logo School Reviews

Tục ngữ Lòng tin – Hy vọng

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Lòng tin – Hy vọng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Hết cơn bĩ cực, đến kỳ thái lai.

Hết cơn hoạn nạn, đến tuần hiển vinh.

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.

Ai đội đá mà sống ở đời.

Trời không đóng cửa ai.

Non cao cũng có đường trèo, những bệnh hiểm nghèo có thuốc thần tiên.

Non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi.

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

.............................

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục