logo School Reviews

Tục ngữ Con trai – Con gái

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Con trai – Con gái hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đàn ông cụ kệ, đàn bà tệ lận.

Trai phần đường, gái trường thi.

Trai ở trại, gái hàng cơm.

Bố dòng lấy được gái tơ, đêm nằm mê mẩn như mơ thấy vàng.

Trai tơ lấy phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu.

Gái phải lòng trai đem của về nhà, trai phải lòng gái đem cả cột nhà đi.

Gái tham tài, trai tham sắc.

Gái khôn trai dỗ lâu ngày cũng xiêu.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Trai thời loạn, gái thời bình.

...........................

Tam nam bất phú, ngũ nữ bất bần.

Trăm con trai không bằng lỗ tai con gái.

Nam trúng chữ, nữ trúng kim.

Nam thực như hổ, nữ thực như miêu.

Trai đua mạnh, gái đua mềm.

Hoa mất nhị lấy gì làm thơm.

Chữ trinh đáng giá ngàn vàng.

Gái có con như bồ hòn có rễ, gái không con như bè nghể trôi sông.

Nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu.

Thuyền theo lái, gái theo chồng.

.............................

Gái chậm chồng, mẹ cha khắc khoải.

Gái lớn trong nhà, như ma chửa cất.

Cha chết không lo bằng gái to trong nhà.

Con gái là cái bòn.

Con gái đái lở đầu hè.

Gái dở một giành, gái lành một sọt.

Con gái cửa cài then đóng.

Phận gái như cái bầu, sa đâu ấm đấy.

Thân con gái mười hai bến nước.

Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng.

..............................

Con gái mười bảy, bẻ gãy sừng trâu.

Trai trứng cá, gái má hồng.

Gái tháng hai, trai tháng tám.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục