logo School Reviews

Tục ngữ Con người

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Con người hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Lòng sông lòng bể dễ dò, ai từng bẻ thước mà đo lòng người.

Lòng người như bể khôn dò.

Những người chép miệng thở dài, chỉ là sầu khổ, bằng ai bao giờ.

Người thanh tiếng nói cũng thanh, chuông kêu sẽ đánh bên thành cũng kêu.

Voi chéo ngà, đàn bà khểnh răng.

Cua thâm càng, nàng thâm môi.

Cua thâm càng, đàn ông thâm môi.

Trai thâm môi, gái lồi mắt.

Mỏng môi hay hớt, dày môi hay hờn.

Mỏng môi hay hớt, trớt môi, nói thừa.

.........................

Rộng miệng cả tiếng.

Dữ như tê giác, ác như đàn bà một mắt.

Voi một ngà, đàn bà một mắt.

To mắt hay nói ngang.

Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.

Trời sinh con mắt là gương, người ghét ít ngó, người thương ngó hoài.

Con mắt là mặt đồng cân.

Gò má làm khó người ta.

Xấu mặt hơn béo bụng.

Cả vú to hông, cho không chẳng màng.

.....................

Lớn vú bụ con.

Lưng gù chữ cụ, vú lồi chữ tâm.

Khô chân gân mặt, đắt tiền cũng mua.

Lồi rốn tốn cơm.

Bụng bí rợ ăn như bào, làm như khỉ.

Cả mô là đồ làm biếng.

Miệng hỏa lò ăn hết cơ nghiệp.

Miệng tu hú ăn lở rú lở ri.

Người gầy thầy cơm.

Người khôn dồn ra mặt.

.................

Chữ tốt xem tay, người hay xem khoáy.

Trông mặt mà bắt hình dong.

Đứa ở ba mùa, thầy chùa ba năm.

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có ba mươi tết mới hay.

Chết giả mới biết dạ anh em.

Lính ngộ trận mới nên công.

Tài ra ngoài mới lớn.

Lòng vả cũng như lòng sung.

Dạ sâu hơn bể, bụng kín hơn buồng.

Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật.

..............................

Không có tướng lại có tinh.

Người năm bảy đấng, của ba bảy loài.

Người ba đấng, của ba loài.

Người là vàng, của là ngãi.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục