logo School Reviews

Tục ngữ Sinh sản

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Sinh sản hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

 

Người chửa, cửa mả.

Sinh nở có thì.

Một con sa bằng ba con đẻ.

Ba tháng còn sảy, bảy tháng con sa.

Sinh được một con mất một hòn máu.

Một con so, lo bằng mười con dạ.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục