logo School Reviews

Tục ngữ Đối phó – Sự chịu đựng

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Đàn ông – Đàn bà hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Hình ảnh có liên quan

Đàn ông quan tắt thì chày, đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan.

Đàn bà cạn lòng như đĩa, đàn ông bạc nghĩa như vôi.

Đàn ông như giỏ, đàn bà như hòm.

Đàn bà không biết nuôi heo, đàn bà nhác; đàn ông không biết buộc lạt, đàn ông hư.

Đàn ông cắm chà, đàn bà làm tổ.

Đàn ông không râu bất nghì, đàn bà không có vú lấy gì nuôi con.

Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ.

Ai trông thấy ma mà biết đàn bà ăn bớt.

...........................

Tục ngữ Đối phó – Sự chịu đựng

Tuyển tập Tục ngữ Đối phó – Sự chịu đựng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Con giun xéo lắm cũng quằn.

Tức nước, vỡ bờ.

Tức nòng súng, súng nổ.

Ép quả thì nước chảy ra.

Nước đến chân mới nhảy.

Bần cùng bất đắc dĩ, lòi tĩ mới phải dịt lá vông.

Bấc đến đâu, dầu đến đấy.

Tùy cơ ứng biến.

Ông ăn chả, bà ăn nem.

Anh có sừng trâu bạc, tôi có giác trâu đen.

........................

Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.

Lành làm thúng, thủng làm mê.

Lành cho gáo, vỡ làm muôi.

Lành cho đường, dữ thêm trượng.

Thịt nạc dao phay, xương xẩu rìu búa.

Mềm nắn, rắn buông.

Trêu ong ong đốt, trêu bụt bụt châm.

Thua năm quan không tiếc, điếm mắc điếm mới rầu.

Kẻ cắp gặp bà già.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

.........................

Quả xanh lại gặp nanh sắc.

Bọ nẹt đã có dẻ cùi.

Của độc giải độc.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục