logo School Reviews

Quảng Trị - Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Quảng Trị cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Quảng Trị quản lý. Danh sách các trường tại Quảng Trị có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế.

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.    Thành phố Đông Hà  -  TH, THCS và THPT Trưng Vương  -  Đông Hà, Quảng Trị    
2.    Thành phố Đông Hà -   THPT Phan Châu Trinh -   Phường 1- TP. Đông Hà    
3.    Thành phố Đông Hà -   THPT Lê Lợi  -  Phường 5- TP. Đông Hà    
4.    Thành phố Đông Hà -  THPT Đông Hà -   Phường 1- TP. Đông Hà    
5.    Thành phố Đông Hà  -  THPT chuyên Lê Quý Đôn -   Phường 5-TP. Đông Hà    
6.    Thị xã Quảng Trị  -  THPT TX Quảng Trị -   Phường1-Thị xã Quảng Trị    
7.    Thị xã Quảng Trị  -  THPT Nguyễn Huệ  -  Phường1-Thị xã Quảng Trị    
8.    Thị xã Quảng Trị  -  Phổ thông DTNT tỉnh -   Phường1-Thị xã Quảng Trị    
9.    Huyện Vĩnh Linh  -  THPT Nguyễn Công Trứ -   Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh    
10.    Huyện Vĩnh Linh -   THPT Cửa Tùng -   Xã Vĩnh Quang -H.Vĩnh Linh    
11.    Huyện Vĩnh Linh   - THCS&THPT Bến Quan   - TT Bến Quan-H.Vĩnh Linh    
12.    Huyện Vĩnh Linh -   THPT Vĩnh Linh  -  Thị trấn Hồ Xá-H.Vĩnh Linh    
13.    Huyện Vĩnh Linh -   THPT Bến Hải -   Xã Vĩnh Lâm, H. Vĩnh Linh    
14.    Huyện Gio Linh  -  THPT Cồn Tiên  -  Xã Hải Thái-H. Gio Linh    
15.    Huyện Gio Linh  -  THPT Gio Linh -   Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh    
16.    Huyện Gio Linh  -  THPT Nguyễn Du  -  Thị trấn Gio Linh-H. Gio Linh    
17.    Huyện Cam Lộ  -  THPT Lê Thế Hiếu  -  Xã Cam Chính-H. Cam Lộ    
18.    Huyện Cam Lộ  -  THPT Cam Lộ  -  Thị trấn Cam Lộ-H. Cam Lộ    
19.    Huyện Cam Lộ  -  THPT Tân Lâm -   Xã Cam Thành-H. Cam Lộ    
20.    Huyện Cam Lộ  -  THPT Chế Lan Viên -   Xã Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị    
21.    Huyện Triệu Phong  -  THPT Chu Văn An  -  Thị trấn ái Tử-H. Triệu Phong    
22.    Huyện Triệu Phong  -  THPT Triệu Phong -   Xã Triệu Phước-H. Triệu Phong    
23.    Huyện Triệu Phong  -  THPT Vĩnh Định -   Xã Triệu Tài-H. Triệu Phong    
24.    Huyện Triệu Phong  -  THPT Nguyễn Hữu Thận  -  Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị    
25.    Huyện Hải Lăng  -  THPT Hải Lăng  -  Thị Trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng    
26.   Huyện Hải Lăng -   THPT Trần Thị Tâm  -  Xã Hải Quế -H. Hải Lăng    
27.   Huyện Hải Lăng  -  THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  -  Thị trấn Hải Lăng-H. Hải Lăng    
28.   Huyện Hải Lăng  -  THPT Bùi Dục Tài -   Xã Hải Chánh-H. Hải Lăng    
29.   Huyện Hướng Hóa  -  THPT Lao Bảo  -  Thị trấn Lao Bảo-H. Hướng Hoá    
30.   Huyện Hướng Hóa   - THPT Hướng Phùng -   Xã Hướng Phùng-H. Hướng Hoá
31.    Huyện Hướng Hóa  -  THPT A Túc  -  Xã A Túc H. Hướng Hoá    
32.    Huyện Hướng Hóa -   THPT Hướng Hoá -   Thị trấn Khe Sanh-H. Hướng Hoá    
33.    Huyện Đakrông  -  THPT Số 2 Đakrông  -  Xã Tà Rụt-H. Đakrông    
34.    Huyện Đakrông -   THPT Đakrông  -  TT Krông Klang-H. Đakrông

DANH SÁCH TRƯỜNG MẦM NON TẠI QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG BÁN CÔNG MẦM NON PHƯỜNG 4, khóm 1 phường 4 thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG ĐÔNG GIANG, phường đông giang thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG HƯƠNG SEN, khu phố 9 phường 5 thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG TUỔI HOA, đường thành cổ thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH KHE SANH, khóm 3b tt khe sanh huyện hướng hóa, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON BƯU CỤC BA LÒNG, đá nổi ba lòng huyện đa krông, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG LỄ, khóm 1 đông lễ thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG LƯƠNG, lai phước đông lương thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG THANH, khóm 6 đông thanh thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON GIO THÀNH, nhĩ hạ - gio thành huyện gio linh, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HẢI TÂN, câu nhi hải tân huyện hải lăng, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HẢI THƯỢNG, đại an khê hải thượng huyện hải lăng, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI, 89 hai bà trưng thị xã quảng trị, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN, khóm 2 thị trấn hải lăng huyện hải lăng, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN, tk3, ái tử huyửn triửu phong, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN, km 41 quốc lộ 9 huyện đa krông, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN, đường lê duẩn thị xã quảng trị, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG, khu phố 2 phường 1 thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG TÂN, hướng tân huyện hướng hóa, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON KHE SANH, khóm 3a tt khe sanh huyện hướng hóa, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON KINH MÔN, kinh môn - trung sơn huyện gio linh, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON LÃ BẢO, khóm an hà tt lao bảo huyện hướng hóa, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON LONG HƯNG, long hưng h.phú thị xã quảng trị, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON NÔNG TRƯỜNG BẾN HẢI, nông trường bến hải huyện vĩnh linh, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI, khu phố 1 phường 5 thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1, đường 20 tt hồ xá huyện vĩnh linh, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 3, khu 5 thị trấn gio linh huyện gio linh, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA, khóm 2 thị trấn cam lộ huyện cam lộ, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HỢP, tân hợp huyện hướng hóa, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON TÂN LIÊN, tân liên huyện hướng hóa, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÀNH, thôn cổ thành- tân thành huyện hướng hóa, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON THÀNH CỔ, 01 quang trung thị xã quảng trị, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN BẾN QUAN, khóm ngã tư tt bến quan huyện vĩnh linh, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON TRIỆU ĐÔNG, nại cửu - triửu đông thị xã quảng trị, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON TRIỆU LONG, đâu kênh, triệu long huyện triệu phong, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON TRUNG TÂM GIO LINH, khu 4 thị trấn gio linh huyện gio linh, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC BÌNH MINH, khu phố 1 phường 5 thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH TÂN, an du nam - vĩnh tân huyện vĩnh linh, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH THỦY, đức xá vĩnh thuỷ huyện vĩnh linh, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN LIÊN, xã tân liên huyện hướng hóa, Quảng Trị

TRƯỜNG MẦN NON VĨNH CHỜP, chấp lễ - vĩnh chấp huyện vĩnh linh, Quảng Trị

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÁN CÔNG TRIỆU NGUYÊN, na nẫm triệu nguyên huyện đa krông, Quảng Trị

TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐÔNG HÀ, 02 hai bà trưng thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỜNG 2, khu phố 8 phường 2 thị xã đông hà, Quảng Trị

TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI THƠ, khu phố 1 phường 1 thị xã đông hà, Quảng Trị

 

Website sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Trị: http://quangtri.edu.vn

Danh sách sẽ được cập nhật thêm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục