logo School Reviews

Tục ngữ Khác nhau

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Khác nhau hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Cóc có gan cóc, kiến có gan kiến.

Bống có gan bống, bớp có gan bớp.

Chơi mỗi người một thích, lịch mỗi người một vẻ.

Khôn ngoan mỗi người một tý, lịch sự mỗi vẻ một hay.

Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật.

Nước có khi trong khi đục, người có kẻ tục người thanh.

Của ba loài, ngươi ba đấng, không phải ai cũng như ai.

...........................

Tục ngữ Khéo vụng

Tuyển tập Tục ngữ Khéo vụng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Người vụng đan thúng giữa đường.

Vụng tay hay con mắt.

Vụng chèo khéo chống.

Vụng đẽo khéo chữa.

Đất cứng trồng cây ngả nghiêng.

Mật ngọt chết ruồi, mặn mắm chế giòi.

Lạt mềm buộc chặt.

Khéo làm tôi vụng, vụng chẳng làm tôi ai.

Áo rách khéo vá hơn lành vụng may.

Khéo vá vai, tài vá nách.

........................

Khôn khéo vá may, vụng về cày cấy.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục