logo School Reviews

Tục ngữ Kiện cáo

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Kiện cáo hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Năm tiền có chứng, một quan có cớ.

Kiện gian, bàn ngay.

Vô phúc đáo tụng đình, tụng đình rình vô phúc.

Vô phúc đáo tụng đình.

Vô phúc bước cửa quan.

......................

Tục ngữ Lao động
Tuyển tập Tục ngữ Lao động hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Hay lam hay làm: đầu quang mặt sạch; chẳng hay làm: đầu ếch, mặt dơ.

Trâu hay không ngại cày trưa.

Hay làm thì giàu, hay cầu thì nghèo.

Hay lam hay làm, quanh năm chẳng lo đói.

Trẻ muối cà, già muối dưa.

Ếch tháng ba, gà tháng bảy.

Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể.

Đói ăn vụng, túng làm liều.

Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn.

Xanh nhà hơn già đồng.

.....................

Nắng sớm thì đi trồng cà, mưa sớm ở nhà phơi thóc.

Ba tháng trồng cây chẳng bằng một ngày trông quả.

Thất bại là mẹ thành công.

Trước dại sau khôn.

Trước có vụng rồi sau mới khéo.

Có dốt mới có khôn.

Quen tay hay việc.

Học hay, cày biết.

Thua keo trước được keo sau.

Thua keo này bày keo khác.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục