logo School Reviews

Tục ngữ Chăm chỉ – Lười biếng

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Chăm chỉ – Lười biếng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Nhàn cư vi bất thiện.

Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng.

Giã gạo thì ốm, giã cốm thì khỏe.

Nhác đâm thì đổi chày, nhác xay thì đổi cối.

Làm biếng lấy miệng mà đưa.

Mồm miệng đỡ chân tay.

Hay lam hay làm: đầu quang mặt sạch; chẳng hay làm: đầu ếch, mặt dơ.

Người lười, đất không lười.

Trâu hay không ngại cày trưa.

Một người siêng bằng ba người nhác.

............................

Hay làm thì giàu, hay cầu thì nghèo.

Hay lam hay làm, quanh năm chẳng lo đói.

Hay làm đắp ấm vào thân.

Siêng làm thì có, siêng học thì hay.

Muốn làm ông, cái lông không muốn mất.

Muốn xem hội, phải đi đến chùa.

Muốn ăn oản, phải giữ lấy chùa.

Muốn ăn cá cả, phải thả câu dài.

Muốn ăn cá, phải thả câu.

Muốn ăn hét, phải đào giun.

.........................

Muốn ăn lúa, phải tìm giống.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục