logo School Reviews

Trường THPT B Phủ Lý - Phủ Lý

Viết đánh giá
Tình trạng: Review
Liên hệ
Trường THPT Phủ Lý B Địa chỉ: Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam Điện thoại: 0226 3847 933 Website : https://thptbphulyhanam.violet.vn/ Giới Thiệu Trường THPT B Phủ Lý Được thành lập năm 2000 tại xã Thanh Châu - Thành phố Phủ...

Trường THPT Phủ Lý B

Địa chỉ: Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 0226 3847 933

Website : https://thptbphulyhanam.violet.vn/

Giới Thiệu Trường THPT B Phủ Lý

Được thành lập năm 2000 tại xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam. Tổng diện tích đất là 27.300 m2. Trường và các đoàn thể được thành lập dựa trên các quyết định sau:

a. Quyết định số 354/QĐ – UB của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ngày 28/04/2000, thành lập trường THPT B Phủ Lý

b. Quyết định số 05/QĐ – TU ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thị ủy Thị xã Phủ Lý, thành lập Chi bộ trường THPT B Phủ Lý

c. Quyết định số 02/2001/QĐ – CĐ ngày 04/12/2001 ngày 04/12/2001 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam, thành lập Công đoàn nhà trường

d. Quyết định số 47/QĐ – ĐTN ngày 01/12/2001 của Thị đoàn Phủ Lý thành lập Đoàn Thanh niên nhà trường

Tuy được thành lập năm 2000 nhưng năm học 2000 – 2001 nhà trường không tuyển sinh để chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện tuyển sinh. Năm học đầu tiên nhà trường chỉ có 03 đồng chí: Đ/c Nguyễn Đăng Khoa – Hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Mai Phương – Kế toán và Đ/c Ngô Thị Toàn – Thủ quỹ

Năm học 2001 – 2002, dãy nhà A1 đã được xây dựng xong và đi vào hoạt động. Nhà trường đã tuyển sinh khóa đầu tiên với 450 học sinh (9 lớp) được tuyển vào. Điểm chuẩn vào hệ công lập là 8,25 điểm (378 học sinh); hệ bán công là 7,25 điểm (72 học sinh). Cũng trong năm học này có 17 thầy cô giáo và 04 đ/c công  nhân viên chuyển đến trường công tác

Năm học 2002 – 2003, dãy nhà A2 được xây xong và đi vào hoạt động. Nhà trường tuyển sinh khối 10: 500 học sinh (11 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 6,5 điểm (415 học sinh) và hệ bán công là 5,0 điểm (85 học sinh). Có 08 đồng chí giáo viên mới biên chế công tác tại trường.

Năm học 2003 – 2004, trường tuyển sinh 500 học sinh (11 lớp) vào khối 10. Điểm chuẩn vào hệ công lập là 6,0 điểm (400 học sinh) và hệ bán công là 5,75 điểm (100 học sinh). Đây cũng là năm học nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho các em học sinh khối 12. Kết quả đỗ tốt nghiệp đạt 99,8%. Tỉ lệ học sinh dự thi vào các trường ĐH và THCN là 51% (trong đó đại học là 8%). Cũng trong năm học này nhà trường đón thêm 19 đ/c biên chế về trường công tác.

Năm học 2004 – 2005, nhà trường tuyển 450 em học sinh vào lớp 10 (10 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 8,25 điểm (350 học sinh) và bán công là 6,75 điểm (100 học sinh. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp là 98,5% và tỉ lệ đỗ vào các trường ĐH và THCN đạt 68% trong đó đại học đạt 20%. Năm học này trường đón thêm 03 đ/c về công tác tại trường.

Năm học 2005 -2006, trường đón 410 học sinh (9 lớp) vào lớp 10. Điểm chuẩn vào hệ công lập là 10 điểm (371 học sinh) và hệ bán công là 8,75 điểm (139 học sinh). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,7% và tỉ lệ đỗ vào các trường ĐH và THCN là 75% (trong đó Đại học là 22%). Trong năm học này nhà trường đón thêm 02 đồng chí về công tác tại trường.          

Trường THPT B Phủ Lý được thành lập năm 2000 tại xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam. Tổng diện tích đất là 27.300 m2. Trường và các đoàn thể được thành lập dựa trên các quyết định sau:

a. Quyết định số 354/QĐ – UB của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ngày 28/04/2000, thành lập trường THPT B Phủ Lý

b. Quyết định số 05/QĐ – TU ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thị ủy Thị xã Phủ Lý, thành lập Chi bộ trường THPT B Phủ Lý

c. Quyết định số 02/2001/QĐ – CĐ ngày 04/12/2001 ngày 04/12/2001 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam, thành lập Công đoàn nhà trường

d. Quyết định số 47/QĐ – ĐTN ngày 01/12/2001 của Thị đoàn Phủ Lý thành lập Đoàn Thanh niên nhà trường

Tuy được thành lập năm 2000 nhưng năm học 2000 – 2001 nhà trường không tuyển sinh để chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện tuyển sinh. Năm học đầu tiên nhà trường chỉ có 03 đồng chí: Đ/c Nguyễn Đăng Khoa – Hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Mai Phương – Kế toán và Đ/c Ngô Thị Toàn – Thủ quỹ

Năm học 2001 – 2002, dãy nhà A1 đã được xây dựng xong và đi vào hoạt động. Nhà trường đã tuyển sinh khóa đầu tiên với 450 học sinh (9 lớp) được tuyển vào. Điểm chuẩn vào hệ công lập là 8,25 điểm (378 học sinh); hệ bán công là 7,25 điểm (72 học sinh). Cũng trong năm học này có 17 thầy cô giáo và 04 đ/c công  nhân viên chuyển đến trường công tác

Năm học 2002 – 2003, dãy nhà A2 được xây xong và đi vào hoạt động. Nhà trường tuyển sinh khối 10: 500 học sinh (11 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 6,5 điểm (415 học sinh) và hệ bán công là 5,0 điểm (85 học sinh). Có 08 đồng chí giáo viên mới biên chế công tác tại trường.

Năm học 2003 – 2004, trường tuyển sinh 500 học sinh (11 lớp) vào khối 10. Điểm chuẩn vào hệ công lập là 6,0 điểm (400 học sinh) và hệ bán công là 5,75 điểm (100 học sinh). Đây cũng là năm học nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho các em học sinh khối 12. Kết quả đỗ tốt nghiệp đạt 99,8%. Tỉ lệ học sinh dự thi vào các trường ĐH và THCN là 51% (trong đó đại học là 8%). Cũng trong năm học này nhà trường đón thêm 19 đ/c biên chế về trường công tác.

Năm học 2004 – 2005, nhà trường tuyển 450 em học sinh vào lớp 10 (10 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 8,25 điểm (350 học sinh) và bán công là 6,75 điểm (100 học sinh. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp là 98,5% và tỉ lệ đỗ vào các trường ĐH và THCN đạt 68% trong đó đại học đạt 20%. Năm học này trường đón thêm 03 đ/c về công tác tại trường.

Năm học 2005 -2006, trường đón 410 học sinh (9 lớp) vào lớp 10. Điểm chuẩn vào hệ công lập là 10 điểm (371 học sinh) và hệ bán công là 8,75 điểm (139 học sinh). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,7% và tỉ lệ đỗ vào các trường ĐH và THCN là 75% (trong đó Đại học là 22%). Trong năm học này nhà trường đón thêm 02 đồng chí về công tác tại trường.

Năm học 2006 – 2007, nhà trường tuyển sinh 363 học sinh vào lớp 10 (10 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 17,5 điểm (359 học sinh) và hệ bán công là 14,75 điểm (104 học sinh). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 95% và đỗ vào ĐH và THCN là 65% (ĐH là 18%). Có 06 đồng chí chuyển đến công tác tại trường

Năm học 2007 – 2008, trường đón 414 em học sinh được tuyển vào lớp 10 (9 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 19,75 điểm (412 học sinh) và hệ bán công là 18,0 điểm (48 học sinh). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99% và tỉ lệ đỗ vào ĐH và THCN là 75% (ĐH là 25%). Có 07 đồng chí chuyển đến công tác tại trường.          

Trường THPT B Phủ Lý được thành lập năm 2000 tại xã Thanh Châu - Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam. Tổng diện tích đất là 27.300 m2. Trường và các đoàn thể được thành lập dựa trên các quyết định sau:

a. Quyết định số 354/QĐ – UB của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ngày 28/04/2000, thành lập trường THPT B Phủ Lý

b. Quyết định số 05/QĐ – TU ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thị ủy Thị xã Phủ Lý, thành lập Chi bộ trường THPT B Phủ Lý

c. Quyết định số 02/2001/QĐ – CĐ ngày 04/12/2001 ngày 04/12/2001 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam, thành lập Công đoàn nhà trường

d. Quyết định số 47/QĐ – ĐTN ngày 01/12/2001 của Thị đoàn Phủ Lý thành lập Đoàn Thanh niên nhà trường

Tuy được thành lập năm 2000 nhưng năm học 2000 – 2001 nhà trường không tuyển sinh để chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện tuyển sinh. Năm học đầu tiên nhà trường chỉ có 03 đồng chí: Đ/c Nguyễn Đăng Khoa – Hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Mai Phương – Kế toán và Đ/c Ngô Thị Toàn – Thủ quỹ

Năm học 2001 – 2002, dãy nhà A1 đã được xây dựng xong và đi vào hoạt động. Nhà trường đã tuyển sinh khóa đầu tiên với 450 học sinh (9 lớp) được tuyển vào. Điểm chuẩn vào hệ công lập là 8,25 điểm (378 học sinh); hệ bán công là 7,25 điểm (72 học sinh). Cũng trong năm học này có 17 thầy cô giáo và 04 đ/c công  nhân viên chuyển đến trường công tác

Năm học 2002 – 2003, dãy nhà A2 được xây xong và đi vào hoạt động. Nhà trường tuyển sinh khối 10: 500 học sinh (11 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 6,5 điểm (415 học sinh) và hệ bán công là 5,0 điểm (85 học sinh). Có 08 đồng chí giáo viên mới biên chế công tác tại trường.

Năm học 2003 – 2004, trường tuyển sinh 500 học sinh (11 lớp) vào khối 10. Điểm chuẩn vào hệ công lập là 6,0 điểm (400 học sinh) và hệ bán công là 5,75 điểm (100 học sinh). Đây cũng là năm học nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho các em học sinh khối 12. Kết quả đỗ tốt nghiệp đạt 99,8%. Tỉ lệ học sinh dự thi vào các trường ĐH và THCN là 51% (trong đó đại học là 8%). Cũng trong năm học này nhà trường đón thêm 19 đ/c biên chế về trường công tác.

Năm học 2004 – 2005, nhà trường tuyển 450 em học sinh vào lớp 10 (10 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 8,25 điểm (350 học sinh) và bán công là 6,75 điểm (100 học sinh. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp là 98,5% và tỉ lệ đỗ vào các trường ĐH và THCN đạt 68% trong đó đại học đạt 20%. Năm học này trường đón thêm 03 đ/c về công tác tại trường.

Năm học 2005 -2006, trường đón 410 học sinh (9 lớp) vào lớp 10. Điểm chuẩn vào hệ công lập là 10 điểm (371 học sinh) và hệ bán công là 8,75 điểm (139 học sinh). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,7% và tỉ lệ đỗ vào các trường ĐH và THCN là 75% (trong đó Đại học là 22%). Trong năm học này nhà trường đón thêm 02 đồng chí về công tác tại trường.

Năm học 2006 – 2007, nhà trường tuyển sinh 363 học sinh vào lớp 10 (10 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 17,5 điểm (359 học sinh) và hệ bán công là 14,75 điểm (104 học sinh). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 95% và đỗ vào ĐH và THCN là 65% (ĐH là 18%). Có 06 đồng chí chuyển đến công tác tại trường

Năm học 2007 – 2008, trường đón 414 em học sinh được tuyển vào lớp 10 (9 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 19,75 điểm (412 học sinh) và hệ bán công là 18,0 điểm (48 học sinh). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99% và tỉ lệ đỗ vào ĐH và THCN là 75% (ĐH là 25%). Có 07 đồng chí chuyển đến công tác tại trường.

Năm học 2008 – 2009, nhà trường tuyển 326 học sinh vào lớp 10 (7 lớp) với điểm chuẩn là 26,5 điểm (không tuyển hệ bán công). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,7% và đỗ ĐH và THCN là 85% (ĐH là 30%). Trường đón thêm 04 đồng chí đến công tác tại trường. Cũng trong năm học này dãy nhà A3 đã được xây dựng xong và đi vào hoạt động.

Năm học 2009 – 2010, trường tuyển 360 học sinh vào lớp 10 (8 lớp) với điểm chuẩn là 22,75 điểm. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,7% và ĐH và THCN là 86% (ĐH là 34%)

Năm học 2010 – 2011, trường tuyển 450 học sinh tuyển vào lớp 10 (10 lớp) với điểm chuẩn đạt 21,0 điểm. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Trường đón thêm 06 đồng chí về công tác.

Năm học 2011 – 2012 trường đón thêm 405 em học sinh vào lớp 10 (9 lớp) với điểm chuẩn đạt 22,75 điểm, đứng thứ 6 trong hơn 20 trường cấp ba trong toàn tỉnh. Với chất lượng đầu vào được cải thiện cùng với sự nỗ lực của các thầy cô và các em học sinh trong nhà trường, hy vọng trường sẽ có những bước đột phá về chất lượng giáo dục trong những năm tới.

Nằm ở địa bàn được coi là điểm nóng về ma túy của tỉnh nhưng những năm qua trường đã dùng môi trường giáo dục của mình làm dần gột bỏ những tệ nạn của xã hội. hàng nghìn em học sinh đã ra trường góp sức mình vào công cuộc CNH – HĐH đất nước. 10 năm – một chặng đường, con đường phía trước đang chờ trường THPT B Phủ Lý chinh phục những cột mốc mới.

30%). Trường đón thêm 04 đồng chí đến công tác tại trường. Cũng trong năm học này dãy nhà A3 đã được xây dựng xong và đi vào hoạt động.

Năm học 2009 – 2010, trường tuyển 360 học sinh vào lớp 10 (8 lớp) với điểm chuẩn là 22,75 điểm. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,7% và ĐH và THCN là 86% (ĐH là 34%)

Năm học 2010 – 2011, trường tuyển 450 học sinh tuyển vào lớp 10 (10 lớp) với điểm chuẩn đạt 21,0 điểm. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Trường đón thêm 06 đồng chí về công tác.

Năm học 2011 – 2012 trường đón thêm 405 em học sinh vào lớp 10 (9 lớp) với điểm chuẩn đạt 22,75 điểm, đứng thứ 6 trong hơn 20 trường cấp ba trong toàn tỉnh. Với chất lượng đầu vào được cải thiện cùng với sự nỗ lực của các thầy cô và các em học sinh trong nhà trường, hy vọng trường sẽ có những bước đột phá về chất lượng giáo dục trong những năm tới.

Nằm ở địa bàn được coi là điểm nóng về ma túy của tỉnh nhưng những năm qua trường đã dùng môi trường giáo dục của mình làm dần gột bỏ những tệ nạn của xã hội. hàng nghìn em học sinh đã ra trường góp sức mình vào công cuộc CNH – HĐH đất nước. 10 năm – một chặng đường, con đường phía trước đang chờ trường THPT B Phủ Lý chinh phục những cột mốc mới.

nghiệp đạt 95% và đỗ vào ĐH và THCN là 65% (ĐH là 18%). Có 06 đồng chí chuyển đến công tác tại trường

Năm học 2007 – 2008, trường đón 414 em học sinh được tuyển vào lớp 10 (9 lớp). Điểm chuẩn vào hệ công lập là 19,75 điểm (412 học sinh) và hệ bán công là 18,0 điểm (48 học sinh). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99% và tỉ lệ đỗ vào ĐH và THCN là 75% (ĐH là 25%). Có 07 đồng chí chuyển đến công tác tại trường.

Năm học 2008 – 2009, nhà trường tuyển 326 học sinh vào lớp 10 (7 lớp) với điểm chuẩn là 26,5 điểm (không tuyển hệ bán công). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,7% và đỗ ĐH và THCN là 85% (ĐH là 30%). Trường đón thêm 04 đồng chí đến công tác tại trường. Cũng trong năm học này dãy nhà A3 đã được xây dựng xong và đi vào hoạt động.

Năm học 2009 – 2010, trường tuyển 360 học sinh vào lớp 10 (8 lớp) với điểm chuẩn là 22,75 điểm. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,7% và ĐH và THCN là 86% (ĐH là 34%)

Năm học 2010 – 2011, trường tuyển 450 học sinh tuyển vào lớp 10 (10 lớp) với điểm chuẩn đạt 21,0 điểm. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Trường đón thêm 06 đồng chí về công tác.

Năm học 2011 – 2012 trường đón thêm 405 em học sinh vào lớp 10 (9 lớp) với điểm chuẩn đạt 22,75 điểm, đứng thứ 6 trong hơn 20 trường cấp ba trong toàn tỉnh. Với chất lượng đầu vào được cải thiện cùng với sự nỗ lực của các thầy cô và các em học sinh trong nhà trường, hy vọng trường sẽ có những bước đột phá về chất lượng giáo dục trong những năm tới.

Nằm ở địa bàn được coi là điểm nóng về ma túy của tỉnh nhưng những năm qua trường đã dùng môi trường giáo dục của mình làm dần gột bỏ những tệ nạn của xã hội. hàng nghìn em học sinh đã ra trường góp sức mình vào công cuộc CNH – HĐH đất nước. 10 năm – một chặng đường, con đường phía trước đang chờ trường THPT B Phủ Lý chinh phục những cột mốc mới.

Thông tin sẽ được cập nhật thêm. 

 

 

Khách hàng nhận xét

Thông tin Review

Quỹ học vấn dự phòng

Thu nhập bình quân hàng năm của gia đình (vnđ)

Khi nào con bạn vào đại học

Quỹ giáo dục đại học mong muốn

Số tiền bạn sẵn sàng đầu tư cho việc học đại học của con mỗi tháng

Tỉ lệ lạm phát tham chiếu 5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục