logo School Reviews

Tục ngữ Lời nói – Dư luận

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Lời nói – Dư luận hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Nói với người say như vay không trả.

Nói với đứa dại khôn cùng.

Vạ tay không hay bằng vạ mồm.

Vạ ở miệng mà ra, bệnh qua miệng mà vào.

Sẩy chân còn hơn sẩy miệng.

Gươm hai lưỡi, miệng trăm hình.

Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.

Lưỡi mềm độc quá con ong.

Lưỡi sắc hơn gươm.

Lời nói nên vợ nên chồng.

......................

Lời nói quan tiền, tấm lụa.

Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời.

Nói ngọt lọt đến xương.

Nói ngọt lọt đến xương.

Một lời nói dối, sám hối bảy ngày.

Nói đúng như gãi vào chỗ ngứa.

Nói ngay hay trái tai.

Văn hoa chẳng qua nói thực.

Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng.

Nói gần nói xa, chẳng qua nói thực.

.............................

Nói gần nói xa, nói quen sáo.

Ở quen thói, nói quen sáo.

Hương năng thắp năng khói, người năng nói năng lỗi.

Năng ăn hay đói, năng nói hay lầm.

Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ.

Vô duyên chưa nói đã cười, có duyên gọi chín mười lời chẳng thưa.

Chim khôn tiếc lông, người khôn tiếc lời.

Chim khôn chưa bắt đã bay, người khôn ít nói ít hay trả lời.

Ăn bớt bát, nói bớt lời.

Nói hay hơn hay nói.


...........................

Chẳng được phẩm oản mâm xôi, cũng được lời nói cho vui tấm lòng.

Người thì xông khói, lời nói xông hương.

Một lời nói, một đọi máu.

Lời nói, gói vàng.

Thở ra khói, nói ra lời.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục