logo School Reviews

Tục ngữ May rủi – Tai họa

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ May rủi – Tai họa hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Những người mặt trắng phau phau, bởi chưng kiếp trước hay lau đĩa đèn.

Những người mặt mũi nhọ nhem, bởi chưng kiếp trước đĩa đèn không lau.

Anh hùng đa nạn, hồng nhan đa truân.

Làm kiếp trâu ăn cỏ, làm kiếp chó ăn dơ.

Xấu số thiệt thân.

Số ăn mày cầm tinh bị gậy.

Số phận lao đao phải sao chịu vậy, tới số ăn mày bị gậy phải mang.

Số phận lao đao, phải sao chịu vậy.

Số chết rúc trong ống cũng chết.

Cơn nên phung phá cũng nên, khi suy dẫu khéo giữ gìn càng suy.

........................

Số khó chọn nếp cái hóa sài đường.

Số giàu trồng lau ra mía, số khó trồng củ tía ra củ nâu.

Có phúc trúc hóa long.

Số sống vứt bờ tre cũng sống.

Khi nên trời giúp công cho.

Khi nên trời cũng chiều người.

Đời vẫn chiều vận đỏ.

Khôn chẻ nỏ không bằng vận đỏ.

Tốt số hơn khôn.

Tốt số hơn bố giàu.

.......................

Tốt số bằng bố hay làm.

Trời cho hơn lo làm.

Số giàu tay trắng cũng giàu, số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.

Khó chẳng tha, giàu ra có phận.

Phi vi bất đạt.

Tử sinh hữu mệnh, phú quí tại thiên.

Quyền, họa, phúc; trời tranh mất cả.

Chữa được bệnh chứ ai chữa được mệnh.

Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh.

Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ.

.............................

Chạy trời không khỏi nắng.

Trăm đường tránh chẳng khỏi số.

Quỷ tha ra thì ma bắt lấy.

Chạy ông Phù, phải ông Mã.

Tránh hùm, mắc hổ.

Tránh sông Cả, ngã phải ông Ba mươi.

Tránh sông Cả, ngã phải núi Ba Vì.

Tránh nơi lưới thả, mắc đường bẫy treo.

Tránh ông một chai, phải ông hai lọ.

Tránh anh đánh nhau, gặp anh mau đánh.

..............................

Thứ nhất vỡ đê, thứ nhì giặc đến.

Giặc phá không bằng nhà cháy.

Thứ nhất giặc phá, thứ nhì nhà cháy.

Thứ nhất thiên tai, thứ hai hỏa hoạn.

Trẻ mùa hè, bò què tháng sáu.

Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con hay nghèo.

Hàm chó, vó ngựa, cựa gà, ngà voi.

Làm bạn với đò giang, mất cả quang lẫn gánh.

Gái lỡ thì, gặp quan tri góa vợ.

Buôn gặp chầu, câu gặp chỗ.

............................


Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm.

Đã khó, chó cắn thêm.

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

Phúc chẳng hai, tai chẳng một.

Cờ bạc canh đỏ canh đen.

May hóa long, không may xong máu.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục