logo School Reviews

Thái Bình - Danh sách trường mầm non và tiểu học

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Thái Bình cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Thái Bình quản lý. Danh sách các trường tại Thái Bình có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế.

DANH SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI THÁI BÌNH

Hệ thống các trường tiểu học Thành phố Thái Bình

1. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Địa chỉ: Đường Đào Nguyên Phố – Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình, Điện thoại: 0363 836622
2. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Địa chỉ: Phường Bồ Xuyên – TP Thái Bình, Điện thoại: 0363642505
3. Trường Tiểu học Kỳ Bá, Địa chỉ: Phường Kỳ Bá - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363835373
4. Trường Tiểu học Quang Trung, Địa chỉ: Phường Quang Trung - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363836834
5. Trường Tiểu học Phúc Khánh, Địa chỉ: Phường Phúc Khánh - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363837487
6. Trường Tiểu học Tiền Phong, Địa chỉ: Phường Tiền Phong -TP Thái Bình, Điện thoại: 0363836128
7. Trường Tiểu học Trần Lãm, Địa chỉ: Đường Trần Lãm – Phường Trần Lãm - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363836938
8. Trường Tiểu học Kim Đồng, Địa chỉ: Phường Đề Thám - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363838617
 9. Trường Tiểu học Khu A, Địa chỉ: Đường Nắn Cải, Phường Hoàng Diệu - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363746012

10. Trường Tiểu học Đông Hòa, Địa chỉ: Xã Đông Hòa – TP Thái Bình, Điện thoại: 0363747171
11. Trường Tiểu học Phú Xuân, Địa chỉ: Xã Phú Xuân - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363646928
12. Trường Tiểu học Vũ Chính, Địa chỉ: Thôn Tống Vũ - Xã Vũ Chính - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363838614
13. Trường Tiểu học Vũ Phúc, Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn - Xã Vũ Phúc - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363649080
14. Trường Tiểu học Đông Mỹ, Địa chỉ: Xã Đông Mỹ - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363795343
15. Trường Tiểu học Đông Thọ, Địa chỉ: Xã Đông Thọ - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363795863
16. Trường Tiểu học Vũ Đông, Địa chỉ: Xã Vũ Đông - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363732524
17. Trường Tiểu học Vũ Lạc, Địa chỉ: Xã Vũ Lạc - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363545506
18. Trường Tiểu học Tân Bình, Địa chỉ: Xã Tân Bình - TP Thái Bình, Điện thoại: 0363633290

Hệ thống các trường tiểu học Huyện Quỳnh Phụ

1. Trường Tiểu học Thị trấn Quỳnh Côi ,      Địa chỉ: Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ , Điện thoại: 0363.863424
2. Trường Tiểu học An Bài ,        Địa chỉ: Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 363.867.243
3. Trường Tiểu học An Khê. Địa chỉ: An Khê - Quỳnh Phụ - Thái Bình. 0363.864.044.
4. Trường Tiểu học An Đồng, Địa chỉ: Thôn Tây Lễ Văn – xã An Đồng - Quỳnh Phụ, 5. Trường Tiểu học Quỳnh Hoa, 
Địa chỉ: Xã Quỳnh Hoa - Quỳnh Phụ, 6. Trường Tiểu học Quỳnh Lâm, Địa chỉ: Thôn Ngọc Tiến – Quỳnh Lâm – Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363921405
7. Trường Tiểu học Quỳnh Thọ, Địa chỉ: Thôn Đại Nẫm -Xã Quỳnh Thọ, Điện thoại: 0363918128
8. Trường Tiểu học An Hiệp, Địa chỉ: Xã An Hiệp - huyện Quỳnh Phụ. Điện thoại: 0363864022
9. Trường Tiểu học Quỳnh Hoàng, Địa chỉ: Xã Quỳnh Hoàng - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363921209
10. Trường Tiểu học Quỳnh Giao, Địa chỉ: Xã Quỳnh Giao - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363312246
11. Trường Tiểu học An Thái, Địa chỉ: Xã An Thái - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363.864072
12. Trường Tiểu học An Cầu, Địa chỉ: Xã An Cầu - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363.864053
13. Trường Tiểu học Quỳnh Lương, Địa chỉ: Thôn Lương Cụ Nam – Xã Q.Hồng – Q.Phụ, Điện thoại: 363.863.122
14. Trường Tiểu học Quỳnh Khê, Địa chỉ: Xã Quỳnh Khê – Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363920234
15. Trường Tiểu học Quỳnh Minh, Địa chỉ: Xã Quỳnh Minh – Huyện Quỳnh Phụ , Điện thoại: 0363 918 179
16. Trường Tiểu học An Ninh, Địa chỉ: Xã An Ninh – Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: Văn phòng: 0363867293. Phòng hiệu trưởng: 0363 692 468.
17. Trường Tiểu học Quỳnh Hà, Địa chỉ: Xã Quỳnh Ngọc - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363945526
18. Trường Tiểu học Quỳnh Hải. Địa chỉ: Thôn Lê Xá – xã Quỳnh Hải – huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: văn phòng: 0363.863.508. Phòng hiệu trưởng: 363.863.508
19. Trường Tiểu học An Ấp, Địa chỉ: Xã An Ấp  – Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363942083
20. Trường Tiểu học Quỳnh Hội, Địa chỉ: Xã Quỳnh Hội - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363913031
21. Trường Tiểu học Quỳnh Sơn, Địa chỉ: Xã Quỳnh Sơn - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363912283

22. Trường Tiểu học An Quý. Địa chỉ: Thôn Lai Ổn – Xã An Quý - Quỳnh Phụ, 

23. Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ, Địa chỉ: Xã Quỳnh Mỹ - Huyện Quỳnh Phụ, 
24. Trường Tiểu học An Thanh, Địa chỉ: Thôn Đông – Xã An Thanh - Huyện Quỳnh Phụ, 
25. Trường Tiểu học Quỳnh Châu. Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá - Xã Quỳnh Châu - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363923710
26. Trường Tiểu học An Vũ, Địa chỉ: Xã An Vũ  – Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363867060
27. Trường Tiểu học An Lễ. Địa chỉ: Xã An Lễ - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: Văn phòng: 
28. Trường Tiểu học Quỳnh Hưng, Địa chỉ: Thôn Mỹ Giá - Xã Quỳnh Hưng - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363863353
29. Trường Tiểu học Quỳnh Bảo, Địa chỉ: Thôn Đông Hồng – Xã Quỳnh Bảo - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363.912234
30. Trường Tiểu học An Mỹ, Địa chỉ: Xã An Mỹ - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363938189
31. Trường Tiểu học Quỳnh Nguyên, Địa chỉ: Xã Quỳnh Nguyên – huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 036.3923611
32. Trường Tiểu học An Vinh, Địa chỉ: Xã An Vinh - huyện Quỳnh Phụ   , Điện thoại: phòng Hiệu trưởng : 0363865100

33. Trường Tiểu học Quỳnh Xá. Địa chỉ: Thôn Xuân La - xã Quỳnh Xá - huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: văn phòng: 036. 3917977, phòng Hiệu trưởng: 036. 3917977
34. Trường Tiểu học An Dục          , Địa chỉ: Xã An Dục – Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 363.867.033
35. Trường Tiểu học Đông Hải, Địa chỉ: Xã Đông Hải – huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 036.3865134

36. Trường Tiểu học Quỳnh Trang. Địa chỉ: Thôn Khang Ninh – Huyện Quỳnh Trang - Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363917259
37. Trường Tiểu học An Tràng, Địa chỉ: Thôn Tràng, xã An Tràng - Huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 0363865112
38. Trường Tiểu học Đồng Tiến, Địa chỉ: Xã Đồng Tiến – huyện Quỳnh Phụ, Điện thoại: 036.3867641

Hệ thống các trường tiểu học Huyện Kiến Xương

1. Trường Tiểu học Thị trấn, Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363510384
2. Trường Tiểu học Trà Giang , Địa chỉ: Xã Trà Giang – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363547224
3. Trường Tiểu học Quốc Tuấn, Địa chỉ: Xã Quốc Tuấn – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363538544
4. Trường Tiểu học An Bình, Địa chỉ: Xã An Bình – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363502848
5. Trường Tiểu học Vũ Tây ,Địa chỉ: Xã Vũ Tây – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363535619
6. Trường Tiểu học Hồng Thái, Địa chỉ: Xã Hồng Thái – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363547421
7. Trường Tiểu học Bình Nguyên, Địa chỉ: Xã Bình Nguyên – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363520602

8. Trường Tiểu học Vũ Sơn, Địa chỉ: Xã Vũ Sơn – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363545190
9. Trường Tiểu học Lê Lợi, Địa chỉ: Xã Lê Lợi – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363810025
10. Trường Tiểu học Quyết Tiến, Địa chỉ: Xã Quyết Tiến – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0366334755
11. Trường Tiểu học Vũ Lễ, Địa chỉ: Xã Vũ Lễ – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363545039
12. Trường Tiểu học Thanh Tân, Địa chỉ: Xã Thanh Tân – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363520426
13. Trường Tiểu học Thượng Hiền, Địa chỉ: Xã Thượng Hiền – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363510183
14. Trường Tiểu học Nam Cao, Địa chỉ: Xã Nam Cao – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363810190
15. Trường Tiểu học Đình Phùng, Địa chỉ: Xã Đình Phùng – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821730
16. Trường Tiểu học Vũ Ninh, Địa chỉ: Xã Vũ Ninh – Huyện Kiến Xương, Điện thoại:  0363822451
17. Trường Tiểu học Vũ An, Địa chỉ: Xã Vũ An – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822173
18. Trường Tiểu học Quang Lịch, Địa chỉ: Xã Quang Lịch – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821225
19. Trường Tiểu học Hòa Bình, Địa chỉ: Xã Hòa Bình – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821452
20. Trường Tiểu học Bình Minh, Địa chỉ: Xã Bình Minh – Huyện Kiến Xương,  Điện thoại: 0363821697
21. Trường Tiểu học Vũ Quý, Địa chỉ: Xã Vũ Quý – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822310
22. Trường Tiểu học Quang Bình, Địa chỉ: Xã Quang Bình – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821034
23. Trường Tiểu học An Bồi, Địa chỉ: Xã An Bồi – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821580
24. Trường Tiểu học Vũ Trung, Địa chỉ: Xã Vũ Trung – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822308
25. Trường Tiểu học Vũ Thắng, Địa chỉ: Xã Vũ Thắng – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822254
26. Trường Tiểu học Vũ Công, Địa chỉ: Xã Vũ Công – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363 528 605
27. Trường Tiểu học Vũ Hòa, Địa chỉ: Xã Vũ Hòa – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363528554
28. Trường Tiểu học Quang Minh, Địa chỉ: Xã Quang Minh – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363518945
29. Trường Tiểu học Quang Trung, Địa chỉ: Xã Quang Trung – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821637
30. Trường Tiểu học Minh Hưng, Địa chỉ: Xã Minh Hưng – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363518896
31. Trường Tiểu học Quang Hưng, Địa chỉ: Xã Quang Hưng – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363821396
32. Trường Tiểu học Vũ Bình, Địa chỉ: Xã Vũ Bình – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363822528
33. Trường Tiểu học Minh Tân, Địa chỉ: Xã Minh Tân – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363818021
34. Trường Tiểu học Nam Bình, Địa chỉ: Xã Nam Bình – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363818069
35. Trường Tiểu học Bình Thanh, Địa chỉ: Xã Bình Thanh – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363818144
36. Trường Tiểu học Bình Định, Địa chỉ: Xã Bình Định – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363818044
37. Trường Tiểu học Hồng Tiến, Địa chỉ: Xã Hồng Tiến – Huyện Kiến Xương, Điện thoại: 0363818309

Hệ thống các trường tiểu học Huyện Vũ Thư

1. Trường Tiểu học Thị trấn Vũ Thư, Địa chỉ: Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363884658
2. Trường Tiểu học Hồng Lý, Địa chỉ: Thôn Hội Kê, Xã Hồng Lý, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722371
3. Trường Tiểu học Đồng Thanh, Địa chỉ: Xã Đồng Thanh, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722383
4. Trường Tiểu học Xuân Hòa, Địa chỉ: Thôn Hương, Xã Xuân Hoà, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722901
5. Trường Tiểu học Hiệp Hòa, Địa chỉ: Xã Hiệp Hòa, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722793
6. Trường Tiểu học Phúc Thành, Địa chỉ: Thôn Phúc Trung Bắc, Xã Phúc Thành, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363633525
7. Trường Tiểu học Tân Phong, Địa chỉ: Xã Tân Phong, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363633078
8. Trường Tiểu học Song Lãng, Địa chỉ: Xã Song Lãng, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722700
9. Trường Tiểu học Tân Hòa, Địa chỉ: Thôn Nam Bi, Xã Tân Hoà, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363633056
10. Trường Tiểu học Việt Hùng, Địa chỉ: Thôn Hương, Xã Việt Hùng, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363722193
11. Trường Tiểu học Minh Lãng, Địa chỉ: Thôn Thanh Trai, Xã Minh Lãng, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826080
12. Trường Tiểu học Minh Khai, Địa chỉ: Xã Minh Khai, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826123
13. Trường Tiểu học Dũng Nghĩa, Địa chỉ: Xã Dũng Nghĩa, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363825272
14. Trường Tiểu học Minh Quang, Địa chỉ: Phố Tư Môn, Xã Minh Quang, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826652
15. Trường Tiểu học Tân Lập, Địa chỉ: Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363825164
16. Trường Tiểu học Bách Thuận, Địa chỉ: Xã Bách Thuận, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363825505
17. Trường Tiểu học Tự Tân, Địa chỉ: Thôn Vũ Lễ Thượng, Xã Tự Tân, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826958
18. Trường Tiểu học Song An, Địa chỉ: Thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826866
19. Trường Tiểu học Trung An, Địa chỉ: Thôn An Lộc, Xã Trung An, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363613466
20. Trường Tiểu học Vũ Hội, Địa chỉ: Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363639156
21. Trường Tiểu học Hòa Bình, Địa chỉ: Thôn Tây Hồ, Xã Hòa Bình, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826105
22. Trường Tiểu học Nguyên Xá, Địa chỉ: Xã Nguyên Xá, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363826972
23.Trường Tiểu học Việt Thuận, Địa chỉ: Xã Việt Thuận, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363637454
24. Trường Tiểu học Vũ Vinh, Địa chỉ: Xã Vũ Vinh, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363638720
25. Trường Tiểu học Vũ Đoài, Địa chỉ: Xã Vũ Đoài, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363827562
26. Trường Tiểu học Vũ Tiến, Địa chỉ: Thôn Văn Long, Xã Vũ Tiến, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363827094
27. Trường Tiểu học Vũ Vân, Địa chỉ: Thôn Quang Trung, Xã Vũ Vân, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363637247
28. Trường Tiểu học Duy Nhất, Địa chỉ: Xã Duy Nhất, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363827688
29. Trường Tiểu học Hồng Phong, Địa chỉ: Xã Hồng Phong, Huyện Vũ Thư, Điện thoại: 0363610225

Hệ thống các trường tiểu học Huyện Hưng Hà

1. Trường Tiểu học Thị trấn Hưng Hà, Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3861653
2. Trường Tiểu học Thị trấn Hưng Nhân, Địa chỉ: Thị trấn Hưng Nhân - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862385
3. Trường Tiểu học Điệp Nông, Địa chỉ: Xã Điệp Nông - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363988621
4. Trường Tiểu học Tân Lễ, Địa chỉ: Xã Tân Lễ - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862060
5. Trường Tiểu học Cộng Hòa, Địa chỉ: Xã Cộng Hòa - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363972894
6. Trường Tiểu học Dân Chủ, Địa chỉ: Xã Dân Chủ - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363975689
7. Trường Tiểu học Canh Tân, Địa chỉ: Thôn Lư Xá, Xã Canh Tân, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3972312
8. Trường Tiểu học Hòa Tiến, Địa chỉ: Xã Hòa Tiến, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3991735
9. Trường Tiểu học Hùng Dũng, Địa chỉ: Thôn Lư Xá, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3975211
10. Trường Tiểu học Tân Tiến, Địa chỉ: Xã Tân Tiến - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363861305
11. Trường Tiểu học Đoan Hùng, Địa chỉ: Thôn Long Nãi, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3975380
12. Trường Tiểu học Duyên Hải, Địa chỉ: Xã Duyên Hải - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363975262
13. Trường Tiểu học Tân Hòa, Địa chỉ: Xã Tân Hòa - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862815
14. Trường Tiểu học Văn Cẩm, Địa chỉ: Xã Văn Cẩm - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363975307
15. Trường Tiểu học Bắc Sơn, Địa chỉ: Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363979248
16. Trường Tiểu học Đông Đô, Địa chỉ: Xã Đông Đô - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363979104
17. Trường Tiểu học Phúc Khánh, Địa chỉ: Xã Phúc Khánh - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363993095
18. Trường Tiểu học Liên Hiệp, Địa chỉ: Xã Liên Hiệp - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363983457
19. Trường Tiểu học Tây Đô, Địa chỉ: Xã Tây Đô - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363979554
20. Trường Tiểu học Thống Nhất, Địa chỉ: Xã Thống Nhất - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363861784
21. Trường Tiểu học Tiến Đức, Địa chỉ: Xã Tiến Đức - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862394
22. Trường Tiểu học Thái Hưng, Địa chỉ: Xã Thái Hưng - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363862762
23. Trường Tiểu học Thái Phương, Địa chỉ: Xã Thái Phương - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363951804
24. Trường Tiểu học Hòa Bình, Địa chỉ: Xã Hòa Bình - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363971140
25. Trường Tiểu học Chi Lăng, Địa chỉ: Thôn Bổng - Xã Bình Lăng - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363980105
26. Trường Tiểu học Minh Khai, Địa chỉ: Xã Minh Khai - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363861260
27. Trường Tiểu học Hồng An, Địa chỉ: Thôn Tú Mậu, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3862774
28. Trường Tiểu học Kim Chung, Địa chỉ: Xã Kim Chung - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363861722
29. Trường Tiểu học Hồng Lĩnh, Địa chỉ: Xã Hồng Lĩnh - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363861651
30. Trường Tiểu học Minh Tân, Địa chỉ: Xã Minh Tân - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363952449
31. Trường Tiểu học Văn Lang, Địa chỉ: Xã Văn Lang - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3861711
32. Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Địa chỉ: Xã Độc Lập - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363964148
33. Trường Tiểu học Chí Hòa, Địa chỉ: Thôn Vị Giang, Xã Chí Hoà, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3964115
34. Trường Tiểu học Minh Hòa, Địa chỉ: Xã Minh Hoà, Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 036.3964153
35. Trường Tiểu học Hồng Minh, Địa chỉ: Xã Hồng Minh - Huyện Hưng Hà, Điện thoại: 0363860034

Hệ thống các trường tiểu học Huyện Thái Thụy

1. Trường Tiểu học Khu A, Địa chỉ: Khu 2 -Thị trấn Diêm Điền - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363853462

2. Trường Tiểu học Thụy Tân, Địa chỉ: Thôn Tân An, xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363 859 623

3. Trường Tiểu học Thụy Trường, Địa chỉ: Xã Thụy Trường- Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363859035

4. Trường Tiểu học Hồng Quỳnh, Địa chỉ: Xã Hồng Quỳnh - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363713463

5. Trường Tiểu học Thụy Dũng, Địa chỉ: Thôn Diêm Tỉnh, Xã Thuỵ Dũng, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3859371

6. Trường Tiểu học Thụy Hồng, Địa chỉ: Xã Thuỵ Hồng - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363713840

7. Trường Tiểu học Thụy Quỳnh, Địa chỉ: Xã Thuỵ Quỳnh - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363853716

8. Trường Tiểu học Thụy An, Địa chỉ: Xã Thuỵ An, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3859232

9. Trường Tiểu học Thụy Hưng, Địa chỉ: Xã Thuỵ Hưng - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363755202

10. Trường Tiểu học Thụy Ninh, Địa chỉ: Thôn Hống, Xã Thuỵ Ninh, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855161

11. Trường Tiểu học Thụy Việt, Địa chỉ: Xã Thuỵ Việt - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363755421

12. Trường Tiểu học Thụy Văn, Địa chỉ: Xã Thuỵ Văn - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363856515

13. Trường Tiểu học Thụy Xuân, Địa chỉ: Xã Thuỵ Xuân - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363859021

14. Trường Tiểu học Thụy Dương, Địa chỉ: Xã Thuỵ Dương - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363856071

15. Trường Tiểu học Thuỵ Trình, Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Thụy Trình, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3753341

16. Trường Tiểu học Thụy Bình, Địa chỉ: Xã Thuỵ Bình - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363856325

17. Trường Tiểu học Thụy Chính, Địa chỉ: Xã Thuỵ Chính - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855363

18. Trường Tiểu học Thụy Dân, Địa chỉ: Thôn An Chiêm 3, Xã Thuỵ Dân, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3855603

19. Trường Tiểu học Thụy Hải, Địa chỉ: Xã Thụy Hải - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363853130

20. Trường Tiểu học Thụy Phúc, Địa chỉ: Xã Thuỵ Phúc - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363856384

21. Trường Tiểu học Thụy Lương, Địa chỉ: Xã Thụy Lương, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3853564

22. Trường Tiểu học Thụy Liên, Địa chỉ: Thôn Trung An, Xã Thuỵ Liên, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3718029

23. Trường Tiểu học Thụy Duyên, Địa chỉ: Xã Thuỵ Duyên - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855521

24. Trường Tiểu học Thụy Hà, Địa chỉ: Thôn Bao Hàm, Xã Thuỵ Hà, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3713619

25. Trường Tiểu học Thụy Thanh, Địa chỉ: Xã Thuỵ Thanh - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855232

26. Trường Tiểu học Thụy Sơn, Địa chỉ: Thôn Đô Sơn, Xã Thụy Sơn, Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036.3855121

27. Trường Tiểu học Thụy Phong, Địa chỉ: Xã Thuỵ Phong - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855214

28. Trường Tiểu học Thái Thượng, Địa chỉ: Xã Thái Thượng - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363855214

29. Trường Tiểu học Thái Nguyên, Địa chỉ: Xã Thái Nguyên - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363720078

30. Trường Tiểu học Thái Thủy, Địa chỉ: Xã Thái Thuỷ - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363854730

31. Trường Tiểu học Thái Dương, Địa chỉ: Xã Thái Dương - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 036726139

32. Trường Tiểu học Thái Giang, Địa chỉ: Xã Thái Giang - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363770945

33. Trường Tiểu học Thái Hòa, Địa chỉ: Xã Thái Hòa - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363720472

34. Trường Tiểu học Thái Sơn, Địa chỉ: Xã Thái Sơn - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363770203

35. Trường Tiểu học Thái Hồng, Địa chỉ: Xã Thái Hồng, huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363854564

36. Trường Tiểu học Thái An, Địa chỉ: Xã Thái An - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363724173

37. Trường Tiểu học Thái Phúc, Địa chỉ: Xã Thái Phúc - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363770235

38. Trường Tiểu học Thái Hưng, Địa chỉ: Xã Thái Hưng- Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363725696

39. Trường Tiểu học Thái Đô, Địa chỉ: Xã Thái Đô - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363721591

40. Trường Tiểu học Thái Xuyên, Địa chỉ: Xã Thái Xuyên - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363776211

41. Trường Tiểu học Thái Hà, Địa chỉ: Xã Thái Hà - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363770071

42. Trường Tiểu học Mỹ Lộc, Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363776054

43. Trường Tiểu học Thái Tân, Địa chỉ: Xã Thái Tân - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363725549

44. Trường Tiểu học Thái Thuần, Địa chỉ: Xã Thái Thuần - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363729385

45. Trường Tiểu học Thái Học, Địa chỉ: Xã Thái Học - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363726742

46. Trường Tiểu học Thái Thịnh, Địa chỉ: Xã Thái Thịnh - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363729365

47. Trường Tiểu học Thái Thành, Địa chỉ: Xã Thái Thành- Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363729699

48. Trường Tiểu học Thái Thọ, Địa chỉ: Xã Thái Thọ - Huyện Thái Thụy, Điện thoại: 0363729104

Hệ thống các trường tiểu học Huyện Đông Hưng

1. Trường Tiểu học Thị trấn Đông Hưng, Địa chỉ: Khu 2 – Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3791367
2. Trường Tiểu học Đô Lương, Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đô Lương, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3564290
3. Trường Tiểu học Đông Phương, Địa chỉ: Xã Đông Phương - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3561146
4. Trường Tiểu học Liên Giang, Địa chỉ: Xã Liên Giang - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363550112
5. Trường Tiểu học An Châu, Địa chỉ: Xã An Châu - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898802
6. Trường Tiểu học Đông Sơn, Địa chỉ: Xã Đông Sơn - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363550062
7. Trường Tiểu học Đông Cường, Địa chỉ: Xã Đông Cường - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363561701
8. Trường Tiểu học Phú Lương, Địa chỉ: Xã Phú Lương - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363550498
9. Trường Tiểu học Mê Linh, Địa chỉ: Xã Mê Linh - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898446
10. Trường Tiểu học Lô Giang, Địa chỉ: Thôn Hoàng Nông, Xã Lô Giang – Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3898366
11. Trường Tiểu học Đông La, Địa chỉ: Xã Đông La, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3851092
12. Trường Tiểu học Minh Tân, Địa chỉ: Xã Minh Tân - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898485
13. Trường Tiểu học Đông Xá, Địa chỉ: Xã Đông Xá - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363561358
14. Trường Tiểu học Chương Dương, Địa chỉ: Thôn Cau Mỗ, Xã Chương Dương, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898400
15. Trường Tiểu học Nguyên Xá, Địa chỉ: Xã Nguyên Xá - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363550724
16. Trường Tiểu học Phong Châu, Địa chỉ: Xã Phong Châu - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363791339
17. Trường Tiểu học Hợp Tiến, Địa chỉ: Xã Hợp Tiến - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363583093
18. Trường Tiểu học Hồng Việt, Địa chỉ: Xã Hồng Việt - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898385
19. Trường Tiểu học Đông Hà, Địa chỉ: Xã Đông Hà - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363550139
20. Trường Tiểu học Đông Giang, Địa chỉ: Xã Đông Giang - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363575361
21. Trường Tiểu học Đông Kinh, Địa chỉ: Xã Đông Kinh - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363593719
22. Trường Tiểu học Đông Hợp, Địa chỉ: Thôn Long Bối Đông, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3791318
23. Trường Tiểu học Thăng Long, Địa chỉ: Xã Thăng Long - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363579245
24. Trường Tiểu học Đông Các, Địa chỉ: Thôn Đông Các, Xã Đông Các, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3791761
25. Trường Tiểu học Phú Châu, Địa chỉ: Thôn Phạm, Xã Phú Châu, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3550542
26. Trường Tiểu học Hoa Lư, Địa chỉ: Xã Hoa Lư - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898475
27. Trường Tiểu học Minh Châu, Địa chỉ: Xã Minh Châu - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363558605
28. Trường Tiểu học Đông Tân, Địa chỉ: Xã Đông Tân - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363593642
29. Trường Tiểu học Đông Vinh, Địa chỉ: Xã Đông Vinh - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363852887
30. Trường Tiểu học Đông Động, Địa chỉ: Thôn Trung Thạnh, Xã Đông Động, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3791745
31. Trường Tiểu học Hồng Châu, Địa chỉ: Thôn Cộng Hoà, Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3586400
32. Trường Tiểu học Bạch Đằng, Địa chỉ: Xã Bạch Đằng - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363586677
33. Trường Tiểu học Trọng Quan, Địa chỉ: Thôn Hưng Quan, Xã Trọng Quan, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3558754
34. Trường Tiểu học Hoa Nam, Địa chỉ: Xã Hoa Nam - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363898410
35. Trường Tiểu học Hồng Giang, Địa chỉ: Xã Hồng Giang - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363596729
36. Trường Tiểu học Đông Phong, Địa chỉ: Xã Đông Phong - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363852301
37. Trường Tiểu học Đông Quang, Địa chỉ: Xã Đông Quang - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0362242297
38. Trường Tiểu học Đông Xuân, Địa chỉ: Xã Đông Xuân - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363569184
39. Trường Tiểu học Đông Á, Địa chỉ: Thôn Trưng Trắc B, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3852488
40. Trường Tiểu học Đông Lĩnh, Địa chỉ: Xã Đông Lĩnh - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363852501
41. Trường Tiểu học Đông Hoàng, Địa chỉ: Xã Đông Hoàng - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0363852509
42. Trường Tiểu học Đông Dương, Địa chỉ: Xã Đồng Phú, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3795629
43. Trường Tiểu học Đông Huy, Địa chỉ: Xã Đông Huy, Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 036.3852698
44. Trường Tiểu học Đồng Phú, Địa chỉ: Xã Đồng Phú - Huyện Đông Hưng, Điện thoại: 0366098052

Hệ thống các trường tiểu học Huyện Tiền Hải

1. Trường Tiểu học Thị trấn, Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363823184
2. Trường Tiểu học Đông Hải, Địa chỉ: Xã Đông Hải - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363665666
3. Trường Tiểu học Đông Trà, Địa chỉ: Xã Đông Trà - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363665661
4. Trường Tiểu học Đông Long, Địa chỉ: Xã Đông Long - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363277505
5. Trường Tiểu học Đông Quý, Địa chỉ: Xã Đông Quý - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363683262
6. Trường Tiểu học Vũ Lăng, Địa chỉ: Xã Vũ Lăng - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363782060
7. Trường Tiểu học Đông Xuyên, Địa chỉ: Xã Đông Xuyên - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363665641
8. Trường Tiểu học Tây Lương, Địa chỉ: Xã Tây Lương - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363781757
9. Trường Tiểu học Tây Ninh, Địa chỉ: Xã Tây Ninh - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363781945
10. Trường Tiểu học Đông Trung, Địa chỉ: Xã Đông Trung - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363781298
11. Trường Tiểu học Đông Hoàng, Địa chỉ: Xã Đông Hoàng - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363824911
12. Trường Tiểu học Đông Minh, Địa chỉ: Xã Đông Minh - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363824110
13. Trường Tiểu học Tây An, Địa chỉ: Xã Tây An - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363651179
14. Trường Tiểu học Đông Phong, Địa chỉ: Xã Đông Phong- Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363823706
15. Trường Tiểu học An Ninh, Địa chỉ: Xã An Ninh- Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363782072
16. Trường Tiểu học Tây Sơn, Địa chỉ: Xã Tây Sơn - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363651448
17. Trường Tiểu học Đông Cơ, Địa chỉ: Xã Đông Cơ - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363824083
18. Trường Tiểu học Tây Giang, Địa chỉ: Xã Tây Giang - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363782660
19. Trường Tiểu học Đông Lâm, Địa chỉ: Xã Đông Lâm- Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363823960
20. Trường Tiểu học Phương Công, Địa chỉ: Xã Phương Công - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363686789
21. Trường Tiểu học Tây Phong, Địa chỉ: Xã Tây Phong - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363650331
22. Trường Tiểu học Tây Tiến, Địa chỉ: Xã Tây Tiến - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363660335
23. Trường Tiểu học Nam Cường, Địa chỉ: Xã Nam Cường - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363824531
24. Trường Tiểu học Vân Trường, Địa chỉ: Xã Vân Trường - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363686901
25. Trường Tiểu học Nam Thắng, Địa chỉ: Xã Nam Thắng - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363883555
26. Trường Tiểu học Nam Chính, Địa chỉ: Thôn Năng Tĩnh, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 036.3883314
27. Trường Tiểu học Bắc Hải, Địa chỉ: Xã Bắc Hải - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363828513
28. Trường Tiểu học Nam Thịnh, Địa chỉ: Xã Nam Thịnh - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363668670
29. Trường Tiểu học Nam Hà, Địa chỉ: Xã Nam Hà - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363681023
30. Trường Tiểu học Nam Thanh, Địa chỉ: Thôn Ái Quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải,  Điện thoại: 036.3883252
31. Trường Tiểu học Nam Trung, Địa chỉ: Xã Nam Trung- Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363883043
32. Trường Tiểu học Nam Hồng, Địa chỉ: Xã Nam Hồng - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363883228
33. Trường Tiểu học Nam Hưng, Địa chỉ: Xã Nam Hưng - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363668645
34. Trường Tiểu học Nam Hải, Địa chỉ: Xã Nam Hải- Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363680398
35. Trường Tiểu học Nam Phú, Địa chỉ: Xã Nam Phú - Huyện Tiền Hải, Điện thoại: 0363668730

DANH SÁCH TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÁI BÌNH

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THÁI THUỴ

Trường Mầm non Hồng Quỳnh
Trường Mầm non Mỹ Lộc
Trường Mầm non Thuỵ An
Trường Mầm non Thuỵ Bình
Trường Mầm non Thuỵ Chính
Trường Mầm non Thuỵ Duyên
Trường Mầm non Thuỵ Dân
Trường Mầm non Thuỵ Dũng
Trường Mầm non Thuỵ Dương
Trường Mầm non Thuỵ Hà
Trường Mầm non Thuỵ Hưng
Trường Mầm non Thuỵ Hải
Trường Mầm non Thuỵ Hồng
Trường Mầm non Thuỵ Liên
Trường Mầm non Thuỵ Lương
Trường Mầm non Thuỵ Ninh
Trường Mầm non Thuỵ Phong
Trường Mầm non Thuỵ Phúc
Trường Mầm non Thuỵ Quỳnh
Trường Mầm non Thuỵ Sơn
Trường Mầm non Thuỵ Thanh
Trường Mầm non Thuỵ Trình
Trường Mầm non Thuỵ Trường
Trường Mầm non Thuỵ Tân
Trường Mầm non Thuỵ Việt
Trường Mầm non Thuỵ Văn
Trường Mầm non Thuỵ Xuân
Trường Mầm non Thái An
Trường Mầm non Thái Dương
Trường Mầm non Thái Giang
Trường Mầm non Thái Hoà
Trường Mầm non Thái Hà
Trường Mầm non Thái Hưng

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Trường Mầm Non BILL GATES
Trường Mầm non Kỳ Bá
Trường Mầm non Lê Hồng Phong
Trường Mầm non Phú Xuân
Trường Mầm non Quang Trung
Trường Mầm non Tiền Phong
Trường Mầm non Trần Lãm
Trường Mầm non Vũ Chính
Trường Mầm non Vũ Phúc
Trường Mầm non Đông Hoà
Trường Mầm non 1-6
Trường Mầm non Bồ Xuyên
Trường Mầm non Hoa Sen
Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên
Trường Mầm non Hoàng Diệu
Trường Mầm non Ikisd
Trường Mầm non Sơn Ca
Trường Mầm non Tư thục Hoa Phượng
Trường Mầm non Vũ Lạc
Trường Mầm non Vũ Đông
Trường Mầm non Đông Mỹ
Trường Mầm non Đông Thọ
Trường Mầm non Đề Thám
Trường mầm non Hồng Nhung
Trường mầm non SOS Thái Bình
Trường mầm non Tân Bình
Trường mầm non tư thục Thảo Hiền

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HƯNG HÀ

Trường Mầm non Bùi Hữu Diên
Trường Mầm non Bắc Sơn
Trường Mầm non Chi Lăng
Trường Mầm non Cộng Hoà
Trường Mầm non Duyên Hải
Trường Mầm non Dân Chủ
Trường Mầm non Hoà Bình
Trường Mầm non Hùng Dũng
Trường Mầm non Hồng Lĩnh
Trường Mầm non Kim Trung
Trường Mầm non Kì Đồng
Trường Mầm non Lê Danh Phương
Trường Mầm non Lê Quý Đôn
Trường Mầm non Lê Tư Thành
Trường Mầm non Lý Nam Đế
Trường Mầm non Lưu Khánh Đàm
Trường Mầm non Minh Khai
Trường Mầm non Minh Tân
Trường Mầm non Nguyễn Tông Quai
Trường Mầm non Phúc Khánh
Trường Mầm non Phạm Kính Ân
Trường Mầm non Phạm Đôn Lễ
Trường Mầm non Thái Hưng
Trường Mầm non Thái Phương
Trường Mầm non Thị trấn Hưng Hà
Trường Mầm non Thống Nhất
Trường Mầm non Trần Thái Tông
Trường Mầm non Trần Thị Dung
Trường Mầm non Trần Đức Thông
Trường Mầm non Tân Hoà
Trường Mầm non Tân Tiến
Trường Mầm non Tây Đô
Trường Mầm non Văn Lang
Trường Mầm non Vũ Thị Thục
Trường Mầm non Điệp Nông
Trường Mầm non Hồng An

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Trường Mầm non An Bình
Trường Mầm non An Bồi
Trường Mầm non Bình Minh
Trường Mầm non Bình Nguyên
Trường Mầm non Bình Thanh
Trường Mầm non Bình Định
Trường Mầm non Hòa Bình
Trường Mầm non Hồng Thái
Trường Mầm non Hồng Tiến
Trường Mầm non Lê Lợi
Trường Mầm non Minh Hưng
Trường Mầm non Minh Tân
Trường Mầm non Nam Bình
Trường Mầm non Nam Cao
Trường Mầm non Quang Bình
Trường Mầm non Quang Hưng
Trường Mầm non Quang Lịch
Trường Mầm non Quang Minh
Trường Mầm non Quang Trung
Trường Mầm non Quyết Tiến
Trường Mầm non Quốc Tuấn
Trường Mầm non Thanh Nê
Trường Mầm non Thanh Tân
Trường Mầm non Thượng Hiền
Trường Mầm non Trà Giang
Trường Mầm non Vũ An
Trường Mầm non Vũ Bình
Trường Mầm non Vũ Công
Trường Mầm non Vũ Hòa
Trường Mầm non Vũ Lễ
Trường Mầm non Vũ Ninh
Trường Mầm non Vũ Quý
Trường Mầm non Vũ Sơn
Trường Mầm non Vũ Thắng
Trường Mầm non Vũ Trung
Trường Mầm non Vũ Tây
Trường Mầm non Đình Phùng

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VŨ THƯ

Trường Mầm non Bách Thuận
Trường Mầm non Dũng Nghĩa
Trường Mầm non Hiệp Hoà
Trường Mầm non Hoà Bình
Trường Mầm non Hoạ My
Trường Mầm non Hồng Lý
Trường Mầm non Minh Khai
Trường Mầm non Minh Lãng
Trường Mầm non Minh Quang
Trường Mầm non Nguyên Xá
Trường Mầm non Phúc Thành
Trường Mầm non Song An
Trường Mầm non Song Lãng
Trường Mầm non Tam Quang
Trường Mầm non Thanh Phú
Trường Mầm non Trung An
Trường Mầm non Tân Hoà
Trường Mầm non Tân Lập
Trường Mầm non Tân Phong
Trường Mầm non Tự Tân
Trường Mầm non Việt Hùng
Trường Mầm non Việt Thuận
Trường Mầm non Vũ Hồng
Trường Mầm non Vũ Hội
Trường Mầm non Vũ Hợp
Trường Mầm non Vũ Nghĩa
Trường Mầm non Vũ Phong
Trường Mầm non Vũ Tiến
Trường Mầm non Vũ Vinh
Trường Mầm non Vũ Vân
Trường Mầm non Vũ Đoài
Trường Mầm non Xuân Hoà
Trường Mầm non Đồng Thanh


Website sở giáo dục đào tạo tỉnh Thái Bình: http://thaibinh.edu.vn/

Danh sách sẽ được cập nhật thêm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục