logo School Reviews

Tục ngữ Người cầm đầu

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Người cầm đầu hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Sẩy đàn tan nghé.

Vắng chúa đàn, tan con nghé.

Vắng chúa nhà, gà bới bếp.

Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.

Nhà không chủ như tủ không khóa.

Quân vô tướng như hổ vô đầu.

Một miếng trống gióng nghìn quân.

Làm có chúa, múa có trống.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục