logo School Reviews

Tục ngữ Hòa thuận

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Hòa thuận hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

 

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.

Nhất sự thuận, vạn sự lành.

.......................................

Tục ngữ Khả năng – Sự bất lực

Tuyển tập Tục ngữ Khả năng – Sự bất lực hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi.

Đua bơi với giải phải thua.

Mấy đời sứa vượt qua đăng.

Sứa không nhảy qua đăng.

Thuồng luồng ở sao được cạn.

Không có chó khiến mèo ăn cứt.

Không có trâu, bắt bò đi dẫm.

Rộng làm kép, hẹp làm đơn.

Nhặt che mưa, thưa che gió.

Thấp chui rào, cao lội nước.

......................

Mèo nhỏ bắt chuột con.

Voi chẳng đẻ, đẻ thì to.

Áo ngắn rũ chẳng nên dài.

Ăn cướp dở không bằng ăn trộm.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục