logo School Reviews

Thái Bình - Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Thái Bình cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Thái Bình quản lý. Danh sách các trường tại Thái Bình có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế.

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Hệ thống các trường trung học phổ thông Thành phố Thái Bình

1.Trường THPT Chuyên Thái Bình, Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt - TP Thái Bình, Điện thoại: 036 3734498
2. Trường THPT Dân lập Nguyễn Công Trứ, Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình, Điện thoại: 036 3841.189
3. Trường THPT Lê Quý Đôn, Địa chỉ: Đường Lý Bôn - Thành phố Thái Bình, Điện thoại: 036 3838527
4. Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thái – TP Thái Bình, Điện thoại: 0363733556
5. Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt - TP Thái Bình, Điện thoại: 036. 3731112
6. Trung tâm GDTX Thành phố, Địa chỉ: Phường Quang Trung - TP Thái Bình, Điện thoại: 0366250083

Hệ thống các trường trung học phổ thông Huyện Vũ Thư

1.Trường THPT Nguyễn Trãi, Địa chỉ: Xã Hòa Bình - huyện Vũ Thư, Điện thoại: 036.3 826100
2. Trường THPT Bán công Vũ Thư, Địa chỉ: Thị trấn Vũ Thư - huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363617380
3. Trường THPT Lý Bôn, Địa chỉ: Xã Hiệp Hoà - huyện Vũ Thư, Điện thoại: 036.3722.011
4. Trường THPT Bán công Phạm Quang Thẩm, Địa chỉ: Xã Vũ Tiến - huyện Vũ Thư, Điện thoại: 036. 3827.339
5. Trường THPT Vũ Tiên, Địa chỉ: Xã Việt Thuận - huyện Vũ Thư, Điện thoại: 036.3638789
6. Trung tâm GDTX huyện Vũ Thư, Địa chỉ: Thị trấn Vũ Thư - huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363616073

Hệ thống các trường trung học phổ thông Huyện Đông Hưng

1. Trường THPT Mê Linh, Địa chỉ: Xã Mê Linh - huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036. 3590642
2. Trường THPT Tiên Hưng, Địa chỉ: Xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898065
3. Trường THPT Bắc Đông Quan, Địa chỉ: Thị Trấn Đông Hưng - huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3865364
4. Trường THPT Bán công Đông Hưng, Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng - huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363569648
5. Trường THPT Nam Đông Quan, Địa chỉ: Xã Đông Á - Đông Hưng - Thái Bình, Điện thoại: 0363852.236
6. Trung tâm GDTX huyện Đông Hưng, Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng - huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036 3851.140

Hệ thống các trường trung học phổ thông Huyện Kiến Xương

1. Trường THPT Chu Văn An, Địa chỉ: Xã Vũ Quý - huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822.003
2. Trường THPT Bình Thanh, Địa chỉ: Xã Bình Thanh - huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363818.224
3. Trường THPT Nguyễn Du, Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nê - huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821.835
4. Trường THPT Bán công Kiến Xương, Địa chỉ: Thị Trấn Thanh Nê - huyện Kiến Xương, Điện thoại: 036 3821.734
5. Trường THPT Bắc Kiến Xương, Địa chỉ: Xã Nam Cao - huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363810.074
6. Trung tâm GDTX huyện Kiến Xương, Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê - huyện Kiến Xương, Điện thoại: 036 3821.370

Hệ thống các trường trung học phổ thông Huyện Quỳnh Phụ

1. Trường THPT Phụ Dực, Địa chỉ: Thị trấn An Bài - huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 036 3867.103
2. Trường THPT Bán công Trần Hưng Đạo, Địa chỉ: Xã An Vũ - huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363934.173
3. Trường THPT Quỳnh Côi, Địa chỉ: Thị trấn Quỳnh Côi - huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 036 3863.370
4. Trung tâm GDTT I huyện Quỳnh Phụ, Địa chỉ: Thị trấn Quỳnh Côi - huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 036 3863.659 – 036.3912.401
5. Trường THPT Quỳnh Thọ, Địa chỉ: Xã Quỳnh Thọ - huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363918511
6. Trung tâm GDTX II huyện Quỳnh Phụ, Địa chỉ: Xã An Bài - huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 036 3867.112
7. Trường THPT Bán công Quỳnh Phụ, Địa chỉ: Xã Quỳnh  Hưng - huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 036 3863.153

Hệ thống các trường trung học phổ thông Huyện Thái Thụy

1. Trường THPT Đông Thụy Anh, Địa chỉ: Thị Trấn Diêm Điền – huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036 3853.303
2. Trường THPT Dân lập Diêm Điền, Địa chỉ: Khu 6 - Thị trấn Diêm Điền – huyện Thái Thuỵ, Điện thoại: 036 3853.481
3. Trường THPT Tây Thụy Anh, Địa chỉ: Xã Thụy Sơn – huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855.051
4. Trung tâm GDTX I huyện Thái Thụy Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền – huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036 3853037
5. Trường THPT Thái Hưng, Địa chỉ: Xã Thái Hưng – huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363854.023
6. Trung tâm GDTX II huyện Thái Thụy, Địa chỉ: Xã Thái Hưng – huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036 3854.046
7. Trường THPT Thái Phúc, Địa chỉ: Xã Thái Phúc – huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363770271

Hệ thống các trường trung học phổ thông Huyện Hưng Hà

1. Trường THPT Hưng Nhân, Địa chỉ: Xã Phú Sơn – Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036 3862024
2. Trường THPT Đông Hưng Hà, Địa chỉ: Xã Hùng Dũng – Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036 3861433
3. Trường THPT Bắc Duyên Hà, Địa chỉ: Thị Trấn Hưng Hà – Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036 3861321
4. Trường THPT Trần Thị Dung, Địa chỉ: Thị trấn Hưng Nhân – Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036 3862342
5. Trường THPT Nam Duyên Hà, Địa chỉ: Xã Minh Hoà – Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363860009
6. Trung tâm GDTX huyện Hưng Hà, Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà – Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036 3861330

Hệ thống các trường trung học phổ thông Huyện Tiền Hải

1. Trường THPT Tây Tiền Hải, Địa chỉ: Thị Trấn Tiền Hải – Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 036 3781153
2. Trường THPT Bán công Tiền Hải, Địa chỉ: Thị Trấn Tiền Hải – Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 036 3823187
3. Trường THPT Nam Tiền Hải, Địa chỉ: Xã Nam Trung – Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 036 3883.020
4. Trường THPT Bán công Nam Tiền Hải, Địa chỉ: Xã Nam Trung – Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 036 3883599
5. Trường THPT Đông Tiền Hải, Địa chỉ: Xã Đông Xuyên – Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 036 3665214
6. Trung tâm GDTX huyện Tiền Hải, Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải - huyện Tiền Hải, Điện thoại: 036 3781512

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Hệ thống các trường trung học cơ sở Thành phố Thái Bình

1. Trường THCS Lê Hồng Phong, Địa chỉ: Đường Lê Lợi – Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình, Điện thoại: 0363847264
2. Trường THCS xã Đông Hòa, Địa chỉ: Xã Đông Hòa – TP Thái Bình, Điện thoại: 0363748185
3. Trường THCS Minh Thành, Địa chỉ: Phường Bồ Xuyên – TP Thái Bình, Điện thoại: 0363834332
4. Trường THCS Phú Xuân, Địa chỉ: Xã Phú Xuân - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363646671
5. Trường THCS Kỳ Bá, Địa chỉ: Phường Kỳ Bá - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363742354
6. Trường THCS Vũ Chính, Địa chỉ: Thôn Tống Vũ - Xã Vũ Chính - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363837604
7. Trường THCS Tây Sơn, Địa chỉ: Phường Quang Trung - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363834266
8. Trường THCS Vũ Phúc, Địa chỉ: Xã Vũ Phúc - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363649049
9. Trường THCS Phúc Khánh, Địa chỉ: Phường Phúc Khánh - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363839176
10. Trường THCS Đông Mỹ, Địa chỉ: Xã Đông Mỹ - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363795344
11. Trường THCS Tiền Phong, Địa chỉ: Phường Tiền Phong -TP Thái Bình, Điện thoại: 0363641679
12. Trường THCS Đông Thọ, Địa chỉ: Xã Đông Thọ - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363795615
13. Trường THCS Trần Lãm, Địa chỉ: Đường Trần Lãm – Phường Trần Lãm - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363734494
14. Trường THCS xã Vũ Đông, Địa chỉ: Xã Vũ Đông - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363732523
15. Trường THCS Lương Thế Vinh, Địa chỉ: Đường Trần Phú – Phường Trần Hưng Đạo – TP Thái Bình, Điện thoại: 0363834551
16. Trường THCS xã Vũ Lạc, Địa chỉ: Xã Vũ Lạc - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363545159
17. Trường THCS Hoàng Diệu, Địa chỉ: Phường Hoàng Diệu - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363746439

Hệ thống các trường trung học cơ sở Huyện Quỳnh Phụ

1. Trường THCS Thị trấn Quỳnh Côi, Địa chỉ: Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh PhụĐiện thoại: 0363863398
2. Trường THCS Quỳnh Hội ,Địa chỉ: Xã Quỳnh Hội - Huyện Quỳnh Phụ ,Điện thoại: 0363863724
3. Trường THCS An Bài, Địa chỉ: Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363867169
4. Trường THCS Quỳnh Sơn, Địa chỉ: Thôn An Khoái – xã Quỳnh Sơn - huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363912283
5. Trường THCS An Khê. Địa chỉ: Xã An Khê – huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363864013
6. Trường THCS An Quý. Địa chỉ: Thôn Lai Ổn – Xã An Quý - Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363942098
7. Trường THCS An Đồng, Địa chỉ: Thôn Tây Lễ Văn – xã An Đồng - Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363.864.045
8. Trường THCS Quỳnh Mỹ, Địa chỉ: Xã Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363.911263
9. Trường THCS Quỳnh Hoa, Địa chỉ: Xã Quỳnh Hoa - Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363863698
10. Trường THCS An Thanh, Địa chỉ: Thôn Đông – Xã An Thanh - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363867066
11. Trường THCS Quỳnh Lâm, Địa chỉ: Thôn Ngọc Tiến – Xã Quỳnh Lâm, Điện thoại: 0363921262
12. Trường THCS Quỳnh Châu. Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá - Xã Quỳnh Châu, Điện thoại: 0363923120
13. Trường THCS Quỳnh Thọ, Địa chỉ: Thôn Đại Nẫm -Xã Quỳnh Thọ, Điện thoại: 0363918076
14. Trường THCS An Vũ, Địa chỉ: Xã An Vũ  – Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363867251
15. Trường THCS An Hiệp, Địa chỉ: Xã An Hiệp - huyện Quỳnh Phụ. Điện thoại: 0363864014
16. Trường THCS An Lễ. Địa chỉ:Thôn Đào Động -Xã An Lễ - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363865052
17. Trường THCS Quỳnh Hoàng, Địa chỉ:Thôn Ngõ Mưa - Xã Quỳnh Hoàng - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363921115
18. Trường THCS Quỳnh Hưng, Địa chỉ: Thôn Mỹ Giá - Xã Quỳnh Hưng - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363863671
19. Trường THCS Quỳnh Giao, Địa chỉ: Xã Quỳnh Giao - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363863957
20. Trường THCS Quỳnh Bảo, Địa chỉ: Thôn Đông Hồng – Xã Quỳnh Bảo - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363863944
21. Trường THCS An Thái, Địa chỉ: Thôn Trung - xã An Thái - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363690080
22. Trường THCS An Mỹ, Địa chỉ: Thôn Châu Tiến - xã An Mỹ- Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363939206
23. Trường THCS An Cầu, Địa chỉ: Xã An Cầu - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363.864071
24. Trường THCS Quỳnh Nguyên, Địa chỉ: Xã Quỳnh Nguyên – huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 036.3923520
25. Trường THCS Quỳnh Hồng, Địa chỉ: Thôn Lương Cụ Nam – Xã Quỳnh Hồng

26. Trường THCS An Vinh, Địa chỉ: Thôn Gia Hoà 1, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363865032
27. Trường THCS Quỳnh Khê, Địa chỉ: Thôn Kỳ Trang -  xã Quỳnh Khê, Điện thoại: 0363912129
28. Trường THCS Quỳnh Xá. Địa chỉ: Thôn Xuân La - xã Quỳnh Xá - huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363917815
29. Trường THCS Quỳnh Minh, Địa chỉ: Xã Quỳnh Minh – Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363 918 183
30. Trường THCS An Dục, Địa chỉ: Xã An Dục – Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363867148
31. Trường THCS An Ninh, Địa chỉ: Xã An Ninh – Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363867242.
32. Trường THCS Đông Hải, Địa chỉ: Xã Đông Hải – huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 036.3865004
33. Trường THCS Quỳnh Ngọc, Địa chỉ: Xã Quỳnh Ngọc - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363945952
34. Trường THCS Quỳnh Trang. Địa chỉ: Thôn Khang Ninh – Huyện Quỳnh Trang - Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363917260
35. Trường THCS Quỳnh Hải. Địa chỉ: Thôn Lê Xá – xã Quỳnh Hải, Điện thoại: văn phòng: 0363.863038
36. Trường THCS An Tràng, Địa chỉ: Thôn Tràng - xã An Tràng - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363.865103
37. Trường THCS An Ấp, Địa chỉ: Xã An Ấp  – Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363942078
38. Trường THCS Đồng Tiến, Địa chỉ: Xã Đồng Tiến – huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363.867220

Hệ thống các trường trung học cơ sở Huyện Kiến Xương

1. Trường THCS Thị trấn, Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821571
2. Trường THCS Bình Minh, Địa chỉ: Thôn Phương Ngãi, Xã Bình Minh – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821471
3. Trường THCS Trà Giang, Địa chỉ: Xã Trà Giang – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363547247
4. Trường THCS Vũ Quý, Địa chỉ: Xã Vũ Quý – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822309
5. Trường THCS Quốc Tuấn, Địa chỉ: Xã Quốc Tuấn – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363538570
6. Trường THCS Quang Bình, Địa chỉ: Xã Quang Bình – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821035
7. Trường THCS An Bình, Địa chỉ: Xã An Bình – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363543111
8. Trường THCS An Bồi, Địa chỉ: Xã An Bồi – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821577
9. Trường THCS Vũ Tây, Địa chỉ: Xã Vũ Tây – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363535639
10. Trường THCS Vũ Trung, Địa chỉ: Xã Vũ Trung – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822308
11. Trường THCS Hồng Thái, Địa chỉ: Xã Hồng Thái – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363547206
12. Trường THCS Vũ Thắng, Địa chỉ: Xã Vũ Thắng – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822224
13. Trường THCS Bình Nguyên, Địa chỉ: Xã Bình Nguyên – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363520269
14. Trường THCS Vũ Công, Địa chỉ: Xã Vũ Công – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363.528293
15. Trường THCS Vũ Sơn, Địa chỉ: Xã Vũ Sơn – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363545189
16. Trường THCS Vũ Hòa, Địa chỉ: Xã Vũ Hòa – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363528300
17. Trường THCS Lê Lợi, Địa chỉ: Xã Lê Lợi – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363810024
18. Trường THCS Quang Minh, Địa chỉ: Xã Quang Minh – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363518326
19. Trường THCS Quyết Tiến, Địa chỉ: Xã Quyết Tiến – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0366507592
20. Trường THCS Quang Trung, Địa chỉ: Thôn Trà Đông, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821657
21. Trường THCS Vũ Lễ, Địa chỉ: Thôn Ô Mễ 2, Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363545039
22. Trường THCS Minh Hưng, Địa chỉ: Xã Minh Hưng – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363518278
23. Trường THCS Thanh Tân, Địa chỉ: Xã Thanh Tân – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363545932
24. Trường THCS Quang Hưng, Địa chỉ: Thôn Cao Mại, Xã Quang Hưng, Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821384
25. Trường THCS Thượng Hiền, Địa chỉ: Xã Thượng Hiền – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363510181
26. Trường THCS Vũ Bình, Địa chỉ: Xã Vũ Bình – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822166
27. Trường THCS Nam Cao, Địa chỉ: Xã Nam Cao – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363810281
28. Trường THCS Minh Tân, Địa chỉ: Thôn Nguyệt Giám, Xã Minh Tân, Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363818007
29. Trường THCS Vũ Ninh, Địa chỉ: Xã Vũ Ninh – Huyện Kiến Xương, Điện thoại:  0363822039
30. Trường THCS Nam Bình, Địa chỉ: Xã Nam Bình – Huyện Kiến Xương , Điện thoại: 0363818088
31. Trường THCS Vũ An, Địa chỉ: Xã Vũ An – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822856
32. Trường THCS Bình Thanh, Địa chỉ: Xã Bình Thanh – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363818005
33. Trường THCS Quang Lịch, Địa chỉ: Thôn Văn Hanh, Xã Quang Lịch, Huyện Kiến Xương , Điện thoại: 0363821406
34. Trường THCS Bình Định, Địa chỉ: Xã Bình Định – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363818054
35. Trường THCS Hòa Bình, Địa chỉ: Xã Hòa Bình – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821197
36. Trường THCS Hồng Tiến, Địa chỉ: Xã Hồng Tiến – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363818027

Hệ thống các trường trung học cơ sở Huyện Vũ Thư

1. Trường THCS Thị trấn, Địa chỉ: Thôn Ô Mễ 2, Thị trấn Vũ Thư, Điện thoại: 0363826092
2. Trường THCS Tân Lập, Địa chỉ: Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363825165
3. Trường THCS Hồng Lý, Địa chỉ: Thôn Hội Kê, Xã Hồng Lý, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722273
4. Trường THCS Bách Thuận, Địa chỉ: Xã Bách Thuận, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363825038
5. Trường THCS Đồng Thanh, Địa chỉ: Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722948
6. Trường THCS Song An, Địa chỉ: Thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826795
7. Trường THCS Xuân Hòa, Địa chỉ: Thôn Hương, Xã Xuân Hoà, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722113
8. Trường THCS Trung An, Địa chỉ: Thôn An Lộc, Xã Trung An, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363613189
9. Trường THCS Hiệp Hòa, Địa chỉ: Xã Hiệp Hòa, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722010
10. Trường THCS Vũ Hội, Địa chỉ: Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363639540
11. Trường THCS Phúc Thành, Địa chỉ: Thôn Phúc Trung Bắc, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363633526
12. Trường THCS Hòa Bình, Địa chỉ: Thôn Tây Hồ, Xã Hòa Bình, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363616406
13. Trường THCS Tân Phong, Địa chỉ: Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363633067
14. Trường THCS Nguyên Xá, Địa chỉ: Xã Nguyên Xá, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826684
15. Trường THCS Song Lãng, Địa chỉ: Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722093
16.Trường THCS Việt Thuận, Địa chỉ: Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363637069
17. Trường THCS Tân Hòa, Địa chỉ: Thôn Nam Bi, Xã Tân Hoà, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363633057
18. Trường THCS Vũ Vinh, Địa chỉ: Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363639620
19. Trường THCS Thanh Phú, Địa chỉ: Thôn Hương, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722111
20. Trường THCS Vũ Đoài, Địa chỉ: Xã Vũ Đoài, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363827077
21. Trường THCS Minh Lãng, Địa chỉ: Thôn Thanh Trai, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826027
22. Trường THCS Vũ Tiến, Địa chỉ: Thôn Văn Long, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363827033
23. Trường THCS Minh Khai, Địa chỉ: Xã Minh Khai, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826635
24. Trường THCS Vũ Vân, Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Vũ Vân, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363637250
25. Trường THCS Dũng Nghĩa, Địa chỉ: Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363825231
26. Trường THCS Duy Nhất, Địa chỉ: Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363827693
27. Trường THCS Minh Quang, Địa chỉ: Phố Tư Môn, Xã Minh Quang, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826673
28. Trường THCS Hồng Phong, Địa chỉ: Xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363610064

Hệ thống các trường trung học cơ sở: Huyện Hưng Hà

1. Trường THCS Thị trấn Hưng Hà, Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3861664
2. Trường THCS Tây Đô, Địa chỉ: Xã Tây Đô - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363979590
3. Trường THCS Thị trấn Hưng Nhân, Địa chỉ: Thôn Phú Khu, TT. Hưng Nhân, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862334
4. Trường THCS Thống Nhất, Địa chỉ: Xã Thống Nhất - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363861502
5. Trường THCS Điệp Nông, Địa chỉ: Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363988470
6. Trường THCS Tiến Đức, Địa chỉ: Xã Tiến Đức - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862300
7. Trường THCS Tân Lễ, Địa chỉ: Xã Tân Lễ - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363983116
8. Trường THCS Thái Hưng, Địa chỉ: Xã Thái Hưng - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862779
9. Trường THCS Cộng Hòa, Địa chỉ: Xã Cộng Hòa - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363972270
10. Trường THCS Thái Phương, Địa chỉ: Xã Thái Phương - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363952649
11. Trường THCS Dân Chủ, Địa chỉ: Xã Dân Chủ - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363975690
12. Trường THCS Chi Lăng, Địa chỉ: Thôn Bổng - Xã Bình Lăng - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363980081
13. Trường THCS Canh Tân, Địa chỉ: Thôn Lư Xá, Xã Canh Tân, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3972756
14. Trường THCS Minh Khai, Địa chỉ: Xã Minh Khai - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363861640
15. Trường THCS Hòa Tiến, Địa chỉ: Thôn Vải, Xã Hoà Tiến, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363985257
16. Trường THCS Hồng An, Địa chỉ: Thôn Tú Mậu, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3862151
17. Trường THCS Hùng Dũng, Địa chỉ: Thôn Lư Xá, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3975011
18. Trường THCS Kim Chung, Địa chỉ: Xã Kim Chung - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862721
19. Trường THCS Tân Tiến, Địa chỉ: Xã Tân Tiến - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363861628
20. Trường THCS Minh Tân, Địa chỉ: Xã Minh Tân - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363952494
21. Trường THCS Đoan Hùng, Địa chỉ: Thôn Chất Trung, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3975326
22. Trường THCS Văn Lang, Địa chỉ: Xã Văn Lang - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3861707
23. Trường THCS Duyên Hải, Địa chỉ: Xã Duyên Hải - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363975495
24. Trường THCS Lê Quý Đôn, Địa chỉ: Xã Độc Lập - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363964071
25. Trường THCS Tân Hòa, Địa chỉ: Xã Tân Hòa - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862163
26. Trường THCS Chí Hòa, Địa chỉ: Thôn Vị Giang, Xã Chí Hoà, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3964042
27. Trường THCS Văn Cẩm, Địa chỉ: Thôn Minh Đức, Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363975305
28. Trường THCS Minh Hòa, Địa chỉ: Thôn Thượng Lăng, Xã Minh Hoà, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3964031
29. Trường THCS Bắc Sơn, Địa chỉ: Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363979123
30. Trường THCS Hồng Minh, Địa chỉ: Xã Hồng Minh - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363860037
31. Trường THCS Đông Đô, Địa chỉ: Xã Đông Đô - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363979204 
32. Trường THCS Phúc Khánh, Địa chỉ: Xã Phúc Khánh - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363993642
33. Trường THCS Liên Hiệp, Địa chỉ: Xã Liên Hiệp - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862430

Hệ thống các trường trung học cơ sở Huyện Thái Thụy

1. Trường THCS Khu A, Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363853058
2. Trường THCS Thụy Thanh, Địa chỉ: Xã Thuỵ Thanh - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855153
3. Trường THCS Thụy Tân, Địa chỉ: Thôn Tân An, xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363 859034
4. Trường THCS Thụy Sơn, Địa chỉ: Thôn Đô Sơn, Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3855455
5. Trường THCS Thụy Trường, Địa chỉ: Xã Thụy Trường - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363859297
6. Trường THCS Thụy Phong, Địa chỉ: Xã Thuỵ Phong - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855660
7. Trường THCS Hồng Quỳnh, Địa chỉ: Xã Hồng Quỳnh - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363713496
8. Trường THCS Thái Thượng, Địa chỉ: Xã Thái Thượng - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363720254
9. Trường THCS Thụy Dũng, Địa chỉ: Thôn Diêm Tỉnh, Xã Thuỵ Dũng, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3859520
10. Trường THCS Thái Nguyên, Địa chỉ: Xã Thái Nguyên - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363721668
11. Trường THCS Thụy Hồng, Địa chỉ: Xã Thuỵ Hồng - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363712630
12. Trường THCS Thái Thủy, Địa chỉ: Xã Thái Thuỷ - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363854499
13. Trường THCS Thụy Quỳnh , Địa chỉ: Xã Thuỵ Quỳnh - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363853106
14. Trường THCS Thái Dương, Địa chỉ: Xã Thái Dương - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036726117
15. Trường THCS Thụy An, Địa chỉ: Xã Thuỵ An, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3859215
16. Trường THCS Thái Giang, Địa chỉ: Xã Thái Giang - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363770735
17. Trường THCS Thụy Hưng, Địa chỉ: Xã Thuỵ Hưng - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363755303
18. Trường THCS Thái Hòa, Địa chỉ: Xã Thái Hòa - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363720471
19. Trường THCS Thụy Ninh, Địa chỉ: Thôn Hồng, Xã Thuỵ Ninh, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855160
20. Trường THCS Thái Sơn, Địa chỉ: Xã Thái Sơn - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363770204
21. Trường THCS Thụy Việt, Địa chỉ: Xã Thuỵ Việt - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363755304
22. Trường THCS Thái Hồng, Địa chỉ: Xã Thái Hồng - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363854565
23. Trường THCS Thụy Văn, Địa chỉ: Xã Thuỵ Văn - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363856268
24. Trường THCS Thái An, Địa chỉ: Xã Thái An - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363724172
25. Trường THCS Thụy Xuân, Địa chỉ: Xã Thuỵ Xuân - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363859007
26. Trường THCS Thái Phúc, Địa chỉ: Xã Thái Phúc - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363770263
27. Trường THCS Thụy Dương, Địa chỉ: Xã Thuỵ Dương - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363856294
28. Trường THCS Thái Hưng, Địa chỉ: Xã Thái Hưng- Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363724172
29. Trường THCS Thuỵ Trình, Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Thụy Trình, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3753480
30. Trường THCS Thái Đô, Địa chỉ: Xã Thái Đô - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363721631
31. Trường THCS Thụy Bình, Địa chỉ: Xã Thuỵ Bình - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363856385
32. Trường THCS Thái Xuyên, Địa chỉ: Xã Thái Xuyên - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363776971
33. Trường THCS Thụy Chính, Địa chỉ: Xã Thuỵ Chính - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855605
34. Trường THCS Thái Hà, Địa chỉ: Xã Thái Hà - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363770093
35. Trường THCS Thụy Dân, Địa chỉ: Thôn An Chiêm, Xã Thuỵ Dân, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3855676
36. Trường THCS Mỹ Lộc, Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363777010
37. Trường THCS Thụy Hải, Địa chỉ: Xã Thụy Hải- Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363853722
38. Trường THCS Thái Tân, Địa chỉ: Xã Thái Tân - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363725126
39. Trường THCS Thụy Phúc, Địa chỉ: Xã Thuỵ Phúc - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363856413
40. Trường THCS Thái Thuần, Địa chỉ: Xã Thái Thuần - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363729917
41. Trường THCS Thụy Lương, Địa chỉ: Xã Thụy Lương, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3853111
42. Trường THCS Thái Học, Địa chỉ: Xã Thái Học - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363725508
43. Trường THCS Thụy Liên, Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Thuỵ Liên, huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3715704
44. Trường THCS Thái Thịnh, Địa chỉ: Xã Thái Thịnh - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363729080
45. Trường THCS Thụy Duyên, Địa chỉ: Xã Thuỵ Duyên - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855522
46. Trường THCS Thái Thành, Địa chỉ: Xã Thái Thành- Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363729701
47. Trường THCS Thụy Hà, Địa chỉ: Thôn Bao Hàm, Xã Thuỵ Hà, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3713619
48. Trường THCS Thái Thọ, Địa chỉ: Xã Thái Thọ - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363729105

Hệ thống các trường trung học cơ sở Huyện Đông Hưng

1. Trường THCS Thị trấn Đông Hưng, Địa chỉ: Khu 2 – Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363550207
2. Trường THCS Hợp Tiến, Địa chỉ: Xã Hợp Tiến - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363583468
3. Trường THCS Đô Lương, Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3564456
4. Trường THCS Hồng Việt, Địa chỉ: Xã Hồng Việt - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898384
5. Trường THCS Phương Cường Xá, Phân hiệu xã Đông Phương, Điện thoại: 036.3561133
Phân hiệu xã Đông Cường, Điện thoại: 0363561702
6. Trường THCS Đông Hà, Địa chỉ: Xã Đông Hà- Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363791277
7. Trường THCS Liên Giang, Địa chỉ: Xã Liên Giang - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363564110
8. Trường THCS Đông Giang, Địa chỉ: Xã Đông Giang- Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363571419
9. Trường THCS An Châu, Địa chỉ: Xã An Châu - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363590574
10. Trường THCS Đông Kinh, Địa chỉ: Xã Đông Kinh - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363593096
11. Trường THCS Đông Sơn, Địa chỉ: Xã Đông Sơn- Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363791628
12. Trường THCS Đông Hợp, Địa chỉ: Thôn Long Bối Đông, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3791316
13. Trường THCS Phú Lương, Địa chỉ: Xã Phú Lương - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363550042
14. Trường THCS Thăng Long, Địa chỉ: Xã Thăng Long - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898367
15. Trường THCS Mê Linh, Địa chỉ: Xã Mê Linh - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898444
16. Trường THCS Đông Các, Địa chỉ: Thôn Đông Các, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3791860
17. Trường THCS Lô Giang, Địa chỉ: Thôn Hoàng Nông, Xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3898504
18. Trường THCS Phú Châu, Địa chỉ: Thôn Phạm, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3791581
19. Trường THCS Đông La, Địa chỉ: Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363791074
20. Trường THCS Hoa Lư, Địa chỉ: Xã Hoa Lư - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898473
21. Trường THCS Minh Tân, Địa chỉ: Xã Minh Tân - Huyện Đông Hưng , Điện thoại: 0363898987
22. Trường THCS Minh Châu, Địa chỉ: Xã Minh Châu - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363558503
23. Trường THCS Chương Dương, Địa chỉ: Thôn Cau Mỗ, Xã Chương Dương, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363579085
24. Trường THCS Nguyên Xá, Địa chỉ: Xã Nguyên Xá - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363791810
25. Trường THCS Phong Châu, Địa chỉ: Xã Phong Châu - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363791259

 

Website chính thức của sở giáo dục và đào tạo Thái Bình: http://thaibinh.edu.vn/

Danh sách sẽ được cập nhật thêm


 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục