logo School Reviews

Tục ngữ Hiện tượng tự nhiên

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Hiện tượng tự nhiên hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Tháng ba bà già chết rét.

Tháng một, tháng chạp thì hoa mới nở.

Tháng mười sấm rạp, tháng chạp sấm động.

Tháng mười có sấm, cấy trên cũng được ăn.

Mưa tháng sáu máu rồng.

Mưa tháng tư hư đất.

Mưa tháng ba hoa đất.

Nắng tháng ba mà hoa không héo.

Nắng ui ui thui chết người.

Nắng to thì nằm co cũng ấm.

....................

Nắng chóng trưa, mưa chóng tối.

Ba con đang chảy bảy con đang cường.

Thâm đông, hồng tây, dựng may, ai ơi ở lại ba ngày hãy đi.

Động trời mang tác.

Cóc nghiến răng, đang nắng thì mưa.

Ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.

Quạ tắm thì nắng, sáo tắm thì mưa.

Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão.

Tháng bảy kiến đàn, đại hàn hồng thủy.

Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt.

...........................

Kiến dọn tổ thời mưa.

Lá tre trôi lộc, mùa rét xộc đến.

Rễ si đâm ra trắng xóa, mưa to gió lớn hẳn là tới nơi.

Cỏ gà màu trắng, điềm nắng đã hết.

Trời đương nắng, có gà trắng thì mưa.

Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

Một ngôi sao, một ao nước.

Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

Mặt trời có quầng thì hạn, mặt trăng có tán thì mưa.

Sấm kêu, rêu mọc.

...........................

Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

Chớp đằng đông, mưa dây mà tát.

Chớp thừng chớp chão, chẳng bão thì mưa.

Sấm trước, chước mưa.

Động bể Xuân Né, xúc thóc ra phơi; động bể Đại Bằng đổ thóc vào rang.

Gió bắc hiu hiu, sếu kêu thì rét.

Gió bấc thì hanh, gió nồm thì ẩm.

Gió nam đưa xuân sang hè.

Sáng gió may, tối quay gió nồm.

Gió may quay mồm.

...........................

Trống tháng bảy chẳng hội thì chay, tháng sáu heo may chẳng mưa thì bão.

Ráng mỡ gà, có nhà thì chống.

Rồng đen lấy nước thời nắng, rồng trắng lấy nước thời mưa.

Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.

Vàng mây thời gió, đỏ mây thời mưa.

Mây kéo xuống bể thì nắng chang chang, mây kéo lên ngàn thì mưa như trút.

Thâm đông, trống bấc, hễ nực thì mưa.

Sáng bể chớ mừng, tối mừng chớ lo.

Mưa chẳng qua Ngọ, gió chẳng qua Mùi.

Ông tha nhưng bà chẳng tha, còn sợ cái bão mồng ba tháng mười.

.......................

Tháng mười động gia, tháng ba động rạm.

Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa cữ.

Tháng tám nắng rám trái bưởi.

Tháng tám gió may tươi đồng.

Vào mồng ba, ra mồng bảy, giãy mồng tám.

Mồng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào.

Tháng bảy nước chảy qua bờ.

Tháng hè đóng bè làm phúc.

Nắng tháng ba chó già lè lưỡi.

Tháng giêng rét dài, tháng hai lét lộc, tháng ba rét nàng Bân.

.............................

Đầu năm sương muối, cuối năm gió bấc.

Mùa đông mưa dầm gió bấc, mùa hè mưa to gió lớn, mùa thu sương sa nắng gắt.

Gai ngọn nhọn hơn gai gốc.

Nước khe đè nước suối.

Nước chảy đá mòn.

Nước mưa là cưa trời.

Gió thổi là chổi trời.

Cha chết không lo bằng đỏ lò tây bắc.

Mống dài trời lụt, mống cụt trời mưa.

Mống vàng thời nắng, mống trắng thời mưa.

..................

Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.

Mống cao gió táp, mống áo mưa rào.

Vồng ban sáng, ráng chiều hôm.

Vồng rạp mưa rào, vồng cao gió táp.

Vồng chiều mưa sáng, ráng chiều mưa hôm.

Mỡ gà thời gió, mỡ chó thời mưa.

Vẩy mại thời mưa, bối bừa thời nắng.

Mây thành vừa hanh vừa giá.

Đông chết se, hè chết lụt.

Ngày tháng mười, chưa cười đã tối.

.........................

Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng.

Qua giêng hết năm, qua rằm hết tháng.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục