logo School Reviews

Tục ngữ Cha mẹ – Con cái

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Cha mẹ – Con cái hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Bé thì con mẹ con cha, lớn thì con vua con chúa

Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại.

Con đâu cha mẹ đấy.

Con có cha mẹ đẻ, không ai ở lỗ nẻ mà lên.

Cha sinh chẳng tày mẹ dưỡng.

Cha sinh mẹ dưỡng.

Của chẳng ngon, nhà nhiều con cũng hết.

Con đàn như tre ấm bụi.

Một con tội sống, hai con tội chết, ba con hết tội.

Có con tội sống, không con tội chết.

............................

Đình đám người, mẹ con ta.

Mẹ ăn con giả.

Mẹ nào con ấy.

Mẹ lừa ưa con ngọng.

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt.

Mẹ hát con khen hay.

Nhất mẹ nhì con.

Mài mực ru con, mài son đánh giặc.

Phúc đức tại mẫu.

.....................


Mẹ nuôi con bể hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng kể ngày.

Con lên ba mới ra lòng mẹ.

Con biết ngồi, mẹ rời tay.

Con lên ba, mẹ sa xương sườn.

Con thì mẹ, cá thì nước.

Con dại cái mang.

Cha già nhà dột.

Cha muốn cho con hay, thầy mong cho trò khá.

Một bát cơm cha bằng ba bát cơm rể.

Con không cha thì con trễ, cây không rễ thì cây hư.

...............................

Con có cha như nhà có nóc.

Con giữ cha, già giữ ổ.

Đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Con hơn cha là nhà có phúc.

Cha anh hùng con hảo hán.

Trẻ cậy cha, già cậy con.

..................

Con cháu mà dại thì hại ông cha.

Mấy ai biết lúa von, mấy ai biết con hư.

Giận thì mắng, lặng thì thương.

Có con không dạy để vậy mà nuôi.

Có chú chê anh hèn, không chú rèn lấy anh.

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

Công cha nghĩa mẹ.

Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông.

Con khó có lòng.

Cha mẹ giàu con có, cha mẹ khó con không.

..................................


Con giàu một bó, con khó một nén.

Có của chia của, không có của chia nợ.

Có của để của cho con, không có để nợ cho con.

Con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo.

Hai vợ chồng son, để một con thành bốn.

Người ăn thì còn, con ăn thì mất.

Nuôi con ai nỡ kể tiền cơm.

Con đẹn, con sài chớ hoài bỏ đi.

Nuôi con trong dạ mang vạ vào thân.

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.


.............................

Thà ăn bắp hột chà vôi, còn hơn giàu có mồ côi một mình.

Mất mẹ mất cha thật là khó kiếm, chớ đạo vợ chồng chẳng thiếu gì nơi.

Hùm dở chẳng nỡ ăn thịt con.

Thương con ngon rau.

Cá chuối đắm đuối vì con.

Con vua tốt vua dấu, con tôi xấu tôi yêu.

Con vua vua dấu, con chúa chúa yêu.

Con không đẻ không thương.

Con đen thì bỏ, con đỏ thì tìm.

Con ai người ấy xót.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục