logo School Reviews

Thanh Hoá - Danh sách trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Danh sách trường tại Thanh Hoá cung cấp thông tin về địa chỉ, liên hệ của các trường với nhiều loại hình Công lập, dân lập, nội trú do sở GD&ĐT Thanh Hoá quản lý. Danh sách các trường tại Thanh Hoá có thể thay đổi liên tục theo thời gian với sự tăng trưởng theo quy mô dân số và tình hình kinh tế.

DANH SÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1.    Thành phố Thanh Hóa   - THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa -   P. Đông Sơn, TP T.Hoá    
2.    Thành phố Thanh Hóa  -  THPT Chuyên Lam Sơn  -  P. Ba Đình, TP T.Hoá    
3.    Thành phố Thanh Hóa   - THPT Đông Sơn  -  Đông Tân, TP T.Hóa    
4.    Thành phố Thanh Hóa   - THPT Nguyễn Huệ  -  Quảng Đông, TP T.Hóa    
5.    Thành phố Thanh Hóa   - THPT Đào Duy Anh -   P. Ngọc Trạo, TP T.Hoá    
6.    Thành phố Thanh Hóa  -  THPT Trường Thi  -  P. Trường Thi, TP T.Hoá    
7.    Thành phố Thanh Hóa  -  THPT Lý Thường Kiệt -   P. Đông sơn, TP T.Hoá    
8.    Thành phố Thanh Hóa -   THPT Tô Hiến Thành  -  P.Đông Sơn, TP T.Hoá    
9.    Thành phố Thanh Hóa  -  THPT Nguyễn Trãi  -  P. Điện Biên, TP T.Hoá    
10.    Thành phố Thanh Hóa -   THPT Hàm Rồng -   P. Trường Thi,TP T.Hoá    
11.    Thành phố Thanh Hóa  -  THPT Đào Duy Từ  -  P. Ba Đình, TP T.Hóa    
12.    Thị xã Bỉm Sơn -   THPT Bỉm Sơn  -  P. Ba Đình, Thị Bỉm Sơn    
13.    Thị xã Bỉm Sơn  -  THPT Lê Hồng Phong -   P. Lam Sơn, Thị Bỉm Sơn    
14.    Thị xã Sầm Sơn  -  THPT Quảng Xương 3   - Quảng Minh, Sầm Sơn    
15.    Thị xã Sầm Sơn  -  THPT Sầm Sơn -   P. Trường Sơn, Sầm Sơn    
16.    Thị xã Sầm Sơn  -  THPT Nguyễn Thị Lợi  -  P. Trung Sơn, Sầm Sơn    
17.    Huyện Quan Hóa -   THCS-THPT Quan Hóa  -  Thiên Phủ, Quan Hóa    
18.    Huyện Quan Hóa  -  THPT Quan Hoá  -  TT Quan Hoá    
19.    Huyện Quan Sơn -   THPT Quan Sơn 2  -  Mường Mìn – Quan Sơn    
20.    Huyện Quan Sơn  -  THPT Quan Sơn -   TT Quan Sơn    
21.    Huyện Mường Lát  -  THPT Mường Lát  -  TT Mườg Lát    
22.    Huyện Bá Thước  -  THPT Hà Văn Mao -   Điền Trung, Bá Thước    
23.    Huyện Bá Thước  -  THPT Bá Thước -   TT Cành Nàng, Bá Thước    
24.    Huyện Bá Thước -   THPT Bá Thước 3 -   Lũng Niên, Bá Thước    
25.    Huyện Thường Xuân  -  THPT Cầm Bá Thước -   TT Thường Xuân    
26.    Huyện Thường Xuân  -  THPT Thường Xuân 2  -  Luận Thành, Thường Xuân    
27.    Huyện Thường Xuân -   THPT Thường Xuân 3 -   Vạn Xuân, Thường Xuân    
28.    Huyện Như Xuân  -  THPT Như Xuân  -  TT Yên Cát, Như Xuân    
29.    Huyện Như Xuân  -  THPT Như Xuân 2  -  Bãi Thành, Như Xuân    
30.    Huyện Như Thanh -   THPT Như Thanh 2  -  TT Bến Sung, Như Thanh
31.    Huyện Như Thanh -   THCS-THPT Như Thanh -   Phượng Nghi, Như Thanh    
32.    Huyện Như Thanh  -  THPT Như Thanh  -  TT Bến Sung, Như Thanh    
33.    Huyện Lang Chánh  -  THPT Lang Chánh -   TT Lang Chánh    
34.    Huyện Ngọc Lặc  -  THPT Ngọc Lặc   - TT Ngọc Lặc    
35.    Huyện Ngọc Lặc -   THPT Lê Lai -   Kiên Thọ, Ngọc Lặc    
36.    Huyện Ngọc Lặc  -  THPT Bắc Sơn -   Ngọc Liên, Ngọc Lặc    
37.    Huyện Thạch Thành   - THPT Thạch Thành 2 -   Thạch Tân, Thạch Thành    
38.    Huyện Thạch Thành  -  THPT Thạch Thành 1 -   Thành Thọ, Thạch Thành    
39.    Huyện Thạch Thành   - THPT Thạch Thành 4 -   Thạch Quảng, Thạch Thành    
40.    Huyện Thạch Thành -   THPT Thạch Thành 3  -  Thành Vân, Thạch Thành    
41.    Huyện Cẩm Thủy  -  THPT Cẩm Thuỷ 3 -   Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ    
42.    Huyện Cẩm Thủy  -  THPT Cẩm Thuỷ 2 -  Phúc Do, Cẩm Thuỷ    
43.    Huyện Cẩm Thủy  -  THPT Cẩm Thuỷ 1 -   TT Cẩm Thuỷ    
44.    Huyện Thọ Xuân  -  THPT Thọ Xuân 5 -   Thôn 385 Thọ Xương    
45.    Huyện Thọ Xuân -   THPT Lê Văn Linh  -  TT Thọ Xuân    
46.    Huyện Thọ Xuân  -  THPT Thọ Xuân 4  -  Thọ Lập, Thọ Xuân    
47.    Huyện Thọ Xuân  -  THPT Lam Kinh  -  TT Lam Sơn, Thọ Xuân    
48.    Huyện Thọ Xuân -   THPT Lê Hoàn -   Xuân Lai, Thọ Xuân    
49.    Huyện Thọ Xuân  -  THPT Lê Lợi   - TT Thọ Xuân    
50.    Huyện Vĩnh Lộc   - THPT Vĩnh Lộc  -  TT Vĩnh Lộc    
51.    Huyện Vĩnh Lộc  -  THPT Trần Khát Chân  - TT Vĩnh Lộc    
52.    Huyện Vĩnh Lộc -   THPT Tống Duy Tân   - Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc    
53.    Huyện Thiệu Hóa  -  THPT Dương Đình Nghệ  -  Thiệu Đô, Thiệu Hoá    
54.    Huyện Thiệu Hóa  -  THPT Nguyễn Quán Nho -   Thiệu Quang, Thiệu Hoá    
55.    Huyện Thiệu Hóa -   THPT Thiệu Hoá  -  TT Vạn Hà, Thiệu Hoá    
56.    Huyện Thiệu Hóa -   THPT Lê Văn Hưu  -  Thiệu Vận, Thiệu Hoá    
57.    Huyện Triệu Sơn   - THPT Triệu Sơn 1  -  TT, Triệu Sơn    
58.    Huyện Triệu Sơn   - THPT Triệu Sơn 2  -  Nông Trường, Triệu Sơn    
59.    Huyện Triệu Sơn  -  THPT Triệu Sơn 3 -   Hợp Lý, Triệu Sơn    
60.    Huyện Triệu Sơn -   THPT Triệu Sơn 4   - Thọ Dân, Triệu Sơn
61.    Huyện Triệu Sơn  -  THPT Triệu Sơn 5  -  Đồng Lợi, Triệu Sơn    
62.    Huyện Triệu Sơn -   THPT Triệu Sơn 6  -  Dân Lực, Triệu Sơn    
63.    Huyện Triệu Sơn   - THPT Triệu Sơn  -  TT Triệu sơn    
64.    Huyện Nông Cống  -  THPT Nông Cống 2  -  Trung Thành, Nông Cống    
65.    Huyện Nông Cống  -  THPT Nông Cống 3 -   Công Liêm, Nông Cống    
66.    Huyện Nông Cống  -  THPT Nông Cống 4  -  Trường Sơn, N. Cống    
67.    Huyện Nông Cống  -  THPT Nông Cống 1  -  TT Nông Cống    
68.    Huyện Nông Cống  -  THPT Nông Cống -   Trung Chính, Nông Cống    
69.    Huyện Nông Cống  -  THPT Triệu Thị Trinh  -  Vạn Hòa, Nông Cống    
70.    Huyện Đông Sơn  -  THPT Đông Sơn 2 -   Đông Văn, Đông Sơn    
71.    Huyện Đông Sơn -   THPT Nguyễn Mộng Tuân -   TT Rừng Thông, Đông Sơn    
72.    Huyện Đông Sơn -   THPT Đông Sơn 1  -  Đông Xuân, Đông Sơn    
73.    Huyện Hà Trung  -  THPT Hà Trung -   Hà Bình, Hà Trung    
74.    Huyện Hà Trung  -  THPT Hoàng Lệ Kha   - TT Hà Trung    
75 .   Huyện Hà Trung   - THPT Nguyễn Hoàng  -  TT Hà Trung    
76.    Huyện Hoằng Hóa  -  THPT Lương Đắc Bằng -   TT Bút Sơn, Hoằng Hoá    
77.    Huyện Hoằng Hóa  -  THPT Hoằng Hoá 2  -  Hoằng Kim, Hoằng Hoá    
78.    Huyện Hoằng Hóa -  THPT Hoằng Hoá 3  -  Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá    
79.    Huyện Hoằng Hóa   - THPT Hoằng Hoá 4  -  Hoằng Thành, Hoằng Hoá    
80.    Huyện Hoằng Hóa   - THPT Lưu Đình Chất -   Hoằng Quz, Hoằng Hoá    
81.    Huyện Hoằng Hóa -   THPT Lê Viết Tạo -   Hoằng Đạo, Hoằng Hoá    
82.    Huyện Hoằng Hóa   - THPT Hoằng Hoá -   Hoằng Ngọc – Hoằng Hoá    
83.    Huyện Nga Sơn  -  THPT Nga Sơn -   Nga Trung, Nga Sơn    
84.    Huyện Nga Sơn   - THPT Trần Phú -   TT Nga sơn    
85.    Huyện Nga Sơn -   THPT Mai Anh Tuấn -   Nga Thành, Nga Sơn    
86.    Huyện Nga Sơn  -  THPT Ba Đình  -  TT Nga Sơn    
87.    Huyện Hậu Lộc  -  THPT Hậu Lộc 1 -   Phú Lộc, Hậu lộc    
88.    Huyện Hậu Lộc -   THPT Hậu Lộc 2 -   Văn Lộc, Hậu Lộc    
89.    Huyện Hậu Lộc  -  THPT Đinh Chương Dương -   TT Hậu Lộc    
90.    Huyện Hậu Lộc -   THPT Hậu Lộc 3  -  Đại Lộc, Hậu Lộc
91.    Huyện Hậu Lộc   - THPT Hậu Lộc 4 -   Hưng Lộc, Hậu Lộc    
92.    Huyện Quảng Xương -   THPT Quảng Xương 2 -   Quảng Ngọc, Quảng Xương    
93.    Huyện Quảng Xương   - THPT Nguyễn Xuân Nguyên  -  Quảng Giao, Quảng Xương    
94.    Huyện Quảng Xương   - THPT Đặng Thai Mai -   Quảng Bình, Quảng Xương    
95.    Huyện Quảng Xương   - THPT Quảng Xương 4  -  Quảng Lợi, Quảng Xương    
96.    Huyện Quảng Xương  -  THPT Quảng Xương 1  -  TT Quảng Xương    
97.    Huyện Tĩnh Gia  -  THPT Tĩnh Gia 1  -  TT Tĩnh Gia    
98.    Huyện Tĩnh Gia  -  THPT Tĩnh Gia 2 -   Triêu Dương, Tĩnh Gia    
99.    Huyện Tĩnh Gia   - THPT Tĩnh Gia 3  -  Tĩnh Hải, Tĩnh Gia    
100.    Huyện Tĩnh Gia  -  THPT Tĩnh Gia 5 -   TT Tĩnh Gia    
101.    Huyện Tĩnh Gia   - THPT Tĩnh Gia 4 -  Hải An, Tĩnh Gia    
102.    Huyện Tĩnh Gia  -  THCS-THPT Nghi Sơn  -  Hải Thượng, Tĩnh Gia    
103.    Huyện Yên Định  -  THPT Yên Định 1 -   TT Quán Lào, Yên Định    
104.    Huyện Yên Định  -  THPT Yên Định 2  -  Yên Trường, Yên Định    
105.    Huyện Yên Định  -  THPT Trần Ân Chiêm -   TT Quán Lào, Yên Định    
106.    Huyện Yên Định  -  THCS-THPT Thống Nhất  -  TT Thống Nhất    
107.    Huyện Yên Định   - THPT Yên Định 3 -   Yên Tâm, Yên Định

 

Website chính thức của sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá: http://thanhhoaedu.vn

Danh sách sẽ được cập nhật thêm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục