logo School Reviews

Tục ngữ Lao động

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Lao động hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Đồng bấc thì qua, đồng quà thì nhớ.

Không làm thì đừng có ăn.

Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn.

Ăn không thì hóc, chẳng xay thóc phải ẵm em.

Miệng ăn núi lở.

Ăn có nơi, làm có buổi.

Làm cố được ăn, ăn không cố được.

Không đẻ không thương, không làm không tiếc.

Xay lúa thì khỏi ẵm em.

Trăm hay không bằng tay quen.

.................

Cha đánh chẳng lo bằng ăn no giã gạo.

Có bụng ăn thì có bụng lo.

Của như non, ăn mòn cũng hết.

Của đời ông, ăn không cũng hết.

Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng.

Muốn ăn phải lăn vào bếp.

Tay làm hàm nhai; tay quai miệng trễ.

Giàu nuôi lợn đực, khó nuôi lợn cái.

Nuôi lợn ăn cơm không, nuôi tằm ăn cơm nhộng.

Cá mè đè cá chép.

..................

Mau mùa sông, dông mùa đồng.

Thả chà cá mới ở ao.

Thưa ao tốt cá, thưa con lớn trứng.

Sâu ao cao bờ.

Ao sâu tốt cá.

Trâu cổ bò, bò cổ giải.

Lang đuôi thì bán, lang trán thì cày.

Con trâu là đầu cơ nghiệp.

Sao rua đứng trốc, lúa lốc được ăn.

Được mùa quéo, héo mùa chiêm.

.................

Tre già trổ hoa, lúa mùa rồi hỏng.

Năm trước được cau, năm sau được lúa.

Tháng bảy trông ra, tháng ba trông vào.

Một sào nhà là ba sào đồng.

Ruộng đầu chợ, vợ giữa làng.

Làm ruộng không trâu, làm giàu không thóc.

Tấc đất tấc vàng.

......................

Thợ rèn có đe, ông nghè có bút.

Được người mua, thua người bán.

Cho nhau vàng, không bằng trỏ đàng đi buôn.

Buôn có bạn, bán có phường.

Ruộng bề bề không bằng một nghề trong tay.

Một nghề thì sống, đống nghề thì chết.

Một nong tằm là năm nong kén, một nong kén là chín nén tơ.

Lợn đói một năm không bằng tằm đói một bữa.

Tằm đói một bữa bằng người đói một năm.

Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.

.....................

Làm ruộng ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.

Chăn lợn ba năm không bằng chăn tằm một lứa.

Một năm chăm làm bằng ba năm làm ruộng.

Nước cả, cá to.

Thả chà cá mới ở ao.

Dù ai buôn bán trăm nghề, chẳng bằng mua chó huyền đề bốn chân.

Chó khôn tứ túc huyền đề, tai thì hơi cúp, đuôi thì cong cong.

Nhất bạch, nhị hoàng, tam khoang, tứ đốm.

Chó giữ nhà, gà quen chuồng.

Chuồng gà hướng đông, cái lông chẳng còn.

.....................

Gà trắng chân chì, mua chi giống ấy.

Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua.

Chuồng lợn hướng đông, thổ công hướng Bắc.

Lợn đói một bữa bằng người đói nửa năm.

Bắt lợn tóm giò, bắt bò tóm mũi.

Trâu thịt thì gầy, trâu cày thì béo.

Trẻ thì dưỡng cây, già thì cây dưỡng.

Tre già là bà gỗ lim.

Thứ nhất thì gỗ vàng tâm, thứ nhì gỗ nghiến, thứ ba bạch đàn.

Thứ nhất tốt mồi, thứ thì ngồi dai.

.........................

Một ngày vãi chài bằng mười hai ngày phơi lưới.

Một cây mít bằng sào ruộng.

Chắc rễ bền cây.

Trồng cây theo gió, cấy lúa theo mùa.

Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa.

Tháng Tám chưa qua, tháng Ba đã đến.

Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen.

Thóc lúa về nhà, lợn gà ra chợ.

Thiếu tháng Tư khó nuôi tăm, thiếu tháng năm khó làm ruộng.

Thứ nhất cày nỏ, thứ nhì bỏ phân.

.......................

Ruộng không phân như thân không của.

Nhất nước, nhì phân, ba cần, bốn giống.

Mạ úa thì lúa chóng xanh.

Già mạ tốt lúa.

Vụ mùa cấy cao, vụ chiêm cấy trũng.

Lúa mùa thì cấy cho sâu, lúa chiêm thì gẩy cành dâu mới vừa.

Cấy thưa thừa thóc, cấy dày cóc được ăn.

Gieo mạ còn phải kén giống.

Chiêm cứng ré mềm.

Ngoài đồng vàng mơ, trong nhà mờ mắt.

...........................

Hai thóc mới được một gạo.

Trong nhà có vàng, ra đàng thất nghiệp

Đàn ông học sẩy học sàng, đến khi vợ đẻ thì làm mà ăn.

Sự làm hay hỏng, sự ngóng hay trơ.

Ăn có mời, làm có khiến.

Làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi miệng.

Một người nhà bằng ba người mượn.

Nuôi người được việc.

Bụng đói thì tai điếc.

Bụng đói đầu gối phải bò.

 

Sưu tầm

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục