logo School Reviews

Tục ngữ Đạo đức

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Đạo đức hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Khúc sông bên lở bên bồi,
Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm.

Nước lớn rồi lại nước ròng,
Đố ai bắt được con còng trong hang.

Của trời trời lại lấy đi,
Giương hai con mắt làm chi được trời.

Gần ba mươi tuổi chớ mừng,
Khó ba mươi tuổi con đừng vội lo.

Lên non cho biết non cao,
Xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu.

Có bột mới khuấy nên hồ,
Có vôi có gạch mới tô nên nhà.

Cơm ăn ba bữa thì cho,
Gạo mượn sét chén, xách mo đi đòi.

Đò dọc phải tránh đò ngang,
Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa.

Muốn máy thì phải có kim,
Muốn hay ắt phải đi tìm người xưa.

Thứ nhất thì tu tại gia,
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.

..............

Voi chẳng đẻ, đẻ thì to.

Nói láo quá, hóa vụng.

Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn.

Ngồi ăn không, núi cũng mòn.

Ăn có chừng, chơi có độ.

Thắng không kiêu, bại không nản.

Có chí thì nên.

Kiến tha lâu đầy tổ.

Cẩn tắc vô ưu.

Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại.

....................

Thầy nào tớ ấy.

Đò nào, sào ấy.

Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.

Ngựa quen đường cũ.

Có mới nới cũ.

Ghét nhau quả bồ hòn cũng vuông.

Thương nhau quả ấu cũng tròn.

Những người béo trục béo tròn,
Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày.

Những người thắt đáy lưng ong,
Vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

.....................

Trông mặt mà bắt hình dong,
Con lợn có béo thì lòng mới ngoan.

Có công mài sắt có ngày nên kim.

Chân tốt về hài, tai tốt về hoa.

Người tốt về lụa lúa tốt về phân.

Vàng thì thử lửa thử than,
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.

Chì khoe chì nặng hơn đồng,
Sao chì chẳng đúc nên cồng nên chiêng.

Rượu nhạt uống lắm cũng say,
Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.

Đời người có một gang tay,
Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang.

Nói lời thì giữ lấy lời,
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

Thói thường gần mực thì đen,
Anh em bạn hữu phải nên chọn người.

.......................

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

Còn nước còn tát.

Mất của mới lo rào giậu.

Nước đến chân mới nhảy.

Con giun xéo lắm cũng quằn.

Tức nòng súng, súng nổ.

Văn minh, vợ người.

Vô nghệ đi hát, mạt nghệ đi câu.

Xướng ca vô loài.

....................


Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm.

Chưa học đui, đã đòi bói ra sự thật.

Nghe thầy bói đói rã họng.

Rộng miệng cả tiếng.

To mắt hay nói ngang.

Người khôn con mắt đen sì,
Người dại con mắt nửa chì nửa thau.

Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.

Nốt ruồi ở cổ, có lỗ tiền chôn.

Nốt ruồi ở tay, ăn vay suốt đời.

Người gầy thầy cơm.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục