logo School Reviews

Tục ngữ Dâu – Rể

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Dâu – Rể hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.

Làm dâu vụng nấu vụng kho, chồng không bắt bẻ mụ o nhún trề.

Chị em dâu như bầu nước lã.

Trước làm nàng dâu sau mới làm mẹ chồng.

Chưa học làm dâu, đã hay đâu làm mẹ chồng.

Chăn tằm rồi mới ươm tơ, làm dâu rồi mới được như mẹ chồng.

Mẹ chồng dữ mẹ chồng chết, nàng dâu có nết nàng dâu chừa.

Chồng dữ thì lo, mẹ chồng dữ đánh co mà vào.

Muốn nói không làm mẹ chồng mà nói.

Mẹ chồng cây ngược.

.........................


Dâu vô nhà, mụ gia ra ngõ.

Ăn mày nơi cả thể, làm rể nơi nhiều con.

Ăn trầu không có rễ như rể nằm nhà ngoài.

Con trai ở nhà vợ, như chó nằm gầm chạn.

Làm rể nhà giàu vừa được cơm no, vừa được bò cưỡi.

Vênh váo như bố vợ phải đấm.

Quen việc nhà nạ, lạ việc nhà chồng.

Dâu hiền hơn con gái, rể hiền hơn con trai.

Kén dâu thì dễ, kén rể thì khó.

Lựa được con dâu, sâu con mắt.

......................

Dâu dâu, rể rể cũng kể là con.

Dâu là con, rể là khách.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục