logo School Reviews

Tục ngữ Khôn dại

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Khôn dại hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Khôn khéo vá may, vụng về cày cấy.

Khôn cho người ta rái, dại cho người ta thương, dở dở ương ương tổ người ta ghét.

Ba năm ở với người đần, chẳng bằng một lúc đứng gần người khôn.

Thà rằng làm lẽ thứ mười, còn hơn chính thất những người đần ngu.

Rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình.

Làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại.

Nói với người khôn không lại, nói với người dại không cùng.

Người dại cởi truồng, người khôn xấu mặt.

Thằng dại làm hại thằng khôn.

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

......................

Trai khôn tránh khỏi đòn quan, gái ngoan tránh khỏi đòn chồng.

Khôn nên quan, gian nên giàu.

Khôn làm cột cái, dại làm cột con.

Người khôn của khó.

Của thế gian đãi người ngoan thiên hạ.

Khôn ngoan có nọc.

Khôn ăn người, dại người ăn.

Khôn sống, mống chết.

Chó dại có mùa, người dại quanh năm.

Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng.

.........................

Già đời còn mang tơi chữa cháy.

Ở đời có bốn chữ ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.

Dại nhất là thổi tù và, thứ hai hát giặm, thứ ba thả diều.

Thế gian còn dại chưa khôn, sống mặc áo rách, chết chôn áo lành.

Thấy ăn tìm đến, thấy đánh tìm đi.

Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.

Khôn làm văn tế, dại làm văn bia.

Khôn làm lại, dại ở chùa.

Khôn làm lẽ, khỏe ở mùa.

Khôn ăn cái, dại ăn nước.

.....................


Khôn khéo lấy miệng mà sài, vụng dại lấy vai mà đỡ.

Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn.

Người khôn không nỡ ra đòn, một lời nói nhẹ hãy còn đắng cay.

Khôn ngoan chẳng lo nói nhiều, người khôn dù nói nửa điều cũng khôn.

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

Làm trai cứ nước hai mà nói.

Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo.

Người khôn đón trước rào sau, để cho người dại biết đâu mà dò.

Khôn thì ngoan, gian thì nồng.

Khôn ra miệng, dại ra tay.

...........................

Khôn ngoan hiện ra ngoài, què quặt hiện ra chân tay.

Người khôn dồn ra mặt.

Khôn ba năm dại một giờ.

Trăm cái khôn dồn một cái dại.

Hết khôn, dồn ra dại.

Khôn khi vô sự, thảo khi no lòng.

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết.

Khôn với vợ, dại với anh em.

Khôn nhà, dại chợ.

To đầu mà dại bé dái mà khôn.

...........................

Rượu ngon bởi vị men nồng, người khôn bởi vị giống dòng mới khôn.

Khôn từ trong trứng khôn ra, dại đến già vẫn dại.

Khôn dại tại tâm.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục