logo School Reviews

Tục ngữ Giống nhau

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Giống nhau hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Dương gian làm sao, âm phủ làm vậy.

Ba thưng cũng vào một đấu.

Sung cũng như ngái, mái cũng như mây.

Thân chim cũng như thân cò.

Chim với phượng cũng kể loài hai chân, thú với kỳ lân cũng kể loài bốn vó.

Ngài khác gì tằm.

Lòng vả cũng như lòng sung, một trăm con lợn cũng chung một lòng.

Máu bò cũng như tiết dê.

Máu trâu cũng như máu bò.

Ếch nào chả là thịt.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục