logo School Reviews

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM Địa Chỉ : P.A002, Trường Đại học Kinh tế - Luật (KP3, P. Linh Xuân, Thủ Đức) Địa Thoại : 0283 724 4545 Email: ttnnth@uel.edu.vn Website : https://cfis.uel.edu.vn/ ...

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

Địa Chỉ : P.A002, Trường Đại học Kinh tế - Luật (KP3, P. Linh Xuân, Thủ Đức)

Địa Thoại :  0283 724 4545

Email: ttnnth@uel.edu.vn 

Website : https://cfis.uel.edu.vn/

Giới Thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ ngắn hạn. Góp phần thực hiện theo mục tiêu chung của Đề án dạy và học ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2008 – 2020 của Bộ GD&ĐT được Chính phủ phê duyệt là đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, và đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ khả năng sử dụng ngoại ngữ giao tiếp độc lập, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa.. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 TẦM NHÌN

 • Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ ngắn hạn. Trung tâm phát triển theo định hướng lấy chất lượng làm đầu.
 • Đa dạng hóa các loại hình, chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ kinh tế - luật
 • Tăng cường mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nâng công tác hợp tác đào tạo lên tầm chiến lược và là thế mạnh của Trung tâm.
 • Từng bước nâng cao vị thế và thương hiệu của Trung tâm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ ngắn hạn, trọng điểm là trong khu vực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 SỨ MỆNH
      Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn CFIS là cơ sở giáo dục có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về Ngoại ngữ, Tin học, và Nghiệp vụ ngắn hạn, đáp theo yêu cầu của xã hội trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của đất nước, đặc biệt là khu vực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

CHỨC NĂNG

 • Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo
 • Các chương trình ngoại ngữ;
 • Các chương trình tin học ứng dụng;
 • Các chương trình đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý.
 • Liên kết đào tạo với các tổ chức trong nước
 • Thông qua Nhà trường liên doanh, liên kết với các trường đại học, tổ chức giáo dục, các pháp nhân trong nước để tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tin học và ngắn hạn theo nhu cầu xã hội;
 •  Tổ chức các hoạt động: hội thảo, hội nghị, các hoạt động dịch vụ phục vụ cho đào tạo va bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ ngắn hạn.

 NHIỆM VỤ

    Tổ chức, quản lý các lớp tin học, ngoại ngữ và đào tạo ngắn hạn về kinh tế, luật và quản lý cho các đối tượng có nhu cầu phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, ngành nghề theo chức năng nhiệm vụ được giao;
    Tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo, các sự kiện theo yêu cầu xã hội;
    Tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị khoa học, dịch vụ phục vụ cho công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ ngắn hạn;
    Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm;
    Mời giảng viên, chuyên gia, các nhà khoa học tong và ngoài nước tham gia xây dựng chương trình đào tạo, cố vấn đào tạo và giảng dạy tại Trung tâm.

Thông tin sẽ được cập nhật thê

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục