logo School Reviews

Tục ngữ Dũng cảm – Gan góc

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Dũng cảm – Gan góc hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Mảng lo khó, bó không chặt.

Không vào hang hổ sao bắt được hổ.

Có cứng mới đứng được đầu gió.

Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

.........

Thắng không kiêu, bại không nản.

............

Sóng cả chớ rã tay chèo.

Thua keo này bày keo khác.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục