logo School Reviews

Tục ngữ Cá nhân – Ích kỷ

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Cá nhân – Ích kỷ hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Chẳng được ăn, thì đạp đổ.

Chiêng làng, dùi dứa.

Cất đó người, giữ thời ta.

Đồng một của người, đồng mười của ta.

Của mình thì để, của rể thì bòn.

Của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó ăn.

Của người bồ tát, của mình lạt buộc.

Cha chung không ai khóc.

Muối đổ lòng ai nấy xót.

Máu ai thấm thịt người ấy.

...................

Trăm hay xoay vào lòng.

Rắm ai vừa mũi người ấy.

Đèn nhà ai, nhà nấy rạng.

Lòng súng súng nổ, lòng gỗ gỗ kêu.

Thân ốc ốc đeo, thân rêu rêu bám.

Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu.

Ai có thân người ấy lo, ai có bò người ấy giữ.

Trống làng nào làng ấy đánh.

Khách ai người nấy bán, bạn ai người nấy chào.

Ở đình nào chúc đình ấy.

.......................

Ăn của Bụt, thắp hương thờ Bụt.

Ăn cây nào rào cây ấy.

Của anh anh mang, của nàng nàng xách.

Ruộng ai thì nấy đắp bờ.

Cò vạc kiếm ăn từng thung.

Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy.

Ai ăn cướp cơm chim.

Cú có cú ăn, vọ không có vọ lăn vọ chết.

Cò kiếm cò nốc, cốc kiếm cốc ăn.

Ai có, mát mặt người ấy.

.....................

Chim trời cá nước ai được thì ăn.

Mạnh ai nấy được.

Của chợ bỏ chợ.

Của Bụt trả Bụt.

Được lòng ta, xót xa lòng người.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục