logo School Reviews

Tục ngữ Số lượng – Chất lượng

Đăng bởi Nguyễn Tường Vy vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Số lượng – Chất lượng hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Của không ngon, nhà nhiều con cũng hết.

Nhiều no lòng, ít mát ruột.

Nhiều no dạ, ít lót lòng.

Nhiều no, ít đủ.

Ít thầy, đầy đẫy.

Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt.

Một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi.

Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.

Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.

Mỗi người một năm thời đắm đò ông.

.........................

Ba người đánh một, không chột cũng què.

Nhiều tay thì vỗ nên bộp.

Mưa dầm cũng thành lụt.

Góp gió thành bão, góp cây nên rừng.

Tích tiểu thành đại.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục