logo School Reviews

Tục ngữ Công lao – Hưởng thụ

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Công lao – Hưởng thụ hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đan, chẳng tày giặm.


Của ông thông, công bà nút.

Một công một của đều nhau.

Người có công, người có của.

Ăn chẳng có, khó đến mình.

Có ăn vất vả đã cam, không ăn ta nghỉ ta làm làm chi.

Ăn cơm nhà, vác ngà voi.

Muốn làm ông, cái lông không muốn mất.

Cốc mò, cò xơi.

Làm nên một mình một cỗ, chẳng làm nên thì vỗ tay không.

..............................


Chín đụn chẳng coi, một nồi chẳng có.

Trồng cây có ngày ăn quả.

Làm cỗ không lo mất phần.

Ăn của người, vâng hộ người.

Xuôi việc tiệc to, xuôi cò bò ông.

Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.

Muốn xem hội, phải đi đến chùa.

Muốn ăn oản, phải giữ lấy chùa.

Muốn ăn cá cả, phải thả câu dài.

Muốn ăn cá, phải thả câu.

.............................


Muốn ăn hét, phải đào giun.

Muốn ăn lúa, phải tìm giống.

Của một đồng công một nén.

Gái có công, chồng chẳng phụ.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục