logo School Reviews

Tục ngữ Khen chê

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Khen chê hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Công ai nấy chờ, tội ai nấy chịu.

Chê của dì, lấy gì làm bữa.

Người cười trước, làm chước cho kẻ cười sau.

Cười người ba tháng, ai cười ba năm.

Cười người chẳng ngẫm đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần.

Trách mình trước, trách người sau.

Gièm nên xấu, khen nên tốt.

Khen người thì tốt, giột người thì xấu.

Cha hát con khen ai chen vô lọt.

Mẹ hát con khen hay.

..........................

Hay thì khen hèn thì chê.

 

Sưu tầm 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục