logo School Reviews

Tục ngữ Nhường nhịn

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Nhường nhịn hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Được mối hàng, mẹ chẳng nhường con.

...............................

Tục ngữ Ốm đau – Thuốc thang
Tuyển tập Tục ngữ Ốm đau – Thuốc thang hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Số giàu đem đến dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.

Bần cùng bất đắc dĩ, có lòi tỹ mới phải dịt lá vông.

Thuốc tra ma cúng.

Thuốc không hay bằng thang.

Thuốc có cam thảo, nước có lão thần.

Thuốc Nam đánh giặc, thuốc Bắc lấy tiền.

Đau chóng, đã chầy.

Thuốc đắng dã tật.

Cờ ba cuộc, cơm ba bát, thuốc ba thang.

Bệnh nào thuốc ấy.

.....................

Cứu bệnh như cứu hỏa.

Để đau chạy thuốc, chẳng tành giải trước thì hơn.

Đau một giây, chết một giờ.

Thà đau ngất, chẳng thà giắt răng.

Từ gót chí đầu đau đâu khôn đấy.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục