logo School Reviews

Tục ngữ Số mệnh

Đăng bởi Phạm Bắc vào lúc 07/01/2019

Tuyển tập Tục ngữ Số mệnh hay nhất, được ông cha ta đúc kết, truyền lại cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Những người mặt trắng phau phau, bởi chưng kiếp trước hay lau đĩa đèn.

Những người mặt mũi nhọ nhem, bởi chưng kiếp trước đĩa đèn không lau.

Anh hùng đa nạn, hồng nhan đa truân.

Làm kiếp trâu ăn cỏ, làm kiếp chó ăn dơ.

Xấu số thiệt thân.

Số ăn mày cầm tinh bị gậy.

Số phận lao đao phải sao chịu vậy, tới số ăn mày bị gậy phải mang.

Số phận lao đao, phải sao chịu vậy.

Số chết rúc trong ống cũng chết.

Cơn nên phung phá cũng nên, khi suy dẫu khéo giữ gìn càng suy.

........................


Số khó chọn nếp cái hóa sài đường.

Số giàu trồng lau ra mía, số khó trồng củ tía ra củ nâu.

Có phúc trúc hóa long.

Số sống vứt bờ tre cũng sống.

Khi nên trời giúp công cho.

Khi nên trời cũng chiều người.

Đời vẫn chiều vận đỏ.

Khôn chẻ nỏ không bằng vận đỏ.

Tốt số hơn khôn.

Tốt số hơn bố giàu.

..............................

Tốt số bằng bố hay làm.

Trời cho hơn lo làm.

Khó giàu muôn sự tại trời, nhân sinh ai cũng kiếp người mà thôi.

Số giàu đem đến dửng dưng, lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.

Số giàu tay trắng cũng giàu, số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.

Làm quan có dạng, làm dáng có hình.

Làm quan có mả, làm cả có dòng.

Làm giàu có số, ăn cỗ có phần.

Giàu tại phận, khó tại duyên.

Khó chẳng tha, giàu ra có phận.

.....................

Phi vi bất đạt.

Tử sinh hữu mệnh, phú quí tại thiên.

Quyền, họa, phúc; trời tranh mất cả.

Chữa được bệnh chứ ai chữa được mệnh.

Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh.

Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ.

Trăm đường tránh chẳng khỏi số.

 

Sưu tầm

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục