logo School Reviews

Tục ngữ Làng – Nước

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Làng – Nước hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy.

Bụng lép vì đình, bụng phình vì chùa.

Thứ nhất nêu cao, thì nhì pháo kêu.

Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp.

Thiếu thuế vua, chứ ai thua việc làng.

Phép vua thua lệ làng.

Ơn vua giấy vàng, ơn làng giấy trắng.

Làng theo lệ làng, nước theo lệ nước.

Đất vua chùa làng, phong cảnh bụt.

Đất có lề, quê có thói.

.......................

Giàu thú quê, không bằng kéo lê ở chợ.

Ơn dân như hạt cơm dính mỡ.

Quan sang cũng bởi làng mà ra.

Sống ở làng, sang ở nước.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục