logo School Reviews

Tục ngữ Bắt chước

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Bắt chước hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Thấy cá rô chạy nồi rang cũng chạy.

Thuyền đua thì lái cũng đua, bè ngổ đi trước bè dừa theo sau.

Thuyền đua, bè sậy cũng đua, thấy rau muống vượt, rau dừa vượt theo.

Húng mọc, tía tô cũng mọc.

Thuyền đua thì lái cũng đua.

..........................

Tục ngữ Cá nhân – Ích kỷ
Tuyển tập Tục ngữ Cá nhân – Ích kỷ hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Việc người thì sáng, việc mình thì quáng.

Cao cành nở ngọn, mọi bạn mọi đến.

Một con tôm cá chật gì sông, một cái lông có chật gì lỗ.

Ích kỷ hại nhân.

Trăm nhát cuốc hất cả vào lòng.

Được ích, khúc khích ngồi cười.

Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.

Chỉ biết véo người, hễ người véo trả rụng rời tay chân.

Vay thì ha hả, trả thì hi hi.

Của người phúc ta.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục