logo School Reviews

Tục ngữ Hôn nhân vợ chồng

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Hôn nhân vợ chồng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đời xưa kén những con dòng, đời nay ấm cật no lòng thì thôi.

Đẻ công tử khó nuôi, lấy chồng công tử làm tôi một đời.

Mua cam thì chọn giống cam, lấy chồng thì chọn trưởng nam cho giàu.

Mua thịt thì chọn miếng mông, lấy chồng thì chọn con tông nhà nòi.

Lấy con xem nạ, lấy gái góa xem đời chồng xưa.

Ăn mày nơi cả thể, làm rể nơi nhiều con.

Mua heo chọn nái, mua gái lựa dòng.

Mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi.

Trai con một thì lấy, gái con một thì đừng.

Lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống.

....................

Trai nhớ vợ cũ, gái nhớ chồng xưa.

Trai chê vợ mất của tay không, gái chê chồng trả một thành hai.

Trai chê vợ mất của tay không, gái chê chồng một đồng trả bốn.

Một chồng rẫy là bảy chồng chờ.

Chê chồng cũng bõ chồng chê.

Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, chín đụn mười con cũng lìa.

Chết trẻ còn hơn lấy lẽ chồng người.

Gái phải làm lẽ, thà rằng chết trẻ còn hơn.

Lấy chồng làm lẽ khỏi lo, cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi.

Làm trai lấy vợ bé, nhà giàu tậu nghé hoa.

........................

Vợ cái con cột, vợ lẽ con thêm.

Lắm duyên nhiều nợ, lắm vợ nhiều oan gia.

Một vợ không khố mà mang, hai vợ bỏ làng mà đi.

Cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con.

Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công trang điểm má hồng răng đen.

Đừng tham da trắng tóc dài, đến khi nhỡ bừa chẳng mài mà ăn.

Chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần.

Gái hơn hai trai hơn một.

Vợ chồng cùng tuổi, ngồi duỗi mà ăn.

Thờ cha kính mẹ đã đành, theo đôi theo lứa mới thành thất gia.

.....................................

Canh suông khéo nấu thì ngon, mẹ già khéo nói thì con đắt chồng.

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Ngày lắm mối, tối nằm không.

Già lựa nhỡ lứa.

Già kén kẹn hom.

Đa nhân duyên, nhiều đường phiền não.

Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ.

May gặp duyên, chẳng may gặp nợ.

Phải duyên thì dính như keo, trái duyên chổng chểnh như kèo đục vênh.

Giàu trong làng trái duyên khôn ép, khó nước người phải kiếp cũng theo.

........................

Trái duyên khôn ép.

Ép dầu, éo mỡ, ai nỡi ép duyên.

........................

Thia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.

Giàu đổi bạn, sang đổi vợ.

Vắng trăng có sao, vắng đào có lý.

Vắng sao hôm có sao mai.

Vợ ba con ở chưa hết lòng chồng.

Đừng thấy chồng hiền xỏ cái lỗ mũi.

Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ sài.

Xấu mặt dễ sai, lành trai khó kiếm.

Hay ăn miếng ngon, chồng con trả người.

Chiều người lấy việc, chiều chồng lấy con.

.....................

Ghe bầu trở lái về đông, làm thân con gái thờ chồng nuôi con.

Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm xông hương mặc người.

Gái ngoan làm quan cho chồng.

Gái chính chuyên chẳng lấy hai chồng.

Phúc nhà vợ, chẳng bằng nợ nhà chồng.

Lấy chồng nhờ hồng phúc nhà chồng.

Thuyền theo lái, gái theo chồng.

Trai có vợ như giỏ có hom.

Trai có vợ như lỗ tiền chôn.

Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, lúc già nhờ con.

........................

Giàu về bạn, sang về vợ.

Nhất vợ nhì trời.

Của chồng công vợ.

Gái có công, chồng chẳng phụ.

Vợ chồng như đũa có đôi.

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.

Yêu nhau bốc bải giần sàng.

Gái một con trông mòn con mắt.

Vợ đẹp kém ngủ.

Vợ đẹp càng tổ đau lưng.

......................

Gái phải hơi trai, như thài lài phải cứt chó.

Trai phải hơi vợ, như cò bợ phải trời mưa.

Vợ chồng đầu gối tay ấp.

Thông gia là bà con tiên, ăn ở không hiền là bà con chó.

Cưới vợ không cheo như néo không mấu.

Bên được dâu, bên được rể, mối ở giữa nhễ nhại.

Đẹp như rối, chẳng có mối tối nằm không.

Đẹp như rối, không mối không xong.

Gái chửa hoang, các vàng không lấy.

Không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian sự thường.

..........................

Ăn vụng chóng no.

Ở hóa ba năm, lấy chồng buồn ngủ.

Lấy chồng chè rượu là tiên, lấy chồng cờ bạc là duyên nợ nần.

Ăn đua cho đáng ăn đua, lấy chồng cho đáng việc vua việc làng.

Lấy chồng khó giữa làng, hơn lấy chồng sang thiên hạ.

Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng.

Tậu ruộng giữa đồng lấy chồng giữa làng.

Lấy kẻ chê chồng, chớ lấy kẻ chồng chê.

Một năm là mấy mùa xuân, gái kia hồ dễ mấy lần đưa dâu.

Gái khôn tránh khỏi đò đưa, trai khôn tránh khỏi vợ thừa người ta.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục