logo School Reviews

Tục ngữ Danh tiếng

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Danh tiếng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Được tiếng khen, ho hen chẳng còn.

Kẻ có tiếng chẳng mạnh thì bạo.

Thà chết vũng chân trâu, hơn chết khu đĩa đèn.

Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi.

Tốt danh hơn lành áo.

Người xa, tiếng không xa.

Báo chết để da, người ta chết để tiếng.

................................

Tục ngữ Dòng dõi – Nòi giống
Tuyển tập Tục ngữ Dòng dõi – Nòi giống hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Bà chết thì khách đầy nhà, ông chết thì có gà đầy sân.

Xem trong bếp, biết nết đàn bà.

Già quen việc, trẻ quen ăn.

Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già.

Trẻ khôn ra già lú lại.

Khôn trẻ bẽ già.

Trẻ dôi ra, già rụt lại.

Tre già măng mọc.

Một mẹ già bằng ba đứa ở.

Người già như dâu ngả bóng.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục