logo School Reviews

Tục ngữ Được mất – Hơn thua

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Được mất – Hơn thua hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Lợi bất cập hại.

Gà ăn hơn công ăn.

Chẳng được ăn thì đạp đổ.

Đau thiết, thiệt van.

Đói thì ăn vất, mất thì nói quàng.

Được cãi cầm, thua cãi cố.

Thua cay đánh gỡ.

Tiếc chẳng bõ tức.

Con cá sẩy là con cá lớn.

Mất cả chì lẫn chài.

...................

Chết trâu lại thêm mẻ rìu.

Ném tiền xuống ao. Nào được xem tăm.

Gạo đổ hót chẳng đầy thưng.

Nước đổ khó bốc.

Giò chửa làm, lợn còn đó.

Cơm không ăn gạo còn đó.

Lá rụng về cội.

Mất của ta, ra của người

Đất ruộng đắp bờ.

Thừa bát gạt xuống mâm.

.......................

Sẩy vai xuống cánh tay.

Lọt sàng xuống nia.

Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng.

Mất tiền mua gỗ thì bổ lấy dao.

Mất tiền mua thúng thì đựng cho tan.

Thả con son sắt bắt con cá rô.

Chẳng được ăn, ăn lấy vốn.

Thà ướt sề còn hơn về không.

Méo mó có còn hơn không.

Được người mua, thua người bán.

.......................

Được lòng ta, xót xa lòng người.

Được lòng người, mất lòng người.

Thẳng da lưng, thì chùng da bụng.

Nước chảy chỗ trũng.

Của dễ được, thì dễ mất.

Sông lở, cát bồi.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục