu ổ huyện bình sơn, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO LÊ HỒNG PHONG, c4 phường lê hồng phong thị xã quảng ngãi, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO LIÊN CƠ, khối 3 la hà huyện tư nghĩa, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO LÝ HẢI, lý hải huyện lý sơn, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO LÝ VĨNH, thôn đông lý vĩnh huyện lý sơn, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO NGUYỄN NGHIÊM, 445 quang trung thị xã quảng ngãi, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHỔ AN, an thạch phổ an huyện đức phổ, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN HẠ, thị trấn di lăng huyện sơn hà, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO THẠCH TRỤ, thạch trụ huyện mộ đức, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN CHỢ CHÙA, phú vinh - thị trấn huyện nghĩa hành, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO TỊNH KHÊ, mỹ lại tịnh khê huyện sơn tịnh, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO TRẦN HƯNG ĐẠO, 2 ngô quyền thị xã quảng ngãi, Quảng Ngãi

TRƯỜNG MẪU GIÁO TƯ THỤC KIM PHÚ, h55/2 nguyễn công phương thị xã quảng ngãi, Quảng Ngãi

 

Website sở giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi:

Danh sách sẽ được cập nhật thêm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục